5.10.2020

Uudistuva opettajuus – opettaja ajattelun uudistajana

Blogi | SAANA YLIKRUUVI


Kirjoittaja on SOOLin puheenjohtaja kaudella 2020–2021.

Koulusta puhutaan usein pienoisyhteiskuntana. Käsitettä tarkemmin pohdittaessa sen voi huomata tarkoittavan sitä, että koulu on nyky-yhteiskunnan pienoismalli kaikkine hierarkioineen ja arvomaailmoineen. Mutta jos koulun tehtävänä on valmistaa tulevaisuuteen, miksi se toisintaa kyseenalaistamatta jo olemassa olevaa yhteiskuntaa?

Maailma muuttuu ja kehittyy tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan. Opettajuus on hyvin sidoksissa yhteiskuntaan, eikä se välttämättä,­ sellaisena kuin sen on ehkä kuvitellut opiskelemaan lähtiessään, enää kuvasta tulevaisuutta saati edes nykyhetkeä. Covid-19-pandemia on osoittanut, että opettamisen tapojen ja sisällön uudistaminen on paitsi mahdollista myös tarpeen.

Pakon edessä oppimisympäristöt vaihdettiin sähköisiin eikä käyttöön otetuista opetustavoista ja -ympäristöistä todennäköisesti olla ainakaan täysin luopumassa. Samalla pandemia on vahvistanut kysymystä siitä, mikä on se yhteiskunta, johon nuoret kasvatetaan.

Opettaja yhteiskunnan uudistajana

Opettajankoulutuksen vetovoimasta tehdyssä selvityksessä selvisi, että opettajan ammatissa nuoria houkuttaa mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan. Opettajan rooli ja mahdollisuudet ovat merkittävät ja niitä tulee käyttää oikein tukemalla oppijoiden kasvua. Heitä pitää auttaa saavuttamaan se, mitä he haluavat. Opetussuunnitelma antaa monia tapoja vaikuttaa yhteiskuntaan sille, joka sen haluaa tehdä.

Nyky-yhteiskunta tarvitsee opettajia, jotka tiedostavat asemansa merkityksen. Opettajia, jotka haluavat rakentaa tulevaisuutta. Opettajia, jotka kannustavat oppijoita kyseenalaistamaan ja suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen.

Tulevaisuusorientoitunut opettaja ohjaa oppijoita rakentamaan tulevaisuuttaan

Opiskeltuani tulevaisuudentutkimusta olen alkanut miettimään enemmänkin yhteiskunnan ja opettajien tulevaisuusorientoitumista. Yhdellä luennolla pidimme workshopin, jossa ideoimme tulevaisuuden naapurustoa 2030. Vaikka keskustelumme pyöri lähinnä sen ympärillä, miten keksittyä naapurustoa piinaavasta koirankakasta päästään eroon, sai workshop herätettyä syvempiäkin ajatuksia.

Annammeko nuorten pohtia tarpeeksi yhteiskunnan epäkohtia, heidän haluamaansa yhteisöä tai sitä, miten he voivat sen saavuttaa? Olemmeko vieneet heiltä mahdollisuuden muuttaa ympäristöään päättämällä, mitä heille opetetaan ja miten. Tulisiko opettajan välillä päästää irti kontrollista ja antaa nuorten käyttää luovuuttaan toteuttaen itseään?

Haaveet koulutuksen maailmaa muuttavasta tehtävästä eivät kuitenkaan voi jäädä yksittäisten opettajien harteille. Muutosta tarvitaan. Paitsi koko yhteiskunnassa, erityisesti opettajankoulutuksessa on ajateltava uudella tavalla. Opettajankoulutuksen tulisi valmistaa oppimisen asiantuntijoita, jotka eivät pelkästään toteuta yhteiskunnallista tehtäväänsä, vaan ohjaavat nuoret toteuttamaan omaansa ja tekemään heidän näköistänsä yhteiskuntaa.


Haluaisitko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Kirjoitusten ei tarvitse myöntäillä SOOLin kantoja tai joitain tiettyjä näkemyksiä, ja julkaisusta päätetään aina tapauskohtaisesti. Lähetä valmis kirjoitus tai tiedustelusi osoitteeseen blogi@sool.fi


 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet