24.8.2022

Muusikoiksi ja opeiksi

Mansen muusikoista on moneksi. Tampereella musiikkipedagogien ja muiden musiikkialan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ylläpitää ainejärjestö MusTa ry.

TIMMO TAKALA
Opeopiskelija 3/22


MusTa ry:n hallituksen edustajia MusTaakin Mustemmilta sitseiltä. Kuvassa vasemmalta tiedottaja ja SOOLin hallituksessakin toimiva Kalevi, musiikkiteatterilinjalta valmistunut tapahtumavastaava Kalle ja tämän jutun kirjoittaja Timmo. ​Kuva: Anni Hautala.

Tampereen ammatilliset musiikin opiskelijat MusTa ry tuo yhteen sekä musiikkipedagogit että musiikkiteatterilaiset ja konservatorion toisen asteen opiskelijat. Se on myös yksi SOOLin­ jäsenyhdistyksistä, sillä iso osa opiskelijoistamme Tampereen ammattikorkeakoulussa kouluttautuu musiikkipedagogeiksi. Valmistuttuaan musiikkipedagogit työllistyvät muun muassa soitonopettajiksi musiikkioppilaitoksiin. 

Olemme erityisen poikkeuksellinen ainejärjestö. MusTa ry tuo yhteen musiikkipedagogiopiskelijoiden lisäksi aivan kaikki musiikin ammattiopiskelijat Tampereella, sillä joukkoomme kuuluvat myös musiikkiteatterin opiskelijat sekä konservatoriolta toisen asteen ammatilliset musiikin ja tanssin opiskelijat. 

Musiikkiteatterin opintosuunta on Suomen ainut korkeakoulumaailmassa ja oli tänä vuonna valtakunnan kahdeksanneksi suosituin hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa. Vaikka toisen asteen opiskelijat opiskelevat nykyisin eri toimipaikassa kuin me muut, toimimme tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. 

Hallituksestamme löytyy näistä kaikista kolmesta ryhmästä edustajia, jotta pystymme ainejärjestönä tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla ihan kaikkia Tampereella opiskelevia musiikin tulevia ammattilaisia.  

Tapahtumia koko yhteisölle 

Ainejärjestönä olemme melko pieni, mutta yhteistyökumppaneidemme ansiosta saamme edullisesti järjestettyä hallituksen voimin säännöllisesti opiskelijatapahtumia koko jäsenistölle. Jo kertaalleen järjestetty rastitapahtuma MusTa Amazing Race tullaan taas järjestämään uudelleen. Tämä on hyvä esimerkki MusTa ry:n tapahtumasta, johon voivat osallistua alaikäisetkin opiskelijat toiselta asteelta. 

Muihin perinteisiin järjestettäviin tapahtumiimme kuuluvat esimerkiksi haalarisauna ja muut saunaillat, sesonkitapahtumat, kuten pikkujoulut ja kevätjuhlat, kuukausittaiset illanistujaiset yhteistyöravintoloissa sekä tietysti vuosijuhlat ja sitsit. 

Viime syksynä järjestetyillä MusTaakin Mustemmilla sitseillä meillä oli suuri osallistujajoukko, joka koostui musiikkipedagogeista, musiikkiteatterilaisista ja konservatoriolaisista. Koulumaailmassa meillä kaikilla on keskenämme paljon eroavaisuuksia, emmekä pääse aina tekemään asioita yhdessä, joten on tärkeää päästä tapahtumien kautta tutustumaan toisiimme sekä tietysti ainejärjestön ulkopuolisiin opiskelijoihin eri aloilta.

Musiikinopiskelijan arkea  

Meidän musiikinopiskelijoiden arkeen kuuluu joko soittimen tai laulun hallinta ja lisäksi on mahdollista erikoistua muun muassa musiikinteoriaan, säveltämiseen ja orkesterinjohtoon. Tampereella pääpaino on klassisessa musiikissa, mutta kevyen musiikin osaajiakin löytyy. 

Vaikka muusikoiden päivään kuuluu paljon itsenäistä harjoittelua oman instrumentin parissa, musiikkialalla toimiminen on loppujen lopuksi todella yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, sillä eri instrumenttien taitajille on tarjolla yhteismusisointia orkestereissa ja yhtyeissä. Kouluumme on myös perustettu mahtava TAMK Choral Company -kuoroyhtye, joka jatkaa toimintaansa tulevaisuudessa. 

Silloin kun ei itse jaksa aina soittaa eikä esiintyä, on ilo käydä ihan vain kuuntelemassa opiskelutovereiden esityksiä, joita järjestetään runsaasti ympäri vuoden. Koulumme useat yhteistyökumppanit: Tampere Filharmonia, Puolustusvoimat ja lukuisat muut oppilaitokset, orkesterit ja teatterit ovat kaikki tärkeässä roolissa monien opiskelijoidemme toimiessa näissä aktiivisesti erilaisissa produktioissa ja esityksissä. 

Opettaja, muusikko vai molemmat? 

Keikkailu ei ole ainoa työmahdollisuutemme, sillä koulutuksessamme musiikkiin yhdistyy opettajuus. Tämä johtaa useiden opiskelijoiden kohdalla seuraavaan kysymykseen: olenko enemmän muusikko vai pedagogi? 

Moni opiskelijamme identifioi itsensä lähes täysin muusikoksi, erityisesti opiskeluiden alkuvaiheessa. Tämä johtuu siitä, että opettajuus ei ole suurimmalle osalle kovinkaan tuttu asia, kun taas valtaosalla opiskelijoistamme on pitkä soittotausta jo pienestä pitäen, aina vauvamuskarista ammattiopintoihin asti. 

Onneksi opintojen edetessä opetuskokemusta alkaa kertymään koko ajan enemmän ja enemmän, jolloin valmistuessaan monet opiskelijoistamme löytävät mielekkyyden opetustyöhön. Omalla kohdallani onnistuneet kokemukset ja oman kehityksen huomaaminen käytännön tilanteissa ovat kehittäneet omaa opettajaidentiteettiäni huomattavasti eteenpäin. 

Opettajuus on musisoinnin ohella hyvin yhteisöllistä toimintaa, sillä käymme aktiivisesti opiskelijoina seuraamassa musiikkioppilaitosten soittotunteja sekä muita musiikin ryhmätunteja. Lisäksi on huikeaa antaa ja vastaanottaa omilta opiskelutovereilta rakentavaa palautetta opetustunneista ja sitä kautta edetä yhdessä kohti musiikkipedagogin ammattia. 

Parasta tällä kyseisellä polulla on kuitenkin se, että se tapahtuu yhteisvoimin muiden musiikinopiskelijoiden kanssa. Tavoitteet ovat kaikilla hieman erilaiset ja jokaisella meistä on oma päämääränsä. MusTa ry:n hallituksessa haluamme pitää huolta muiden kanssa siitä, että jäsenistöllämme olisi hyvät edellytykset valmistua musiikin ammattilaiseksi, oli kyseessä tuleva musiikkioppilaitoksen opettaja, orkesterimuusikko, säveltäjä tai musiikkiteatterin moniosaaja.

Ongelmakohtiin puututaan, viihtyvyyttä lisätään ja pidämme huolen siitä, että opiskelijoidemme keskuudessa säilyy hyvä yhteisen tekemisen meininki! 


Kirjoittaja on Tampereen ammattikorkeakoulun musiikinteoriapedagogiopiskelija, MusTa ry:n sihteeri ja tuutorivastaava.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet