Eduskuntavaalitavoitteet 2019

Opettajan työnkuvan laajentuessa tarvitsevat yhä useammat opettajat tukea työssäjaksamiseen. Erityisesti uusien opettajien työuran alkuun kohdistuvat haasteet johtavat valitettavan helposti uupumiseen ja saavat opettajat harkitsemaan alan vaihtoa. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry esittää seuraavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi:

Uudessa työ- tai virkasuhteessa aloittavalle opettajalle taattava vähintään kahden viikon palkallinen suunnitteluaika

 • Hyvinvoivat opettajat ovat avainasemassa suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja toiminnassa.
 • Uuden opettajan työ- ja virkasuhteen alun riittävä suunnittelu- ja perehdytysaika ovat avainasemassa laadukkaan opetuksen ylläpitämiseksi.
 • Riittävällä suunnittelu- ja perehdytysajalla taataan opettajalle mahdollisuus suunnitella opetustaan, tutustua työympäristöön sekä päästä osaksi työyhteisöä heti alusta lähtien. Valmistautumiseen varatulla ajalla turvataan opettajan edellytykset suoriutua tehtävistään laadukkaalla ja oppijoiden edun vaatimalla tavalla, sekä parannetaan koko työyhteisön hyvinvointia.

Jokaiselle opettajalle taattava työnsä vaativuutta vastaava palkka ja mahdollisuus vertaistukeen

 • Opettajan ammatin vetovoimaisuus on vaarassa, mikäli työssäjaksamiseen ei panosteta suhteessa työn kuormittavuuteen.
 • Työtehtävien moninaistuminen, lisääntyneet määräaikaisuudet ja työ- ja virkasuhteiden vaihtuvuudet heijastuvat uusien opettajien jaksamiseen. Uransa alussa olevan opettajan ammatillinen kehittyminen edellyttää riittävää ohjausta ja tukea. Työnantajaa tulee velvoittaa tarjoamaan uusille opettajille työhöntulovaiheen ohjausta ja tukea, jossa hyödynnetään vertaistuen, yhteisopettajuuden ja mentoroinnin toimintamalleja.
 • Lisäksi opettajan on saatava työstään sen vaativuutta vastaava palkka, mikä myös lisää työhyvinvointia ja -motivaatiota. Nämä edesauttavat sekä vastavalmistuneiden että jo pitkään työssä olleiden opettajien työssäjaksamista ja alalla pysymistä.
 • Mahdollisuus vertaistukeen on lisäksi tarjottava jo opintojen aikana.

Jokaisen opiskelijan henkisen hyvinvoinnin tukemiseen varattava enemmän resursseja

 • Tulevia opettajia on tuettava kokonaisvaltaisesti jo opintojen aikana. Jopa yli joka viides yliopisto-opiskelija kärsii mielenterveysongelmista.
 • Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut ovat alimitoituksesta johtuen ruuhkautuneet. Monet opiskelijat jäävät paitsi tarvitsemastaan tuesta tai eivät saa sitä ajoissa. Tämä hidastaa valmistumista ja pahimmassa tapauksessa opinnot saattavat jäädä kokonaan kesken.
 • Koulutuksen järjestäjille on varattava riittävästi resursseja opiskelijoille tarjottavan tuen järjestämiseen.
 • Hyvinvoiva koulutusjärjestelmä vaatii myös hyvinvoivia opettajia. Meillä ei ole enää varaa olla tukematta opiskelijoiden terveyttä.

#arvostusresursseiksi


Tulosta PDF-versio


Allekirjoitan SOOLin eduskuntavaalitavoitteet

Sitoudun kansanedustajana toimimaan kasvatuksen ja koulutuksen puolesta!

01 Helsingin vaalipiiri

Tommi Aalto, siniset
Toni Ahva, siniset
Alviina Alametsä, vihreät
Marko Ekqvist, PS
Jukka Hankamäki, PS
Veronika Honkasalo, vasemmistoliitto
Hanna Huumonen, SDP
Tiina Hyttinen, KD
Outi Alanko-Kahiluoto, vihreät
Jukka Järvinen, SDP
Emma Kari, vihreät
Jukka Kekkonen, SDP 
Timo Kiviaho, siniset
Johannes Koski, feministinen puolue
Sari Kumin, KD
Matti Laitinen, SKP
Tiera Laitinen, PS
Kari Lamberg, KD
Pia Lampola, SDP 
Lauri Linna, vasemmistoliitto
Petra Malin, vasemmistoliitto
Antti Merilehto, kokoomus
Silvia Modig, vasemmistoliitto
Ossi Nyman, feministinen puolue
Saga Nyrén, piraattipuolue
Tiina Parkkinen, KD
Kari Plyhm, SKP
Tiina Rytky, SDP
Suldaan Said Ahmed, vasemmistoliitto
Kari Salmi, RKP
Sameli Sivonen, vihreät
Marika Sorja, PS
Juhani Strandén, PS
Johanna Sydänmaa, vihreät
Paul Taimitarha, RKP
Mauri Venemies, KD
Juha-Pekka Väisänen, SKP

02 Uudenmaan vaalipiiri

Sirpa Acquah, feministinen puolue
Marja Airaksinen, keskusta (sit.)
Lauri Alhojärvi, feministinen puolue
Hussein al-Taee, SDP
Arja Alho, SDP
Sointu Condé, feministinen puolue
Simon Elo, siniset
Tuija Haapalainen, SDP
Reino Holappa, siniset
Saara Huhmarniemi, vihreät
Saara Hyrkkö, vihreät
Minna Hyytiäinen, vihreät
Helmi Jokinen, feministinen puolue
Veronica Kalhori, SDP
Taneli Kalliokoski, keskusta
Roni Kantola, piraattipuolue
Aura Kaskisydän, SKP
Ulla Kaukola, SDP
Sirpa Siru Kauppinen, vihreät
Tuomas Kauppinen, keskusta
Petri Kolmonen, keskusta
Noora Koponen, vihreät
Marko Korvela, SKP
Markku Leinonen, siniset 
Pirjo Luokkala, keskusta
Juha Malmi, siniset
Jani Méling, vihreät
Nina Naskali, siniset
Riikka Nieminen, piraattipuolue
Tea Nieminen, keskusta
Kari Pajunen, siniset
Henna Partanen, vihreät 
Leni Pispala, vihreät
Pentti Puoskari, SDP
Riikka Raekannas, keskusta
Anssi Rapo, siniset
Pekka Rautio, vihreät
Anni Rolig, feministinen puolue
Anu Saari-Gomez, feministinen puolue
Ulla Sajaniemi, siniset (sit.)
Jussi Saramo, vasemmistoliitto
Sara Saramäki, keskusta
Heikki Savola, vihreät
Markku Sistonen, SDP
Ruut Sjöblom, kokoomus
Tuomas Suihkonen, vasemmistoliitto
Samuel Sylf, keskusta
Ilona Toivanen, vihreät
Linnea Tuominen, feministinen puolue
Raija Vahasalo, kokoomus
Mika-Erik Walls, vasemmistoliitto 
Jaana Wessman, vasemmistoliitto
Mikko Vesterinen, vihreät
Seppo Väyrynen, siniset
Iida Ylönen, SKP

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri

Jaana Auvinen, siniset
Ritva ”Kike” Elomaa, PS
Eeva-Johanna Eloranta, SDP
Åsa Gustafsson, RKP
Minna Holtlund, SDP
Saara Ilvessalo, vihreät
Nina Kallio, SDP
Riitta Karjalainen, keskusta
Mira Katajamäki, siniset
Kaija Kiessling, SKP
Maarit Korhonen, kokoomus
Kyösti Kurvinen, SDP
Lotta Laaksonen, vasemmistoliitto
Sami Laaksonen, vasemmistoliitto
Jaakko Lindfors, vasemmistoliitto
Riina Lumme, vihreät
Marjaana Mänkäri, keskusta
Saija Porramo, vihreät
Saila Raatikainen, SKP (sit.) 
Timo Tamminen, SDP
Miika Tiainen, SDP
Sofia Virta, vihreät
Nicke Wulff, RKP
Leila Wuorila-Stenberg, SKP (sit.)

04 Satakunnan vaalipiiri

Sakari Aalto, vihreät
Susanne Ekroth, vihreät
Vesa Jalonen, keskusta
Jelena Kiilholma. vasemmistoliitto
Jouni Lehtimäki, kokoomus
Anne Liinamaa, vihreät
Tami Sirén, vihreät
Krista Sorri, kokoomus
Jyrki Soukainen, keskusta
Aino Unonius, feministinen puolue 
Antti Vuolanne, SDP
Teija Österlund, vihreät

05 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri

06 Hämeen vaalipiiri

Kari Aaltonen, siniset
Nina Aitola, KD
Marina Bergman-Pyykkönen, RKP
Tuija Brax, vihreät
Tiina Edelman, vihreät
Sonja Falk, KD
Tarja Filatov, SDP
Sari Susanna Jokinen, vihreät
Mike Jurvélius, RKP
Jarmo Kalliola, PS
Jorma Kaukovalta, siniset
Hilkka Kemppi, keskusta
Elina-Maarit Kinnunen, KD
Pauli Kiuru, kokoomus
Johannes Koskinen, SDP
Maija Kranni, vihreät
Jari Laaksonen, siniset
Helena Lehkonen, kokoomus
Anssi Lepistö, vihreät
Elisa Lientola, vasemmistiliitto
Kaisa Liski, keskusta
Tiia Löfqvist, piraattipuolue
Marju Markkanen, SDP
Tuomas Nieminen, vasemmistoliitto
Janne Näsi, keskusta
Kirsi Ojansuu-Kaunisto, vihreät
Lulu Ranne, PS
Päivi Räsänen, KD
Mirka Soinikoski, vihreät
Erkki Suhonen, KD
Pia Tyyskä, RKP
Jouko Vuorenniemi, KD

07 Pirkanmaan vaalipiiri

Marko Asell, SDP
Olga Haapa-aho, vihreät
Tero Hannula, feministinen puolue
Satu Hassi, vihreät
Matti Helimo, vihreät
Minna Jokipolvi, siniset
Sofia Julin, SDP
Anne-Mari Jussila, kokoomus
Perttu Jussila, vihreät
Seppo Kapanen, siniset
Jyri Keränen, SDP
Joni-Petteri Kivistö, piraattipuolue
Jarmo Kontkanen, siniset 
Laila Koskela, keskusta
Leena Kostiainen, kokoomus
Katja Kotalampi, vasemmistoliitto
Sonja Koto, vihreät
Riitta Kuismanen, KD
Joni Kumlander, SDP
Marie Kuusinen, SDP
Kaisa Läärä, SDP
Suvi Mäkeläinen, keskusta
Marjo Mäkinen-Aakula, keskusta
Jaakko Mustakallio, vihreät
Aapo Niemi, vasemmistoliitto
Jouni Ovaska, keskusta
Piila Paalanen, vihreät
Annika Pajuluoma, feministinen puolue
Ninni Pehkonen, vihreät
Heli Piirainen, vasemmistoliitto
Katariina Pylsy, keskusta 
Ari Rannisto, KD
Virva-Mari Rask, vasemmistoliitto
Arja Rinneaho, vihreät
Jari Roslöf, SDP
Annamaija Saarela, feministinen puolue
Eija Saarenmaa, KD
Susanna Saxberg, kokoomus
Liban Sheikh, vasemmistoliitto
Tarja Smura, keskusta
Iiris Suomela, vihreät
Susanna Suoniemi, vihreät
Jari Tallbacka, keskusta
Oras Tynkkynen, vihreät
Tiina Wesslin, vihreät

08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Pia Brandt, feministinen puolue
Jukka Hallikainen, kokoomus
Kalle Huikko, SDP
Niina Immonen, siniset
Kari Kattainen, PS
Ville Kaunisto, kokoomus
Jouni Kuitunen, siniset
Eemeli Lehtinen, SDP
Ding Ma, kokoomus
Petri Mutikainen, siniset
Petri Naakka, siniset
Sirpa Paatero, SDP
Nina Peltonen, SDP
Raimo Saarinen, siniset
Lilla Saaristo, kokoomus
Jarno Strengell, SDP
Kari Synberg, siniset
Tommi Ukkonen, siniset
Kari Virinsalo, SDP
Sami Virtanen, SDP
Petra Vuorio, siniset
Ano Väisänen, SKP
Satu Ylönen, siniset

09 Savo-Karjalan vaalipiiri

Satu Immonen, piraattipuolue
Sari Koskinen, vihreät
Tuomo Käyhkö, KD
Pekka Laine, vihreät
Krista Mikkonen, vihreät
Pekka Niiranen, kokoomus
Kimmo Perkkiö, vihreät
Auli Piiparinen , keskusta
Kari Pohjola, PS
Wilma Poutanen, vihreät
Pia Punkki, PS
Jasmin Pyöriäinen, KD
Anne Roponen, vihreät
Anne Ruuskanen, SKP
Antti Saarelainen, vasemmistoliitto
Ilpo Saarelainen, keskusta
Minna Sahlberg, KD
Timo Salola, piraattipuolue
Teija Savolainen-Lipponen, siniset
Ari Sulopuisto, SKP
Juhani Vuorela, siniset

10 Vaasan vaalipiiri

Pentti Ahopelto, KD
May-Gret Axell, KD
Kim Berg, SDP
Markku Harju, vihreät
Ari Huuki, SDP
Heli Hämäläinen, vihreät
Maria Jokinen, kokoomus
Mikko Jokipii, vihreät
Harri Jokiranta, SDP
Jaana Kallio, KD
Virpi Karhu, vasemmistoliitto
Ulpu Keränen, PS
Ville Korpinen, SDP
Tauno Lampinen, PS
Janne Leppänen, PS
Juhana Lähdesmäki, KD
Juha Mäenpää. PS
Esa Niemistö, siniset
Tuula Närvä, vihreät
Petri Partanen, SDP
Paavo Sallinen, vasemmistoliitto
Asta Silvanne, feministinen puolue
Tobias Simon, vihreät
Terho Taarna, vihreät
Anni Teerikangas, vihreät
Tarja Tenkula, SDP
Ville Veintie, SKP
Linnea West, SDP
Maria Viita-aho-Tohni, KD
Johanna Yli-Kaatiala, KD
Rebecca Åkers, SDP

11 Keski-Suomen vaalipiiri

Hanna-Riikka Alasippola, KD
Krista Dachauer, KD
Bella Forsgren, vihreät
Petri Honkonen, keskusta
Sari Hovila, keskusta
Jukka Hämäläinen, SDP
Johanna Karjula, keskusta
Pirjo Keronen, siniset
Jani Kokko, SDP
Eelis Loikkanen, kokoomus
Leena Lyytinen, vihreät
Unto Mikkonen, vihreät
Siiri Muhonen, SDP
Risto Ojala, KD
Harri Oksanen, PS
Tuula Peltonen, SDP
Marjut Pollari, vasemmistoliitto
Sari Rimmi, SDP
Ahti Ruoppila, SDP
Jari Savolainen, siniset
Terhi Simonen-Jokinen, kokoomus
Eija Tuohimaa, SDP
Irina Tuokko, vihreät
Riitta Tynjä, SKP
Hannele Vestola, vihreät
Markus Viitala, PS

12 Oulun vaalipiiri

Timo Ahvenainen, vihreät
Satu Haapanen, vihreät
Terhi Heimonen, feministinen puolue
Miina-Anniina Heiskanen, SDP
Anne Huotari, vasemmistoliitto
Saija Hyvönen, PS
Katja Hänninen, vasemmistoliitto
Jaana Isohätälä. vihreät
Susanna Kisner, keskusta
Olli Kohonen, vasemmistoliitto
Miikka Kortelainen. vasemmistoliitto
Merja Kyllönen, vasemmistoliitto
Latekoe Lawson Hellu, vihreät
Marjut Lehtonen, keskusta
Marko Lipponen, siniset
Janne-Pekka Niemimäki, SDP
Tanja Maria Nyman, RKP
Outi Pekkala, vasemmistoliitto
Jenni Pitko, vihreät
Anne Sormunen, vihreät
Arja Suuronen, PS
Marjo Tapaninen, vihreät
Sofia Tervakangas, vihreät
Tytti Tuppurainen, SDP
Susa Vikeväkorva, vihreät
Antti Yrjölä, vihreät

13 Lapin vaalipiiri

Sari Sanneli Alakulppi, vihreät
Heikki Autto, kokoomus
Mari Ikonen, vasemmistoliitto
Linnea Jallinmäki, feministinen puolue
Riikka Karppinen, vihreät
Jari Koivumaa, vihreät
Sanna Luoma, kokoomus
Aki Nevalainen, vasemmistoliitto
Tiina Outila, vasemmistoliitto
Maire Puikko, vihreät
Vesa Puuronen, vasemmistoliitto
Ilkka Salonen, siniset
Tanja Sanila, kokoomus
Olavi Stoor, vasemmistoliitto

Ohjeistus vaaliorganisaatioille ja ehdokkaille
Ohjeistus SOOLin jäsenyhdistyksille

Katso myös

OAJ: Opettajataustaiset ehdokkaat
Allianssi: Nuorten vaalikone


SOOLin vaalivideot

 

 

 

Jaa sivu somessa

Tweet