16.5.2014

Koulutus vaalien asialistalle

On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu europarlamentti- ja eduskuntavaaleissa, ja varsinkin nuoria ehdokkaita äänestämällä voit vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi.

MARKUS ROPPONEN
Soolibooli 3/14

Maaliskuussa SOOL järjesti kansalaisvaikuttamista käsittelevän seminaarin ja kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa on nostettu yhdeksi kehittämiskohteeksi myös SOOLin Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmassa. Opettaja toimii itse esimerkkinä kansalaisvaikuttamiseen ja tulevat opettajat tarvitsevat tietoja ja taitoja aktiivisuuden välittämiseen. Kaikki lähtee yksilön arvostamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien tarjoamisesta sekä niiden opettamisesta.

Koulutuksellinen tasa-arvo EU:ssa

Seuraavan vuoden aikana käydään kahdet vaalit. Moni kokee europarlamenttivaalit merkityksettömiksi mutta äänestämällä tai äänestämättä jättämällä joko vaikutat eurooppalaiseen politiikkaan tai sitten et.

EU-vaalien yhteydessä kannattaa pohtia muun muassa koulutuksellista tasa-arvoa ja sen vaikutusta Euroopassa. Kaikissa EU-maissa kunnollinen koulutus ei ole itsestään selvä asia, varsinkaan maksuton koulutus. Eurooppa varmasti hyötyisi siitä, että koulutukseen panostettaisiin unionin tasolla enemmän.

Lisäksi on tärkeää, että vaikka pyrkimys on Euroopan tasolla yhtenäistää koulutuksia, vastuu koulutusasioista tulee pitää jäsenmailla itsellään. On myös tärkeää nostaa keskusteluun ja ajaa nuorisotakuuta myös EU:n tasolla.

Monessa EU-maassa koulutus ei ole mikään takuu työpaikasta tulevaisuudessa. Ja kun tähän lisätään vielä lukukausimaksut ja muut kulut opiskelijoille, Euroopassa nuorten tilanne vain heikkenee – mikä tuo mukanaan lisää talousongelmia ja epävarmuutta. Se ei ole kenenkään etu. Erityisesti koko koulutuspolun tasa-arvon ajamisesta kannattaa omaa euroehdokastaan grillata.

Selkeät tavoitteet kotimaan vaaleihin

SOOL panostaa omassa vaikuttamistyössään vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Liittokokous hyväksyi kolmen kohdan tavoitteet eduskuntavaalien alla käytävään keskusteluun.

Tärkeimmäksi teemaksi liittokokous linjasi sen, että opettajankoulutuksesta ei ole varaa säästää. Jotta myös tulevaisuudessa lapset ja nuoret saisivat laadukasta opetusta, siihen tarvitaan korkeasti koulutetut ja riittävillä taidoilla varustetut opettajat.

Kuten koulutuksesta valtakunnan tasolla, on opettajankoulutuksestakin leikattu jo liikaa. Vai miltä kuulostaa opiskelijoiden uimatunti jumppapallon päällä, kun ei ole enää varaa mennä uimahalliin harjoittelemaan? Tämä on jo nyt totta opettajankoulutuksessa.

Hallitus päättää yliopistojen määrärahoista, jotka on nyt jäädytetty ja uhkaavat pienentyä edelleen. Opettajankoulutuksessakin haetaan säästöjä massaluennoilla pienryhmien karsimisella.

Liittokokous linjasi myös, että varhaiskasvatuslaki tulee pikaisesti säätää ja varhaiskasvatukseen tulee panostaa. Varhaiskasvatuksen aikana lapsi kehittyy valtavasti eikä ole samantekevää, kuka lapsia siellä tukee ja kasvattaa. Varhaiskasvatukseen panostaminen ehkäisee syrjäytymistä ja esimerkiksi oppimisvaikeuksiin voidaan paremmin puuttua jo aikaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää koulutettuja opettajia, joilla on työhön riittävät valmiudet.

SOOL haluaa nostaa vaalien alla käytävään keskusteluun myös nuorten opettajien uupumisen. Esimerkiksi määräaikaiset ja vaihtuvat työsuhteet heikentävät motivaatiota ja lisäävät väsymystä. Lisäksi nuoret opettajat kokevat, ettei heillä ei ole riittäviä erityispedagogisia valmiuksia. SOOL vaatii vastavalmistuneille opettajille riittävästi tukea ja ohjausta uran alkuvaiheeseen.

Miten käy eläkkeidemme?

On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu europarlamentti- ja eduskuntavaaleissa, ja varsinkin nuoria ehdokkaita äänestämällä voit vaikuttaa omaan tulevaisuuteesi. Yksi tärkeä teema on eläkekysymys.

Eläkkeet on luvattu taata myös sinulle, mutta ilman nyt tehtäviä radikaaleja muutoksia eläkejärjestelmään näin ei tule tapahtumaan. Eläkeasioissa ei ole nuoria juuri kuultu. Asioita ajavat suuret ikäluokat eivät ole meitä tarpeeksi huomioineet, eikä heidän tarvitsekaan, koska he edustavat enemmistön ääntä. Tilanne on surullinen.

Entä milloin me tulevat opettajat sanomme, että jo riittää koulutuksesta leikkaaminen? Useat viimevuosien hallitukset ovat säännönmukaisesti leikanneet suomalaisesta koulutuksesta satoja miljoonia euroja. Muissa Pohjoismaissakin koulutusta arvostetaan ja siihen panostetaan rahallisesti.

Ei ole siis sama ketä äänestät. Tehdään näistä yhdessä koulutusvaalit ja nostetaan opettajankoulutus ja muu opetus vaalien keskiöön yhdessä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet