9.5.2019

Maailman merkityksellisin työ

Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

SUSANNA JOKIMIES
Soolibooli 2/19

Kaksi innostavaa vuotta SOOLin pääsihteerinä ovat pian takana. On ollut suuri ilo työskennellä osaavien ja inspiroivien opeopiskelijoiden kanssa ja edistää teidän soolilaisten asioita niin korkeakouluissa, yhteiskunnassa, SOOLissa kuin OAJ:ssa.

Mitä olemme saaneet aikaiseksi kahden vuoden aikana? Olemme kehittäneet laajasti jäsenetuja, järjestön toimintaa sekä edunvalvontaa. Vaikutustyömme on tavoitteellisempaa, datapohjaista ja teemme konkreettisia esityksiä, kuten turvallisuuskurssi ja suositukset uusien opettajien perehdytykselle. SOOLin tunnettavuutta on lisätty tapaamalla tasavallan presidentti, puolueiden johtoa, ylioppilaskuntia sekä yliopistojen rehtoreita.

Teemaseminaarit on muutettu webinaareiksi, jotta useampi soolilainen voisi osallistua koulutuksiimme jopa kotisohvalta asti. Ja tietenkin kehityksen rinnalla olemme pitäneet kiinni tärkeimmästä tehtävästämme: opettajankoulutuksen kehittämisestä valtakunnallisesti vaikuttamalla mm. opettajankoulutuksen kehityshankkeissa.

Suuret huolet kuitenkin valtaavat opetusalaa ja Suomea. Uutisissa toistuu ikävän usein päiväkotien ja koulujen haasteet, murheet ja vaikeudet. Milloin kyse on liian suuresta ryhmäkoosta, uupuneista opettajista, laittomista määräaikaisista työsuhteista tai palkoista, jotka eivät huomioi työn vaativuutta ja vastuuta. Opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskussa ja yllättävän moni opeopiskelija harkitsee, onko opettajan työ sittenkään se oma juttu.

Toivon, että kunnissa, kaupungeissa ja eduskunnassa herätään siihen, että opettajien työoloja ja palkkaa on parannettava, jotta opettajat voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä panostus vaikuttaa myös alan houkuttelevuuteen. Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

Toivon, että te opeopiskelijat valmistuttuanne pidätte huolta jaksamisestanne sekä kehitätte työyhteisöjä, joissa työskentelette. Ennen kaikkea toivon, että muistatte opettajan työn olevan maailman merkityksellisin työ. Muistutus siihen voi tulla kokemuksena opetusharjoittelussa tai ajatuksena toiselta opeopiskelijalta.

SOOL järjesti keväällä #siksiopeksi-somekampanjan, jossa kuulimme henkilökohtaisia tarinoita siitä, miksi opiskelijat haluavat opiskella juuri opettajaksi. Kysyin myös muutaman vuoden opettajan työtä tehneiltä ystäviltäni, mikä heitä motivoi ja palkitsee opettajan työssä. Tässä muutama nosto heiltä:

"Palkitsevinta on nähdä, kun oppilas ylittää itsensä tai oppii jotain, mitä ei aiemmin uskonut oppineensa. Siitä syntyy iso riemu."

"Oppilaan oppiminen ja kun oppilas tunnistaa omaa osaamistaan."

"Palkitsevinta on ollut se, kun omien ponnistelujen kautta ja yhteistyöllä on pystynyt vaikuttaa kokonaisvaltaisesti lapseen: ei pelkästään vain oppimiseen vaan koko lapsen elämään."

SOOLin vahva vaikutustyö paremman opettajankoulutuksen ja työelämän puolesta jatkuu uusien toimijoiden johdolla. Kiitos kaikille kuluneista vuosista!


Lisää aiheesta

9.5.2019

On uudistumisen aika

Edes parhaista näkökulmista ei ole hyötyä, jos kukaan ei niitä kuule.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

9.5.2019

Mitä kuuluu 70-vuotias SOOL?

Rakas SOOL saavuttaa tänä vuonna 2019 kunnioitettavan 60 vuoden iän. Kymmenen vuotta sitten liiton aktiivit pohtivat kirjeen muodossa, mitä SOOLille kuuluu 60 vuoden iässä. Iloksemme voimme heille todeta, että hyvää kuuluu. Monet tänä päivänä SOOLin arkeen kuuluvat asiat olivat vielä vuonna 2009 vain ”villejä visioita”.

Jaa sivu somessa

Tweet