24.8.2022

Kohti omannäköistä yhteistyötä alakoulussa

Kolme uransa alkutaipaleella olevaa opea päätti alkaa jakaa arkeaan ja opetusideoita somessa.

ANNI KOTIRANTA, MAIJA OJALA & MARI PELTOLA
Opeopiskelija 3/22


Liitulakut on kolmen luokanopettajan tiimi, joka jakaa arkeaan, opetusideoita jatuottamaansa materiaalia Instagramissa pieni pilke silmäkulmassa. Tilin takana hääräämme me, Mari Peltola, Anni Kotiranta ja Maija Ojala.

Opehuoneesta kuuluu puheensorinaa, naurunpyrskähdyksiä ja laminointikoneen hurinaa. Liitulakut ovat kokoontuneet viikottaiseen suunnittelupalaveriin valmistelemaan tulevia oppitunteja. Päätös yhteistyöhön ryhtymisestä oli opettajauransa alkutaipaleella olevalle kolmikolle yksimielinen. Yhteistyön tekeminen on Liitulakuille dynaaminen oppimisprosessi, joka tarjoaa opetustyön tekemiseen uusia ulottuvuuksia.

Liitulakut on kolmen luokanopettajan tiimi, joka jakaa arkeaan, opetusideoita ja tuottamaansa materiaalia Instagramissa pieni pilke silmäkulmassa. Työskentelemme Paimiossa, Vistan koulun rinnakkaisluokilla

Tapasimme ensi kertaa työpaikalla ja tutustuessamme toisiimme havaitsimme pian, että meitä, työuraansa aloittelevia opettajia, yhdisti lisäksi samanlainen arvomaailma sekä yhteinen päämäärä kehittyä ja kasvaa opettajina. Yhteistyö syveni ystävyydeksi ja laajeni työpaikalta myös vapaa-ajalle.

”Opesome on luonut uudenlaista,
avoimempaa opettajuutta.”

Aloittelevana opettajana saattaa mietityttää, löytääkö samanhenkisiä kollegoita ja saavatko omat yhteistyötoiveet vastakaikua. On tärkeää muistaa, että yhteistyön tekeminen ei ole tiettyyn muottiin mukautumista, vaan osapuolet määrittävät sen, mikä on heille toimivin tapa toteuttaa yhteistyötä. 

Liikkeelle voi lähteä pienin askelin, vaikka yksittäisestä oppitunnista tai muutaman tunnin projektikokonaisuudesta. Meidänkin yhteistyömme on alkanut oppiainekohtaisena eri vuosiluokilla työskennellessämme. Lisäksi yksi tärkeä yhteistyön muoto on ollut sosiaalisen median ammatillinen vertaistuki sekä vastavuoroinen ideoiden ja oppimateriaalin jakaminen. Opesome on luonut uudenlaista, avoimempaa opettajuutta sekä mahdollistanut yhteistyön fyysisestä sijainnista riippumatta.

”Yhteistyö on ollut tärkeimpiä avaintekijöitä työssä viihtymiseen.”

Tapamme tehdä yhteistyötä on meidän näköisemme ja heijastaa vahvasti omia arvojamme, tarpeitamme ja tavoitteitamme. Meidän yhteistyömallimme on löytänyt rutiininsa, mutta säilyttää kuitenkin joustavuuden, joka on opettajan työssä olennaista. 

Jaamme vastuualueita viikko- ja jaksotasolla sekä projektikohtaisesti esimerkiksi oppiaineittain. Pidämme yllä vaihtuvuutta ja pallottelemme erilaisia ideoita mahdollisimman paljon yhteisesti ja suunnittelun ohessa käyty rönsyilevä, pedagoginen keskustelu onkin usein silmiä avaavaa sekä ammatillisesti kehittävää. 
Yhteistyötä tekemällä ja vastuuta jakamalla maksimoimme tehokkuuden, säästämme aikaa sekä mallinnamme oppilaille monipuolisesti yhteistyötaitoja.

Meille yhteistyö on tuonut myös merkittävän tuen työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Yhdessä suunnittelu ja tuntien valmistelu on keventänyt yksittäisen opettajan työtaakkaa. Pystymme myös keskustelemaan henkistä kuormaa lisäävistä teemoista ja tarjoamaan toisillemme kollegiaalista tukea. 

Tiimimme toimiva ja avoin yhteistyö on ollut yksi tärkeimpiä avaintekijöitä työssä viihtymiseen. Yhdessä rakennetut suuntaviivat positiiviseen, rohkeaan ja kehittyvään opettajuuteen ovat luoneet yhteisöllisen ilmapiirin. Kannustammekin ennakkoluulottomasti tutkimaan, millainen yhteistyö on sinun itsesi näköistä!


Liitulakujen vinkkejä yhteistyön aloittamiseen

  • Liikkeelle voi lähteä pienin askelin
  • Tutustukaa työskentely- ja toimintatapoihinne
  • Keskustelkaa omista arvoistanne
  • Laatikaa yhteiset pelisäännöt
  • Pitäkää viestintä rakentavana ja avoimena

Liitulakut Instagramissa: @liitulakut


Kuva: Liitulakut


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet