19.11.2020

Mitä draamaharjoitteessa tapahtuu?

Draamakasvatuksen avulla pystytään ylittämään ylitsepääsemättöminäkin pidettyjä rakenteita ja saadaan oppijat uskomaan parempaan tulevaisuuteen. Draamaharjoitteita kannattaa kuitenkin tarkastella kriittisten silmälasien läpi, sillä ne voivat herkästi toistaa vallitsevia valtarakenteita.

RIKU ORAS
Opeopiskelija 4/20


Kuva: Unsplash

Myös Rauhankasvatusinstituutti (RKI) hyödyntää draamakasvatusta toiminnassaan. Instituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalosen ja koulutussuunnittelija Elina Lauttamäen mukaan draamakasvatus on erittäin potentiaalinen rauhan rakentamisen työkalu, ja he näkevät draamassa useita positiivisia ulottuvuuksia. Opettajien, ope­opis­kelijoiden ja draamakasvatuksen kannalta Rauhankasvatus­instituutin keskeisimpänä toimintamuotona voidaan pitää Maailmankoulua, joka on opettajille sekä muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu resurssikeskus ja verkosto opettajille.

– Ennen Maailmankoulun perustamista rauhanjärjestöillä oli toive tavoittaa kouluja sekä opettajia, mutta samanaikaisesti opettajilla oli tarve tavoittaa järjestöjä. Ensinnäkin Maailmankoulu toimii resurssikeskuksena opettajille ja toiseksi Maailmankoulun kautta Rauhankasvatusinstituutti näkee mitä koulutuksen kentällä tapahtuu, Jalonen taustoittaa Maailmankoulun syntyä ja toimintamuodon tarkoitusta.

– Isossa kuvassa Rauhankasvatusinstituutin tehtävänä on edistää yhteiskuntarauhaa Suomessa kasvatuksen keinoin ja asiantuntijajärjestön ”niche” eli paikka suomalaisessa yhteiskunnassa on suomalaisten kasvattajien tukeminen heidän työssään ja eritoten niissä asioissa, joissa kasvattajat kaipaavat apua, Jalonen esittelee Rauhankasvatusinstituutin tehtävää ja tarkoitusta.

Ryhmäntuntemus on draamakasvatuksen kulmakivi

Maailmankoulu on siis Rauhankasvatusinstituutin hallinnoima portaali, josta löytyy kaikki rauhanjärjestöjen kouluille tuottama materiaali helposti yhdestä paikasta ja resurssipankin opettajille suunnatuissa materiaaleissa on myös draamakasvatusta mukana. Maailmankoulun materiaaleista opettajat ja tulevat opettajat voivat löytää toimivia draamakasvatusharjoitteita hyödynnettäviksi lasten ja nuorten kanssa.

Koulutussuunnittelija Elina Lauttamäki korostaa ryhmäntuntemuksen roolia kaikissa draamaharjoitteissa ja etenkin resurssipankkien harjoitteita sovellettaessa ryhmäntuntemus on äärimmäisen olennaista. Draamaharjoitteen ohjaajan tulisikin tietää hieman ryhmän taustoista ja siitä, miten oppijat toimivat sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. 

”Draamakasvatusmateriaalit
voivat vanhentua
jo yhden vuoden aikana.”

– Toisaalta draaman ja teatterin hienous piilee siinä, että etukäteen on mahdotonta ennustaa, mitä lopullisessa draamaharjoitteessa tapahtuu. Draamaharjoituksen vetäjän tuleekin pohtia etukäteen, mitä draamaharjoitteen sisällä saattaa tapahtua. Vaikka draamasopimus ja roolisuoja luovat turvallisuutta, niihinkin pitää suhtautua kriittisesti. Draamaharjoituksen vetäjä ei voi tietää suojaako draamasopimus ihmistä, joka on kärsinyt kymmenen vuotta kiusaamisesta tai rasismista, jos draaman sisällä häntä tai hänen kaltaisiaan loukataan”, Elina Lauttamäki tiivistää.

Tarkastele draamaharjoitteita kriittisesti

Draamaharjoitusten yksi olennaisimmista kysymyksistä on, miten suojella herkässä kasvuvaiheessa tai valmiiksi syrjityssä asemassa olevia lapsia ja nuoria. Lisäksi draamakasvatusharjoitteita kannattaa tarkastella kriittisten silmälasien läpi, sillä draamaharjoitteet voivat herkästi toistaa vallitsevia valtarakenteita. 

– Draamaharjoitteiden kautta voidaan saada erittäin arvokasta tietoa maailman asioista, mutta draamaharjoitteiden ei tulisi toisintaa globaaleja valtapositioita, joissa pohjoinen on aina enemmän oikeassa ja auttamassa globaalia etelää, Lauttamäki ja Jalonen toteavat yhteen ääneen.

Lisäksi Rauhankasvatusinstituutilta muistutetaan, että draamakasvatusmateriaalit voivat vanhentua jo yhden vuoden aikana, vaikka harjoitteet olisikin suunniteltu alun perin laadukkaasti. Tästä syystä RKI tarkastelee ja päivittää Maailmankoulun materiaaleja aktiivisesti. 

Rakenna parempaa huomista draaman avulla

– Parhaimmillaan draaman avulla pystytään ylittämään ylitsepääsemättöminäkin pidettyjä rakenteita ja saadaan oppijat uskomaan parempaan tulevaisuuteen. Unelmoiminen on ensimmäinen askel kohti parempaa maailmaa ja draaman kautta on mahdollista luoda uusia toimijuuden malleja. Rakentamalla toisenlaista todellisuutta voi myös murtaa omia päänsisäisiä raja-aitoja ja tehdä mahdottomasta mahdollista, Elina Lauttamäki ja Riikka Jalonen kuvailevat yksissä tuumin. 

Rauhankasvatusinstituutin toiminta nojaa myös vahvasti toivon pedagogiikkaan ja toiminnassa pyritään valamaan uskoa parempaan tulevaisuuteen, vaikka vallalla olevat rakenteet saattavat olla vaikeasti muutettavissa. Loppujen lopuksi Elina Lauttamäki korostaa, että draamakasvatuksen keinoin ja hyvän ryhmän tuntemuksen ansiosta on mahdollista käsitellä vaikeita ja herkkiäkin aiheita toistamatta haitallisia sanoja tai epäreiluja valta-asetelmia.

– Opettajaksi opiskelevien kannattaakin perehtyä draamakasvatuksen menetelmiin ja seurata ajankohtaista keskustelua opetettavista aiheista. Itsensä kehittäminen ja ajan hermoilla pysyminen ei ole rasite, vaan kuuluu jokaisen itseään arvostavan opettajan työhön, hän summaa ja ohjaa opeopiskelijoita rikkomaan haitallisia rakenteita ja rakentamaan uskoa tulevaisuuteen draaman avulla.


INFO

Rauhankasvatusinstituutti?

  • sitoutumaton rauhanjärjestö kasvattajille
  • ylläpitää Maailmankoulua, joka on globaalikasvatuksen resurssikeskus opettajilta opettajille

Lue myös:
​Rauhaa draaman keinoin


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet