8.5.2015

Maailma ei ole vielä valmis

Opettajankoulutus kehittyy, mutta suunta ei aina välttämättä ole hyvä.

MARKUS ROPPONEN
Soolibooli 3/15

Kolmen vuoden pesti SOOLissa on minulla nyt päättymässä. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme menneet eteenpäin SOOLin toiminnassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Tämä ei tarkoita sitä, että maailma olisi valmis tai SOOL olisi valmis. Näkyvyytemme on kuitenkin kasvanut niin jäsenistön kuin sidosryhmien keskuudessa. Kiitos siitä kuuluu kaikille teille, jotka päivittäin teette työtä opettajaksi opiskelevien keskuudessa.

Olemme päässeet SOOLin tavoiteohjelmien, SOOLilta pyydettyjen lausuntojen ja muun toiminnan myötä vaikuttamaan opetussuunnitelmiin niin opettajankoulutuksessa kuin työelämän puolella, ja tehneet selväksi opettajaksi opiskelevin käsitykset muun muassa nuoriin opettajiin kohdistuvista palkanleikkauksista. Viimeisimpänä liittokokouksessa otetiin kantaa opetusharjoitteluiden resurssien puolesta.

Opettajankoulutus kehittyy, mutta suunta ei aina välttämättä ole hyvä. Viimeisten vuosien aikana on opettajankoulutuksen rahoituksesta leikattu, mikä on suoraan vaikuttanut opiskelijoiden sivuainetarjonnan heikkenemiseen ja harjoitteluista leikkaamiseen.

Samaan aikaan massaluennot valtaavat alaa demoilta ja pienryhmäopetukselta, joka olisi ensiarvoisen hyödyllistä nimenomaan opettajaopiskelijoille. Ei opettamista voi oppia lukemalla ja kuuntelemalla vaan se täytyy itse kokea ja siitä tulee saada palautetta, jotta voi kehittää itseään.

Yhteisissä laajoissa perusopinnoissa on oikeasti ideaa silloin, jos siten edesautetaan yhteisen opettajuuden ja yhdessä opettamisen toteutumista. Ja tämä on toki tärkeää muun muassa uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien toteutumisen kannalta.

Ammattiyhdistysliikekin tarvitsee muutosta. Jos nuorten näkökulmaa ja työelämätarpeita ei oteta huomioon ja heitä ei kuunnella, eivät he myöskään koe ammattijärjestöä omakseen.

Kiitoksena täytyy sanoa, että monien kuntien käyttöön ottamat uusien opettajien palkanleikkauk­set työsuhteen alussa on otettu vakavasti OAJ:ssä ja asialle on tehty paljon jo nyt. Samassa yhtey­dessä on noussut ilmoille kysymys siitä, kenelle kuuluu palkka kesäkeskeytyksen ajalta? Tämäkin kysymys olisi ratkaistavissa, mikäli siihen olisi oikeasti tahtoa.

Tosin työehtosopimusneuvottelut ovat aina kaupankäyntiä, ja jos jotain haluaa saada niin jostain pitää olla valmis luopumaan. Työnantaja on myös alkanut tulkitsemaan sopimuksia uudella tavalla, mikä tulee varmasti koventamaan myös OAJ:n eli työntekijöiden linjaa, ja sopimusten tulkintaa yhtälailla työntekijöitä hyödyttävältä kannalta.

Opettajien työ- ja virkaehtosopimukset ovat kesällä jälleen katkolla ja tiiviitä neuvotteluja on edessä.

Omalla työurallani siirryn kesän jälkeen uusiin haasteisiin ja seuraajanani jatkaa Julia Petäjä, joka on monelle tuttu SOOLin toiminnasta aiemmilta vuosilta.

On ollut mahtavaa tutustua ja tehdä yhteistyötä kaikkien teidän lukuisten soolilaisten ja soolilaisten ainejärjestöjen kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tulevaisuudessa SOOLissa tulee – ja tullaan panostamaan entistä enemmän säännölliseen jäsenpalveluun koulutuspaikakkakunnilla jäsenyyteen, opettajankoulutukseen ja työelämään liittyvissä asioissa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet