18.5.2018

Tärkeää on olla selvillä mitä luokassa tapahtuu

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Johanna Hildén haluaa opiskelijoiden mukaan oppia myös harjoittelijoilta, ei ainoastaan antaa palautetta ja jakaa omaa osaamistaan tuleville opettajille. Hildén työskentelee Tampereen normaalikoulussa luokanopettajien harjoittelun ohjaajana.

Soolibooli 3/18


Luokanopettaja Johanna Hildén valittiin Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2018 opeopiskelijoilta tulleiden esitysten perusteella.

Johanna Hildén, mitä ajattelit, kun kuulit tulleesi valituksi Vuoden harjoittelunohjaajaksi?

– Tieto valinnastani vuoden 2018 harjoittelunohjaajaksi oli todella iloinen uutinen. 10. maaliskuuta sain viestin opiskelijaltani, jossa hän kertoi minun ehdokkuudestani vuoden harjoittelunohjaajaksi. Tuo viesti oli upea yllätys ja ajattelin, että miten suurenmoinen huomionosoitus tämä on opiskelijoilta tekemääni ohjaustyötä kohtaan.

– 21.3. SOOLin pääsihteeri Susanna Jokimieheltä tuli sähköpostiini viesti, jossa hän kertoi valinnastani vuoden 2018 harjoittelunohjaajaksi. En ollut uskoa silmiäni. Luin viestin toistamiseen ja totta se oli. Viesti oli kauniisti laadittu ja tunsin suurta ylpeyttä minua kohdanneesta huomionosoituksesta.

– Tunsin saaneeni ison palkinnon työstäni, jota teen. Kävin mielessäni läpi monia ohjaustilanteita ja mietin, miten hienoa, että opiskelijat ovat kokeneet ohjaukseni näin, että täytän tähän valintaan vaadittavat kriteerit. Opiskelijoiden kuvaukset minusta ohjaajana antoivat sydämeeni monta iloista sykähdystä lisää.

Millainen on oma koulutustaustasi?

– Olen KM, luokanopettaja. Valmistuin luokanopettajaksi vuonna 1987 Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksesta, joka toimi Tampereen yliopiston alaisuudessa. Olimme ensimmäinen vuosikurssi, jonka koulutusohjelma sisälsi maisterivaiheen.

– Erikoistuin liikuntaan ja alkuopetukseen. Alkuopetus oli sellainen, johon koin suurta vetovoimaa. Liikunta oli lähellä sydäntäni, sillä olin ollut varsin aktiivinen liikkuja ja kilpailija useissa eri lajeissa. Yhtenä haaveena minulla oli liikunnanopettajan ammatti, mutta luokanopettajan koulutusohjelma vei voiton monipuolisuudellaan.

– Olen suorittanut isoja kokonaisuuksia suomen kielestä ja kirjallisuudesta sekä olen tehnyt erityispedagogiikan aineopinnot vuonna 2013. Ammatillista kasvua ovat tukeneet lukuisat kurssit ja opinto-ohjelmat keskittyen liikuntaan, erityispedagogiikkaan, tietotekniikkaan, kulloinkin niin sanotusti pinnalla olleisiin / oleviin aiheisiin.

– Opiskeluaika oli hieno vaihe elämässäni. Olimme oma yksikkö ja yhdessä tekeminen oli iso osa opiskeluja. Monenmoiset aktiviteetit OKL:ssa takasivat sen, että aika kului kuin siivillä ja yht´äkkiä oli aika koittaa omien siipien kantavuutta ensimmäisessä työpaikassani Hämeenlinnan Ojoisten ala-asteella.

Entä työhistoria, miten päädyit Tampereen normaalikouluun?

– Valmistumisen jälkeen sain vuoden viransijaisuuden Ojoisten ala-asteella Hämeenlinnassa. Opetettavakseni sain 2. luokan. Vastaan tuli monenmoisia asioita, joita ei koulutuksessa ollut tullut esiin. Silloinen rinnakkaisluokan opettaja antoi ison tuen työhöni ja sain heti kokemuksen siitä, miten tärkeä on tukea uutta opettajaa uran alkutaipaleella.

– Eteen tuli muutto Tampereelle. Hain sijaisuuksia ja sainkin kahden lukuvuoden mittaiseksi venyneen sijaisuuden Linnainmaan ala-asteelta. 1988–1989 minulla oli 2. luokka ja 1989–1990 5. luokka. Se on ollutkin ainut lukuvuosi ylemmällä luokkatasolla.

– Päätin hakea virkaa ja tulin valituksi keväällä 1990 Koiviston kouluun. Koiviston kouluun haettiin alkuopetukseen erikoistunutta opettajaa ja siitä käynnistyi 23 vuotta kestänyt opettajuus Koiviston koulussa. Jo samaisena vuonna 1990 Tampereen yliopisto järjesti luokanopettajien poikkeuskoulutusta. Koiviston koulu lähti tähän mukaan siten, että meillä oli mahdollisuus ottaa opiskelijoita harjoitteluun. Olin ehdottomasti mukana esittäen toiveeni saada opiskelijoita luokkaani ja ohjattavakseni, vaikka omasta valmistumisestani oli vain kolme vuotta ja olin vasta saanut viran.

– Tätä poikkeuskoulutusta kesti vuoteen 1993 saakka. Vuonna 2000 alkoi Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämä muuntokoulutus, johon sisältyi monialaisten opintojen harjoittelu. Toimin siinä ohjaavana opettajana aina vuoteen 2009 saakka, jolloin tämä ohjelma päättyi.

– Tähän aikaan alkoi kiiriä viestiä, että luokanopettajakoulutus siirtyy Hämeenlinnasta Tampereelle. Tunsin haikeutta, sillä muistelin edelleen lämmöllä opiskeluvuosiani. Vuonna 2012 tämä siirto tapahtui ja sen myötä tuli avoimeksi kaksi alkuopetuksen luokanlehtorin virkaa, sijoituspaikkana Muotialan toimipiste. Hain tätä paikkaa ja tulin valituksi. Nyt olen toiminut kuusi vuotta Tampereen yliopiston normaalikoulussa, Muotialan toimipisteessä.

– Pääsin tekemään sitä työtä, josta nautin suuresti. Pienet eka- ja tokaluokkalaiset sekä upeat nuoret opettajaopiskelijat täyttävät päiväni ja mikä sen hienompaa.

Miten tehdään hyvä opettaja? Millainen hyvä opettaja on?

– Varmaankaan hyvää opettajaa ei tehdä, opettajuuteen kasvetaan. Pyrin antamaan hyviä eväitä tähän kasvuprosessiin. Korostan, että tässä ammatissa ei voi koskaan kokea olevansa valmis. Teemme työtä elävän materiaalin kanssa, muuttujia on paljon. Toivon saavani jokaiselle opiskelijalle kokemuksen siitä, miten tärkeä on kohdata jokainen lapsi. Kun oivaltaa tämän kohtaamisen taidon merkityksen ja sen tärkeyden, on päässyt jo aimo askeleen eteenpäin polulla kohti hyvää opettajuutta. Yritän valaa opiskelijoihin uskoa omaan itseensä ja luottamusta omiin ajatuksiin, kokemuksiin sekä tunteisiin, joita heillä harjoittelussa herää. Kun tuntuu hyvältä olla luokan kanssa, silloin onnistuu ja työskentely sujuu.

– Hyvä opettaja osaa kuunnella, myötäelää ja tukea oppilasta hänen kasvussaan sekä oppijana että lapsena. Aito läsnäolo näkyy ja tuntuu. Hyvässä opettajuudessa korostuvat vuorovaikutustaidot. Tärkeää on olla selvillä, mitä luokassa tapahtuu. Nopea reagointi tilanteisiin auttaa oppilasta kokemaan turvallisuutta, jolloin lapselle viestittyy tunne siitä, että opettaja välittää ja puuttuu tilanteisiin, on sitten kyseessä oppimiseen tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät asiat.

– Hyvän opettajan ominaisuuksiin kuuluu pitää itsensä ajan tasalla kasvatukseen, oppimiseen ja opettamiseen liittyvissä asioissa. Tällöin opettaja pystyy olemaan työssään ja työstään innostunut sekä osoittamaan omalta osaltaan aktiivisuutta tuoden luokkaan uusia, vaihtelevia työskentelytapoja ja ideoita uusien asioiden opettamiseen sekä oppimisprosessin eteenpäin viemiseen.

– Hyvä opettaja omaa myös valmiudet kollegiaaliseen yhteistyöhön ja työyhteisön yhteisten asioiden kehittämiseen. Hyvä opettaja kohtaa, kuuntelee ja välittää sekä kunnioittaa kanssaihmisiä.

Oletko harjoittelun ohjaajana törmännyt toivottomiin tapauksiin?

– En ole törmännyt toivottomiin tapauksiin. Jokainen opiskelija on oma persoonansa ja jokaisella on takanaan varsin pitkä oma historiansa. Tärkeää on luoda luottamuksellinen suhde opiskelijaan, jolloin harjoittelusta on mahdollisuus saada positiivinen, turvallinen ja mahdollisen antoisa kokemus. Muutamat saattavat pohtia sitä, että onko valinnut oikean alan ja silloin on erittäin tärkeä keskustella asiasta ja kokemuksista, joita harjoittelu tuo tullessaan. Ei saa pelästyä negatiivisiakaan tuntemuksia, joita harjoittelussa saattaa tulla. Korostan, että tähän ammattiin kasvetaan kokemus kokemukselta, päivä päivältä ja vuosi vuodelta.

Terveisesi kaikille opettajaopiskelijoille?

– Teillä tulee olemaan rikas ja antoisa elämä tulevassa ammatissanne. Kohtaatte lukuisia lapsia ja nuoria, jotka tulevat muistamaan juuri Sinut. Saatat olla monelle se opettaja / aikuinen, joka antoi elämälle suunnan. Tässä ammatissa olemme paljon vartijoina.

– Tulette kohtaamaan myös oppilaidenne huoltajat. Olkaa rohkeasti yhteydessä heihin aina, kun on aihetta, myös positiivisissa asioissa. Tätä työtä ei pysty tekemään yksin, sallikaa kotijoukkojen olla tukenanne. Olkaa ylpeitä tästä tehtävästä, jonka olette itsellenne valinneet.
 


Vuoden harjoittelunohjaaja

  • Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa sovelletaan Suositukset opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjä hyvän harjoittelun­ohjauksen kriteereitä.
  • Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettaja­identiteetin löytymisessä.
  • Ohjattu opetusharjoittelu on merkittävä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua.
  • Hyvä harjoittelunohjaaja välittää opiskelijalle selkeää ja todenmukaista käsitystä opettajuudesta sekä antaa opiskelijan kokeilla ja epäonnistua.
  • Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan SOOLin jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.

Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet