24.8.2018

Tunne oikeutesi, opeopiskelija!

Jokaisella opeopiskelijalla on paljon oikeuksia ja velvollisuuksia opinnoissaan. Mikäli tunnet omia oikeuksiasi loukatun, älä vaikene, mutta muista käyttäytyä rauhallisesti.

SUSANNA JOKIMIES
Soolibooli 4/18

Uusi lukuvuosi ja opinnot alkavat. Jokaisella opeopiskelijalla on lakien perusteella paljon oikeuksia ja velvollisuuksia opinnoissaan. Näitä oikeuksia tarkennetaan usein yliopiston ja ammattikorkeakoulun omilla säännöillä ja ohjeistuksilla. Tähän koottujen oikeuksien lisäksi suosittelen perehtymään myös oman opiskelupaikkasi opetusta ja opiskelua koskeviin ohjeisiin ja tutkintosääntöihin.

OIKEUS OPISKELLA SUJUVASTI Jokaisella opiskelijalla on oikeus opiskella sujuvasti. Yliopiston ja korkeakoulun tulee järjestää opinnot ja opintojen ohjaus siten, että voit valmistua yliopistolain ja ammattikorkeakoululain asettamassa tavoiteajassa. Opintojen tulee olla järjestelyjen puolesta sujuvia, niin että sinulla on mahdollisuus pysyä määräajoissa. Mikäli määräaika täyttyy, sinulla on oikeus hakea lisäaikaa tutkinnon suorittamiselle.

Opiskelijalla on oikeus tietää ennalta suorittamansa kurssin ajoitus, laajuus, osaamistavoitteet, opetusmenetelmät sekä arviointikriteerit. Tämä turvaa sen, että osaat arvioida henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi tehdessäsi opintojen kuormittavuutta, ajoitusta ja mielekkyyttä. Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada arvio opintosuorituksestaan sekä tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta hänen opintosuoritukseensa.

(Yliopistolaki, 40–44 §, ammattikorkeakoululaki 30–37 §)

OIKEUS SAIRAUSLOMAAN Jokaisella opiskelijalla on oikeus sairastaa sekä mahdollisuus hakea sairauspäivärahaa. Lyhytaikaisesta sairaudesta johtuvat vähentyneet opintosuoritukset eivät estä opintotuen saamista. Pitkään kestävän sairastamisen kohdalla voit hakea sairauslomaa ja sairauspäivärahaa. Kun olet sairauspäivärahan piirissä etkä saa opintotukea, säästyvät opintotukikuukautesi oikeaa tarkoitustaan varten.

(Kela, Sairausvakuutuslaki 1–10­ §, Opintotukilaki 6 §)

OIKEUS OHJAUKSEEN TUTKIELMAA JA OPINNÄYTETYÖTÄ TEHDESSÄ Opiskelijalla on oikeus saada riittävä määrä ohjausta ja tukea koko kanditutkielman, pro gradu -tutkielman tai opinnäytetyön tekemisen ajan. Tutkielman ja opinnäytetyön teko tulee nähdä prosessina, jonka rakentamiseen opiskelijalle annetaan riittävän tuen lisäksi myös tarpeeksi aikaa.

Tarvittaessa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä opinnäytetyö joustavasti, kuitenkin niin, että hänellä on mahdollisuus valmistua tavoiteajassa. Opinnäytetyön tai tutkielman arviointikriteerien tulee olla opiskelijalla tiedossa heti alusta lähtien.

(Yliopistolaki 40 §, ammattikorkeakoululaki 30 §)

LOPUKSI Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä ilman häirintää ja syrjintää. Meillä jokaisella on myös velvollisuus puuttua, mikäli näemme toisten oikeuksien tulevan rikotuksi. Mikäli tunnet omia oikeuksiasi loukatun, älä vaikene, mutta muista käyttäytyä rauhallisesti. Monet ongelmat ratkeavat kysymällä, keskustelemalla sekä yliopiston tai korkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyöllä. Ongelmatilanteissa voit myös aina pyytää apua ainejärjestöltäsi, ylioppilaskunnaltasi tai meiltä SOOLista.

Aurinkoa ja energiaa opintoihisi!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet