24.9.2020

Opeopiskelijoiden tulee uskaltaa tarttua uusiin opetusmenetelmiin

Blogi | SALAADO QASIM


Kirjoittaja opiskelee aineenopettajaksi Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopistossa sain perehtyä erilaisiin maantieteellisiin alueisiin kielellisesti ja kulttuurisesti, mutta kokonaisvaltaisen ymmärryksen tasolle pääsin vasta toimiessani opettajana.

Opetustyössä pääsin todella hyödyntämään oppimiani tietoja ja taitoja. Erityisesti monipuolinen kielitaito on hyvä työkalu, kun opetetaan Suomesta katsoen kaukaisten alueiden historiaa, kulttuuria, uskontoa ja politiikkaa. Opettaessani olen myös saanut selville, mihin omat tietoni ja taitoni ulottuvat.

Työskennellessäni opettajana yliopisto-opiskelun ohella olen saanut laaja-alaiset valmiudet työskennellä opetusalalla. Olen työskennellyt monimuotoisissa oppimisympäristöissä ja kielitaitoni on ollut merkittävä tekijä toimiessani monikulttuurisessa luokassa. Monimuotoisessa ympäristössä työskenteleminen tuo uusia menettelytapoja ja samalla olen auttanut oppilaitani menestymään omaksumalla kasvun ajattelutavan mukaista pedagogiikkaa.

Historian opetus ei ole enää pelkkää ”kuivaa” historiaa. Opettajaopiskelijana minulla on ollut mahdollisuus esimerkiksi ohjata oppilaita tunnistamaan ja tuntemaan ihmisoikeuksia sekä kunnioittamaan ja puolustamaan niitä.

Oppitunneilla pidämme mielessämme että vaikka historia tutkii menneisyyttä, se on silti tulevaisuutta ja nykypäivää varten. Menneisyydestä on mahdollista oppia. On tärkeää keskustella oppilaiden kanssa historian tapahtumista ja niiden ongelmakohdista, sillä historialla on tapana toistaa itseään.

Opettaminen on ollut vaihtelevaa ja antoisaa. Erityisesti olen nauttinut juuri oppitunneilla käydyistä hedelmällisistä keskusteluista. Kysymysten pohtiminen yhdessä tuo uutta ymmärrystä sekä minulle että oppilailleni.

Nuorten opettajien tulee myös uskaltaa tarttua uusiin opetusmenetelmiin. Opettajan luokan edessä saarnaamisesta on jo siirrytty keskustelevaan opetustapaan. Keskustelut luovat vapaan vyöhykkeen, jossa jokaisella on mahdollisuus ottaa osaa aiheeseen ja astua oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.


Haluaisitko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Kirjoitusten ei tarvitse myöntäillä SOOLin kantoja tai joitain tiettyjä näkemyksiä, ja julkaisusta päätetään aina tapauskohtaisesti. Lähetä valmis kirjoitus tai tiedustelusi osoitteeseen blogi@sool.fi


 


Lisää aiheesta

12.5.2021

Korvaako robotti opettajan? Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijat kristallipallon äärellä

Miltä näyttää opettajuus lähivuosina? Tässä artikkelissa asiaa penkovat kolme ammattiopeopiskelijaa. Käymme läpi ajatuksia tulevaisuuden opettajan työstä ja sen haasteista. Tulevaisuuden ennustaminen lienee mahdotonta, mutta jotakin voimme tutkimuksen menetelmin saada selville.

6.5.2021

Medialukutaito ja lapsen oikeudet

Mitä digitaaliset ympäristöt tarkoittavat lapsen oikeuksille, yksityisyydelle, syrjimättömyydelle ja koulutukselle? Medialukutaidon opetuksen ei pitäisi enää olla opettajakohtaista ja yksittäisen opettajan kiinnostuksen varassa.

6.5.2021

Elämyksellisyyttä oppimiseen VR-teknologian avulla

Millaista lisäarvoa VR-teknologia voi tuoda opetukseen? Kenelle VR-laitteiden opetuskäyttö soveltuu ja mitä opettajan kannattaa huomioida virtuaalitodellisuutta hyödyntävien laitteiden opetuskäytössä?

4.5.2021

Hyvä opettaja osaa laittaa työkoneen ja koulun oven kiinni

Vuoden harjoittelunohjaaja 2021 on Jyväskylän normaalikoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen harjoittelunohjaajana toimiva Mari Mäki-Paavola.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

Jaa sivu somessa

Tweet