15.11.2018

Nykyinen opettajankoulutus ei vastaa työelämän tarpeisiin

SOOLin ja Otuksen selvitys osoitti, että opettajankoulutus ei nykyisellään vastaa tulevien opettajien työelämän tarpeisiin ja koulutus kaipaa remonttia.

SUSANNA JOKIMIES
Soolibooli 5/18

SOOL TOTEUTTI keväällä 2018 yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen kanssa selvityksen opettajankoulutuksen antamista työelämänvalmiuksista. Kyselyssä selvitettiin opettajaksi opiskelevien kokemuksia omasta koulutuksesta sekä tyytyväisyyttä siihen, kuinka hyvät eväät koulutus antaa tulevaan opettajan työhön. Selvitys osoitti, että opettajankoulutus ei nykyisellään vastaa tulevien opettajien työelämän tarpeisiin ja koulutus kaipaa remonttia.

Selvityksessä opeopiskelijat arvioivat 30 erilaista opettajan työssä tarvittavaa osaamista. Lähes kaikki niistä osoittautuivat tärkeiksi tulevassa työssä, mutta vain harva osaamisista kehittyi koulutuksessa työelämän edellyttämälle tasolle.

PARHAITEN OPETTAJANKOULUTUS onnistuu perustehtävässään eli opetusosaamisen kehittämisessä. Opetusosaamisella tarkoitetaan tässä opetuksen suunnittelua, didaktista osaamista, opetettavan aineen hallintaa ja teknologian hyödyntämistä opetuksessa.

Kaikkein heikoimmat eväät opettajankoulutus antaa kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen, ensiaputaitoihin ja oppilaitoksen turvallisuutta koskeviin asioihin. Muita heikoksi jääviä osaamisalueita olivat oman työajan hallinta, kodin ja koulun välinen yhteistyö, opettajien välinen yhteistyö ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen sekä tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen.

82 prosenttia vastaajista aikoi työskennellä opettajana ainakin aluksi valmistumisensa jälkeen. Muiden epävarmuutta opettajaksi ryhtymiselle aiheuttavat haastavat työskentelyolosuhteet sekä kokemukset siitä, ettei työtä arvosteta yhteiskunnan taholta tarpeeksi (mm. matala palkkaus suhteessa vastuuseen ja vaatimuksiin sekä rajalliset mahdollisuudet urakehitykseen).

KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN välisten kuilujen kartoittaminen on edellytys sille, että koulutus uudistuu ja vastaa tulevien opettajien tarpeisiin. Tavoitteena opettajankoulutuksen kehityksessä tulee olla, että valmistuneet opettajat voivat siirtyä luottavaisella mielellä työelämään.

SOOL päivittää tänä lukuvuonna Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman. Ohjelma kiteyttää opettajaksi opiskelevien näkemykset siitä, millainen opettajankoulutus antaisi riittävät valmiudet opettajan työhön. Ohjelma hyväksytään kevään 2019 liittokokouksessa, jonka jälkeen sitä käytetään joka paikkakunnalla opettajankoulutuksen kehittämisessä sekä valtakunnalliseen kehitystyöhön.

Toivon SOOLin saavan rohkean ja nykyisen koulutuksen kipukohtiin pureutuvan ohjelman tulevaisuuden opettajankoulutukselle. Koska tulevat opeopiskelijat ansaitsevat parempaa.


» Lue lisää SOOLin ja Otuksen selvityksestä


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet