28.8.2015

Kyllä kaikki järjestyy

Vaikuttamisessa onkin tärkeä muistaa, että isot virrat koostuvat pienistä puroista ja juuri sinun ajatuksillasi on merkitystä!

JULIA PETÄJÄ
Soolibooli 4/15

Ammattijärjestöillä on perinteisesti ollut vahva jalansija Suomessa. Kolmikantaneuvottelut ovat varmistaneet, että työvoimapoliittisissa kysymyksissä otetaan huomioon niin valtion ja työnantajien kuin työntekijöidenkin tarpeet. Nyt maan hallitus pääministerin suulla perää osapuolien välille yhteiskuntasopimusta, jossa tavoitteena on laskea yksikkötyön kustannuksia viidellä prosentilla. Toisin sanoen tuottavuutta pyritään siis kartuttamaan venyttämällä yksilön työpanosta.

Keskusteluissa asetetaan toisinaan jopa keinotekoisesti työntekijöiden edut ja yhteiskunnan edut vastakkain. Mutta mikä edistää todella tuottavuutta ja mikä oikeastaan on ammatillisesti järjestäytyneen edunvalvonnan tavoite?

Opiskelu on opiskelijan työtä

Tuottavuus on paljon kiinni työntekijän sekä työyhteisön hyvinvoinnista, mikä riippuu pitkälti työn kuormittavuudesta. Näin on jo opiskeluaikana, sillä opiskelu on opiskelijan työtä.

Kun opiskelija pitää huolen sosiaalisista suhteista sekä levon ja työn tasapainosta, jaksaa hän tehdä työtänsä eli oppimista. Opiskelijan tulee kaiken aikaa etsiä uutta tietoa, arvioida tiedon luotettavuutta, tehdä johtopäätöksiä ja luoda uutta tietoa. Itsensä jatkuva kehittäminen on raskasta, sillä oppiminen on käytännössä uusien hermoyhteyksien luomista aivoissa.

Opiskeluaikana on pänttäämisen rinnalla jokseenkin yhtä tärkeä keskittyä virkistäytymiseen ja sosiaalisiin suhteisiin, esimerkiksi ainejärjestötoiminnan kautta. Ainejärjestöt voivat toimia parhaimmillaan koko yhteisön liimana, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Ainejärjestö huolehtii paitsi opiskelijoiden jaksamisesta ja viihtymisestä, mutta myös vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin, esimerkiksi opetussuunnitelmiin, oppisisältöihin, opetusmenetelmiin ja toimintakulttuuriin.

Järjestäytynyt taho, tässä tapauksessa ainejärjestö, on ikään kuin mikrofoni valitun joukon äänille ja pyrkii parhaan taitonsa mukaan edistämään ryhmänsä etuja näiden äänien harmoniassa. Aivan kuten koko SOOLissa, myös ainejärjestössä jokainen yksilö on merkityksellinen, ei vain luottamustoimiin ja työntekijöiksi valitut henkilöt.

Sinä olet opettajankoulutuksen asiantuntija

Kaiken kaikkiaan SOOL kerää yhteen noin 7 500 opettajaopiskelijaa ja 42 jäsenjärjestöä eli ainejärjestöt. Ainejärjestötoiminta tuo siis koko Suomen opettajaopiskelijoiden verkoston ja ajankohtaisen tiedon lähellesi.

SOOLin pitkät vaikuttamisen perinteet mahdollistavat sen, että ainejärjestöllä on käytettävissään suora valtakunnallinen väylä vaikuttaa ja tuoda esiin huolia, iloja ja kehittämisehdotuksia liittyen opettajankoulutukseen ja uusien opettajien asioihin. SOOLin tehtävä on opettajaopiskelijoiden kirjosta koota yhteiset toiminnan tavoitteet, jotka palvelevat koko yhteisöä ja korjaavat syntyneitä epäkohtia.

Vaikuttamisessa onkin tärkeä muistaa, että isot virrat koostuvat pienistä puroista ja juuri sinun ajatuksillasi on merkitystä!

Aivan pian aloitamme Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman päivitystyön ja tarvitsemme siihen sinun apuasi. Ei ole väliä oletko ensimmäisen vai viimeisen vuoden opiskelija, jokainen meistä on asiantuntija opettajankoulutuksessa. Opettajaopiskelijat kun ovat ainoita, jotka käyvät läpi koko koulutuksen ja siten osaavat kertoa parhaiten sen toimivuudesta.

SOOLin tapaan myös maan hallitus näkee opettajankoulutuksen kehittämisen tärkeäksi prioriteetiksi. Hallitusohjelmaan on nimittäin kirjattu pyrkimys luoda valtakunnallinen opettajankoulutuksen kehittämissuunnitelma. Nyt on siis todella aika vaikuttaa ja luoda yhteisiä tavoitteita, paikallisesti sekä valtakunnallisesti.

Mukavaa ja vaikuttavaa lukuvuodenalkua!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet