15.11.2018

Kaikki ei mene aina niin kuin...

Opinnäytetyön teon aikana voi ilmetä monenlaisia ongelmia. Siksi SOOL laati opiskelijan tueksi teesit kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmien sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön tekemiseen.

JENNA NIEMI
Soolibooli 5/8

Kuva: Pixabay.

Sen lisäksi, että moni opiskelija kokee opinnäytetyöhön liittyvää stressiä ja ahdistusta, valitettavasti myös opinnäytetyön ohjaukseen liittyen voi tulla ongelmia. Tämä ei tarkoita, etteikö korkeakouluissa tuettaisi opinnäytetöiden tekoa, mutta välillä saman laitoksenkin sisällä ohjauksen laatu vaihtelee suuresti. Korkeakoulujen tulisi tukea opiskelijoitaan parhaalla mahdollisella tavalla, jotta opinnäytetyön kirjoittaminen sujuu joustavasti ja opiskelija pääsee valmistumaan rikkomatta mielenterveyttään siinä samalla.

Mihin teesejä tarvitaan?

Opinnäyteteesien tarina alkoi viime vuonna erään SOOLin jäsenyhdistyksen ja SOOLin hallituksen jäsenen "kummitapaamisesta". Tapaamisessa tuotiin esille puutteita opinnäytetyön ohjaukseen liittyen ja jäsenyhdistys ehdotti, että SOOL voisi tehdä opinnäytetyömateriaalia, samaan tapaan kuin on tehty Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmakin.

SOOLissa haluttiin vastata jäsenistön tarpeeseen. Opinnäyteteesit on tarkoitettu käyttöön jokaiselle, joka jollain tavalla on tekemisissä opinnäytetöiden kanssa. Olit sitten opinnäytetyötä kirjoittava opiskelija, opinnäytteitä ohjaava opettaja, opintoja suunnitteleva sihteeri tai ainejärjestön kopovastaava, tässä on sinulle materiaalia opiskelijoiden tukemiseen ja oikeuksien varmistamiseen.

Aina ei tarvitse jaksaa yksin

Opiskelija, älä lannistu vaikka opinnäytetyö ei tuntuisikaan edistyvän. Ongelmatilanteissa ja jumikohdissa käänny rohkeasti ohjaajasi puoleen. Jos puolestaan koet, että opiskelijan oikeuksiasi loukataan, ota yhteyttä ainejärjestöösi tai käänny ylioppilas- tai opiskelijakunnan puoleen. Muista, että vaikka opiskelijana sinulla on velvollisuuksia, sinulla on myös oikeuksia.

Jos taas et voi tai halua olla yhteydessä ohjaajaasi, apua löytyy myös opiskelijaterveydenhuollon puolelta. Jos korkeakoulusi tarjoaa opintopsykologipalveluita, hyödynnä etua, sillä he ovat erikoistuneet ohjaamaan ja neuvomaan opiskelijoita erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa, kuten opinnäytetyöstressissä.

Muussa tapauksessa voit ottaa yhteyttä YTHS:ään. Valitettavasti kaikki korkeakoulut eivät tarjoa opintopsykologipalveluita, vaikka niillä on oma erityinen osansa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa YTHS:n rinnalla. Tärkeintä on, ettet jää ongelmatilanteissa yksin, sillä niihin löytyy kyllä ratkaisuja, kun niitä lähdetään etsimään.


» SOOL: Onnistuneen opinnäytetyön kahdeksan teesiä


Vinkkejä ja linkkejä opinnäytetyön tekoon

  • Tarkista ja kysele ohjaajaltasi mitä kursseja korkeakoulujen kielikeskukset ja laitoksesi tarjoavat. Heillä voi olla tarjolla erilaisia opinnäytetyöpajoja ja kirjoittamiskursseja, joiden avulla saat opinnäytetyöntekoon konkreettista apua.
  • Tutki tarjoaako korkeakoulusi muunlaista tukea. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa jaetaan täysihoitoapurahaa pro gradu -tutkielman viimeistelijöille, jossa opiskelija pääsee luonnon rauhaan täysihoidolla 1–2 viikoksi Konneveden tutkimusasemalle ja hän saa keskittyä tutkielman kirjoittamiseen.
  • Muista vaatia oikeuksiasi. Lisätietoa opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista löytyy jokaisen ylioppilaskunnan ja opiskelijakunnan sivuilta.
  • Nyyti.fi-sivustolla on paljon tietoa ja tukea opintoihin liittyen, niin myös opinnäytetyön tekoon: www.nyyti.fi
  • Muut nettisivut ja blogit, kuten www.gradutakuu.fi voivat antaa lisävinkkejä niin opinnäytetyön tekoon kuin opiskeluun ylipäätään.

Lisää aiheesta

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

28.1.2021

Demokratiakasvatus 2020-luvulla - Pelkkää puhetta vai täyttä todellisuutta?

Suomalaisnuoret osaavat varsin mallikkaasti mekaanisesti kertoa, miten eduskunta toimii, mutta arjen vaikuttamisesta ja poliittisesta toiminnasta nuoret eivät paljon ymmärrä. Yksi demokratiakasvatuksen keskeisistä tehtävistä onkin kasvattaa ihmisiä ymmärtämään sitä, miten sosiaalinen ympäristö ja yhteiskunta laajemmin vaikuttavat meidän ajatteluumme ja toimintaamme.

20.1.2021

Toimijuus opettajan työssä – 5 näkökulmaa

Blogi | MIRVA HEIKKILÄ

19.11.2020

Muusikkopedagogi, pedagogimuusikko vai molempia?

Musiikkipedagogiopiskelijoiden kaksi identiteettiä ja niiden synteesi. Valtaosa ensimmäisen vuoden musiikkipedagogiikan opiskelijoista mieltää itsensä ensisijaisesti muusikoksi, ei pedagogiksi. Kun korkeakouluopinnot päättyvät, on tilanne muuttunut.

Jaa sivu somessa

Tweet