9.5.2019

Mitä kuuluu 70-vuotias SOOL?

Rakas SOOL saavuttaa tänä vuonna 2019 kunnioitettavan 60 vuoden iän. Kymmenen vuotta sitten liiton aktiivit pohtivat kirjeen muodossa, mitä SOOLille kuuluu 60 vuoden iässä. Iloksemme voimme heille todeta, että hyvää kuuluu. Monet tänä päivänä SOOLin arkeen kuuluvat asiat olivat vielä vuonna 2009 vain ”villejä visioita”.

ALEKSI VEHMASSALO & SANNI SALMENOJA
Soolibooli 2/19

Vuonna 2009 SOOLissa haaveiltiin äänioikeudesta OAJ:n toimikunnissa ja edustuspaikasta OAJ:n hallituksessa. Molemmat tavoitteet saavutettiin. Toiveena oli myös, että SOOLilta kysyttäisiin näkemyksiä ja lausuntoja opetusministeriön, Opetushallituksen ja tarvittaessa myös sivistyslautakuntien suunnalta, kun opettajankoulutusta kehitetään. 60-vuotias SOOL on tavannut niin opetusministeriä kuin sivistyslautakunnan puheenjohtajaa juurikin näissä merkeissä. Myös lukuisiin koulutusta koskeviin lausuntopyyntöihin olemme vastanneet.

Pyöreitä täyttäessä olisi mukava antautua nostalgialle ja muistella vain menneitä. SOOLin taival ei vielä ole kuitenkaan saavuttamassa päätepistettään. Päinvastoin. Opettajuus tulee lähiaikoina varmasti muuttumaan hyvinkin paljon, mutta opettajat eivät ole Suomesta katoamassa – ei myöskään SOOL.

SOOLin puheenjohtajuus siirtyi toukokuun alussa Aleksi Vehmassalolta Sanni Salmenojalle.

Liitollamme on siis pitkä matka vielä edessä, joten on aika suunnata ajatukset eteenpäin. Mitäköhän siis kuuluu 70-vuotiaalle SOOLille?

Vuonna 2018 liitollemme hyväksyttiin kahdeksanvuotinen strategia, joka saavuttaa päätepisteensä vuonna 2026. Kun strategiassa onnistutaan, jokainen opeopiskelija kokevansa olevan soolilainen ja liitto on entistäkin näkyvämpi ja vaikuttavampi. Visioissamme SOOLilla on kymmenen vuoden päästä käynnissä uusi kunnianhimoinen strategia, jolla opeopiskelijoiden asemaa nostetaan entisestään.

Nykyään hakijamäärät opettajankoulutukseen ovat olleet jo muutaman vuoden loivassa laskussa. 70-vuotias SOOL on toiveissamme osaltaan vaikuttanut alan houkuttelevuuteen positiivisesti. 2020-luvulla oltaisiinkin saavutettu uusia ennätyksiä hakijamäärissä.

Opeopiskelijoiden edunvalvonta on aina ollut SOOLin tärkeimpiä tehtäviä. Vaikuttavuus onkin viime aikoina kasvanut ja odotamme tämän suunnan jatkuvan. Opettajankoulutuksen asiantuntijan roolissa SOOL on myös tulevien opettajien ja näin tulevaisuuden koulutuksen asiantuntija. Haaveissamme SOOL tunnustetaankin entistä vahvemmin koko kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijana. SOOL tulee kutsua jatkossa edustamaan tulevaisuuden ääntä kaikkiin pöytiin, joissa edes välillisesti vaikutetaan opettajankoulutuksen asiaan.

Koulutusleikkaukset tuntuvat olevan lähes kaikkien aikakausien ongelma. 70-vuotias SOOL ei kuitenkaan ole visiossamme antautunut kyykytykselle. Kovan työn tuloksena toivomme olevan, että vuoden 2029 opeopiskelijat saavat nauttia laadukkaasta opettajankoulutuksesta, jota toteutetaan riittävin resurssein.

Kunnianhimoinen tavoitteemme on ollut äänioikeus edustajillemme OAJ:n hallituksessa ja valtuustossa. Ensimmäisiä askelia tähän suuntaan otettiin, kun 2018 meille myönnettiin äänioikeus OAJ:n hallituksen alaisissa toimikunnissa. Vuonna 2029 soolilaiset toivottavasti ovat tavoitteensa lopullisesti saavuttaneet.

Ennustaminen on vaikea laji. Tulevan kymmenen vuoden aikana nouseekin varmasti esiin uusia haasteita, kun koulutuksen kenttä alati muuttuu. Monet tässä listatut tavoitteet tuntuvatkin varmasti silloin jo kummallisilta. Keskeistä on, että SOOL on pystynyt reagoimaan muutoksiin ripeästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Kirjoitus on vastaus SOOLin 50v-juhlajulkaisussa vuonna 2009 julkaistuun kirjoitukseen Mitä kuuluu 60-vuotias SOOL?


Lisää aiheesta

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

9.5.2019

Maailman merkityksellisin työ

Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

9.5.2019

Aimo Jalla: Kieltäytymisiä

Aimo listasi kelvolliset syyt kieltäytyä.

Jaa sivu somessa

Tweet