24.9.2020

Opeopiskelijoiden tulee uskaltaa tarttua uusiin opetusmenetelmiin

Blogi | SALAADO QASIM


Kirjoittaja opiskelee aineenopettajaksi Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopistossa sain perehtyä erilaisiin maantieteellisiin alueisiin kielellisesti ja kulttuurisesti, mutta kokonaisvaltaisen ymmärryksen tasolle pääsin vasta toimiessani opettajana.

Opetustyössä pääsin todella hyödyntämään oppimiani tietoja ja taitoja. Erityisesti monipuolinen kielitaito on hyvä työkalu, kun opetetaan Suomesta katsoen kaukaisten alueiden historiaa, kulttuuria, uskontoa ja politiikkaa. Opettaessani olen myös saanut selville, mihin omat tietoni ja taitoni ulottuvat.

Työskennellessäni opettajana yliopisto-opiskelun ohella olen saanut laaja-alaiset valmiudet työskennellä opetusalalla. Olen työskennellyt monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja kielitaitoni on ollut merkittävä tekijä toimiessani monikulttuurisessa luokassa. Monimuotoisessa ympäristössä työskenteleminen tuo uusia menettelytapoja ja samalla olen auttanut oppilaitani menestymään omaksumalla kasvun ajattelutavan mukaista pedagogiikkaa.

Historian opetus ei ole enää pelkkää ”kuivaa” historiaa. Opettajaopiskelijana minulla on ollut mahdollisuus esimerkiksi ohjata oppilaita tunnistamaan ja tuntemaan ihmisoikeuksia sekä kunnioittamaan ja puolustamaan niitä.

Oppitunneilla pidämme mielessämme että vaikka historia tutkii menneisyyttä, se on silti tulevaisuutta ja nykypäivää varten. Menneisyydestä on mahdollista oppia. On tärkeää keskustella oppilaiden kanssa historian tapahtumista ja niiden ongelmakohdista, sillä historialla on tapana toistaa itseään.

Opettaminen on ollut vaihtelevaa ja antoisaa. Erityisesti olen nauttinut juuri oppitunneilla käydyistä hedelmällisistä keskusteluista. Kysymysten pohtiminen yhdessä tuo uutta ymmärrystä sekä minulle että oppilailleni.

Nuorten opettajien tulee myös uskaltaa tarttua uusiin opetusmenetelmiin. Opettajan luokan edessä saarnaamisesta on jo siirrytty keskustelevaan opetustapaan. Keskustelut luovat vapaan vyöhykkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus ottaa osaa aiheeseen ja astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.


Haluaisitko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Kirjoitusten ei tarvitse myöntäillä SOOLin kantoja tai joitain tiettyjä näkemyksiä, ja julkaisusta päätetään aina tapauskohtaisesti. Lähetä valmis kirjoitus tai tiedustelusi osoitteeseen blogi@sool.fi


 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet