11.8.2022

Turvallinen oppimisympäristö on edellytys oppimiselle

Blogi | SALAADO QASIM


Kirjoittaja opiskelee aineenopettajaksi Helsingin yliopistossa.

Monelle on jäänyt ensimmäisestä koulupäivästä mieleen jännitys, ja usein päivään liittyy monenlaisia tunteita ja muistoja – niin hyviä kuin huonojakin. Uusien asioiden äärellä oleminen on aina jännittävää, ja itse muistan ensimmäisestä koulupäivästäni, että minua jännitti kovasti, sillä en tuntenut luokalta ketään.

Jännitystä lisäsi entisestään se, että muut oppilaat näyttivät jo tuntevan toisensa, ja keskustelut luistivat uusien luokkalaisten kesken. Päässäni pyöri useita kysymyksiä yhtä aikaa. Pohdin, saisinko ystäviä ja miten uudet luokkalaiset ottaisivat minut vastaan.

Yksinäisyyden tunne on tavalla tai toisella tuttu jokaiselle meistä. Meillä kaikilla on luontainen tarve kuulua ryhmään ja tulla hyväksytyksi omana itsenämme. Yksinäisyys vaikuttaa kouluviihtyvyyteen ja yleisesti koulussa suoriutumiseen.

Opettajan tehtävänä onkin varmistaa, että jokainen oppilas kokee olevansa turvassa, hyväksytty ja arvostettu osa oppimisyhteisöä. Oppimisympäristöjen tulee tukea oppilaiden kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta.

Turvallinen tila ei kuitenkaan synny silmänräpäyksessä, vaan tarvitaan koko ryhmälle suunnattuja toimenpiteitä sekä tietoista kehittämistä läpi lukuvuoden. Käyttämällä erilaisia opetusmenetelmiä opettaja voi saada aikaan turvallisen oppimisympäristön.

Ryhmäytymisharjoitukset edistävät oppilaiden välistä keskinäistä tuntemusta, viestintätaitoja ja turvallisuutta. Ryhmässä toimimisen kannalta tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on arvokasta, mutta se jää helposti muiden opetettavien aineiden varjoon. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen edistää oppilaiden sosiaalisia taitoja, luo turvallisen ilmapiirin sekä helpottaa tunteiden sanoittamista haastavissakin vuorovaikutustilanteissa.

Yksinäisyyttä ei pystytä yhteiskunnasta kokonaan hävittämään. Kouluilla kuitenkin on keinoja vähentää lasten yksinäisyyttä, esimerkiksi rakentamalla turvallisia oppimisympäristöjä eri opetusmenetelmien avulla. Lasten yksinäisyyteen on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, sillä yhdenkään lapsen ei tulisi lähteä aamulla kouluun tietäen jälleen joutuvansa viettämään koulupäivän yksin.


Haluaisitko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Kirjoitusten ei tarvitse myöntäillä SOOLin kantoja tai joitain tiettyjä näkemyksiä, ja julkaisusta päätetään aina tapauskohtaisesti. Lähetä valmis kirjoitus tai tiedustelusi osoitteeseen blogi@sool.fiLisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet