8.5.2015

Yhdenvertaisuus perustavana arvona SOOLin toiminnassa

SOOLissa laadittiin toiminnan tueksi oma yhdenvertaisuusohjelma.

PIRITA TALIKKA
Soolibooli 3/15

Ajatus SOOLin yhdenvertaisuusohjelmasta syntyi vuoden alussa voimaan astuneen yhdenvertaisuuslain innoittamana. Ohjelmaa alettiin työstää tavoitteena edesauttaa huomion kiinnittämistä yhdenvertaisuuteen ja sen toteutumiseen liiton toiminnassa, opettajaopiskelijoiden keskuudessa, opettajankoulutuksessa sekä opetus- ja kasvatusalalla. Yhdenvertaisuusasioiden ei koettu olevan ongelma liiton toiminnassa – olihan niihin toki kiinnitetty huomiota jo ennen ohjelman kirjoittamistakin. Yhdenvertaisuuskysymyksiä ja niiden pohtimista voidaan tuskin koskaan kuitenkaan tarpeeksi alleviivata. Erityisen tärkeää tämä on opetus- ja kasvatusalan tulevien ammattilaisten keskuudessa.

SOOL ajaa yhdenvertaisesti kaikkien opettajaksi opiskelevien asioita. SOOLin toiminnan tulisi siis näyttäytyä yhtälaisesti kaikille opettajaopiskelijoille riippumatta siitä, missä päin Suomea he opiskelevat, missä vaiheessa heidän opintonsa ovat tai millä koulutusasteella ja minkä ikäisten oppijoiden kanssa he tulevat työskentelemään. Yhdenvertaisuusohjelman tavoitteena on auttaa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä ja syrjinnän vastustamisessa opettajaksi opiskelevien keskuudessa ja heidän opinnoissaan.

Yhdenvertaisuusohjelma esittelee SOOLin yhdenvertaisuuslinjauksia ja yhdenvertaisuuden periaatteen toteutumista liiton toiminnassa ja opettajankoulutuksessa. Ohjelma tarkastelee opettajaopiskelijoita koskevia yhdenvertaisuuskysymyksiä eri näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat muun muassa yhdenvertaisuus opettajankoulutuksessa, SOOLin jäsenyhdistyksissä ja SOOLin toiminnassa, maantieteellinen yhdenvertaisuus, oikeus maksuttomaan koulutukseen sekä yhteinen opettajuus.

Yhdenvertaisuus opettajaksi opiskelevien keskuudessa

Opettajaopiskelijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti opinnoissa ja opiskelijavalinnassa. SOOL korostaa sitä, että opettajankoulutuksen opiskelijavalinnoissa tulee painottaa soveltuvuutta ja motivaatiota. Ohjelma painottaa maksuttoman koulutuksen tärkeyttä yhdenvertaisuuden edistäjänä. SOOL vaatii, että opiskelijoita tulee kuulla heitä koskevassa päätöksenteossa ja ainejärjestötyö tulee palkita opintopistein.

Yhdenvertaisuudessa on kyse ihmisten lähtökohtien ja mahdollisuuksien tasavertaistamisesta yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuus ei tarkoita jokaisen ihmisen kohtelua samalla tavalla riippumatta ihmisen ominaisuuksista tai erityistarpeista. SOOLin tapauksessa tämä tarkoittaa opettajaopiskelijoiden lähtökohtien ja mahdollisuuksien yhdenvertaistamista opettajankoulutukseen hakeuduttaessa, opettajankoulutuksessa ja opetus- ja kasvatusalalla.

Yhteinen opettajuus

Yhdenvertaisuus on tavoitetila, jota ei välttämättä koskaan saavuteta, mutta jota ei silti kannata olla tavoittelematta. SOOLin yhdenvertaisuusohjelma – kuten SOOLin toiminta yleensäkin – rakentuu vahvalle yhteisen opettajuuden pohjalle. Suvaitseva ja muita yhdenvertaisesti kohteleva opettaja välittää näitä arvoja myös oppijoille.

SOOL on opetus- ja kasvatusalan ammattilaisiksi opiskelevien yhteinen järjestö. Yhdenvertaisuus ilmenee opettajaopiskelijoiden keskuudessa kunnioituksena ja ymmärryksenä toisia kohtaan. Opintojen aikainen yhteistyö eri opettajankoulutusten välillä edesauttaa työelämän oppilaitosrajat ylittävän yhteistyön syntymistä. SOOL haluaa tukea tämän yhteistyön toteutumista niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Ohjelman käyttö

Yhdenvertaisuusohjelmaa tullaan käyttämään kaiken SOOLin toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa. Sen tavoitteena on kannustaa SOOLin jäsenyhdistyksiä yhdenvertaisuussuunnitteluun ja yhdenvertaisuuskysymysten huomiointiin toiminnassaan. Ohjelmasta voi ammentaa myös aiheita yhdenvertaisuuskeskustelujen pohjaksi. Ohjelman tarkoitus ei ole antaa selkeitä käytännön ohjeita, vaan tarjota yleisemmät toiminnan suuntaviivat.

Yhdenvertaisuus ei ole yksiselitteinen asia, eikä kaikkiin ohjelmaa kirjoitettaessa ilmenneisiin kysymyksiin löytynyt selviä tai oikeita vastauksia. Ohjelma syntyikin pitkien arvokeskustelujen pohjalta. Ohjelma sai SOOLin liittokokouksessa hyvän vastaanoton ja liittokokous päätti hyväksyä sen liiton toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi 12.4.2015.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet