20.11.2023

Määräaikainen saa ansionsa mukaan?

Työttömyysturvalakia koskevat muutosesitykset kaatavat lisää kylmää vettä määräaikaisten opettajien niskaan.

RIKU ORAS
Opeopiskelija 4/23

MONET OPETTAJAKSI valmistuneet joutuvat uran alkuvaiheessa kamppailemaan määräaikaisten opettajapestien sekä palkattomien kesäkuukausien kanssa, sillä yhä edelleen monet työantajat päättävät määräaikaisten opettajien palvelussuhteet ennen kesälomia ja samalla koko lukuvuoden työskennelleet opettajat eivät saa palkkaa kesältä. 

Määräaikaiset työsuhteet ovat itsessään jo valtava ongelma opettajien kannalta, mutta vallassa olevan hallituksen työttömyysturvalakia koskevat esitykset kaatavat lisää kylmää vettä määräaikaisten opettajien niskaan. 

TÄHÄN SAAKKA työttömyysturvalaki ja mahdollinen työttömyyskassan jäsenyys ovat yhdessä tuoneet helpotusta opettajien mahdollisten työttömyysjaksojen ajalle, mutta hallituksen eduskunnalle jättämä esitys työttömyysturvalain muuttamisesta sekä erityisesti ansiosidonnaisen työssäoloehdon pidentämisestä puolesta vuodesta vuoteen kolahtaa ikävästi opettajiin sekä tuleviin opettajiin. 

Vielä tällä hetkellä opettajilla on mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa mahdollisen työttömyysjakson ajalle, jos hän on täyttänyt työssäoloehdon eli työskennellyt 26 viikon ajan eli noin kuusi kuukautta. Jos hallituksen esitys vuoden mittaisesta työssäoloehdosta menee läpi, niin monet määräaikaiset opettajat tulevat jäämään ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle, jolloin työttömyysjakson aikainen toimeentulo jäisi pelkän peruspäivärahan varaan. 

JOKAINEN ELOKUUSTA toukokuuhun työskennellyt opettaja ansaitsee ja varmasti myös haluaa palkan kesän ajalta. Nykyiset määräaikaisuuden mahdollistavat rakenteet sekä mahdollinen työssäoloehdon pidentäminen loisivat yhdessä pelottavan yhdistelmän, joka vaikeuttaisi määräaikaisten opettajien toimeentuloa entisestään ja toisi lisää tarpeetonta epävakautta erityisesti vastavalmistuneiden opettajien taloudelliseen tilanteeseen.

Tällä hetkellä myös hallituksen tulisi tehdä toimenpiteitä, jotta opettajat pysyisivät alalla ja alan vetovoima vahvistuisi. Työssäoloehdon pidentäminen lähettää kuitenkin suorasanaisen viestin opettajille, että alle vuoden opetuspesteillä ei ansaitse ansiopäivärahaa.

Ei ole kenenkään etu, että opettajat opettaisivat ensin koko lukuvuoden, tekisivät kesällä kesätöitä taloudellisen toimeentulon takaamiseksi ja palaisivat sitten syksyllä opettamaan.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet