19.11.2020

Myötätuntoa voi kehittää

Draamakasvatuksen vahvuus on sen kyky kehittää myötätuntoa ja empatiataitoja.

SAANA YLIKRUUVI
Opeopiskelija 4/20

ALOITTAESSASI OPETTAJAN pedagogiset opinnot kilahti sähköpostiini tieto Rauhankoulun globaalikasvatuksen ohjaajakoulutuksesta. En tiennyt mitään globaalikasvatuksesta saati käytettävästä opetusmetodista, nimittäin draamakasvatuksesta. 

Olin täysin poissa omalta mukavuusalueeltani. Esiintyminen jännittää minua eikä se ole minulle luontaista. Koulutuksessa pääsimme kuitenkin osallistumaan draamaan sen verran, kuin itse koimme hyväksyä. Sain siis ottaa hieman sivustaseuraajan roolin, mutta eläytyä omassa mielessäni ja osallistua siten kuin hyvältä tuntui. 

KOULUTUKSESSAMME KÄYTETTY tarina rakentui pakolaisuuden kokemuksen varaan. Tunne, jonka osallistuminen sai aikaan, oli jotain uutta. Eläytyessä toisen rooliin joutui myös asettumaan toisen asemaan. Sitä kautta pystyi tuntemaan tunteita, jotka eivät välttämättä ole osana omaa elämää. Sen myötä pystyi myötäelämään ja tuntemaan myötätuntoa.

Eriarvoistuvassa yhteiskunnassa myötätunnon merkitys kasvaa. Esimerkiksi ilmasto- ja ekokriisi vaikuttavat erityisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin, minkä vuoksi me länsimaisen kulutusyhteiskunnan kasvatit emme välttämättä aina näe ilmiöiden kaikkia vaikutuksia. Omat etuoikeudet niin sanotusti sokaisevat, eikä sekään ole väärin vaan täysin inhimillistä. Oman aseman tunnistaminen ja tunnustaminen ovat ensiaskel muutoksen tiellä. 

OPIN PALJON myötätuntokasvatuksesta myöhemmin harjoittelussani globaalikasvatuksen parissa. Opin, että myötätuntoa on mahdollista kehittää ja laajentaa ulottumaan esimerkiksi luontoon. Draaman lisäksi sitä on mahdollista kehittää muillakin eläytymisen tavoilla kuten lukemalla sekä sarjoja ja elokuvia katsomalla.

Opettajan rooli on myös myötätuntokulttuurin ohjaaminen. Voimme ohjata oppijoita asettumaan toisen asemaan ja miettimään, miltä jokin tuntuisi. Voimme myös itse kehittyä jakamalla heidän kanssaan yhteisen tunnemaailman. 

MIELESTÄNI DRAAMAKASVATUKSEN vahvuus on nimenomaan sen kyky kehittää myötätuntoa ja empatiataitoja. Viisas ihminen ymmärtää, ettei hän tiedä aina parhaiten tai ole oikeassa. Jokaisen tunteet, mielipiteet ja toiveet ovat merkityksellisiä. Huolimatta siitä, vaikka toisen arvomaailma ei vastaisi omaa, voi toista kohtaan kokea myötätuntoa.

Suurin vahvuus, joka ihmisillä on, on kyky ymmärtää toisia ja kokea myötätuntoa ympäröivää, moninaista maailmaa kohtaan. Anna sen yllättää sinut aina uudestaan.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet