28.8.2023

Kiireellä tai kyydistä nauttien

Iso osa opettajan työhön valmistautumisesta kuuluu oman opettaja-identiteetin luomiselle. Sille työlle, että löytää oman äänensä ja näkökulmansa opettamisessa.

TAIKA VAULO
Opeopiskelija 3/23MITÄ ON opettajuus, opeopiskelijuus ja opettajaksi opiskeleminen? Millaista opettajuuteen kehittyminen on, kun tarkastelemme sitä pintaa syvemmältä? Kaiken keskiössä olet sinä, opetus- ja kasvatusalan opiskelija, joka olet hakeutunut opiskelemaan tätä alaa. Meitä alojen taitajia on monenlaisia, aina varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aikuisopetuksesta ammatilliseen opetukseen asti.

Opintomme kestävät vuosia, joiden aikana kirjoitetaan esseeitä, opinnäytetöitä sekä lukuisia oppimistehtäviä. Opetusalan pisteenä i:n päälle ovat myös tulevaan työhön tutustuttavat lukuisat harjoittelut, joissa saa uusia näköpaikkoja ja ahaa-elämyksiä tulevaisuuden työstään.

NÄMÄ ASIAT muodostavat kuitenkin vain murto-osan siitä, millaista on olla opettaja. Iso osa opettajan työhön valmistautumisesta kuuluu myös oman opettaja-identiteetin luomiselle. Sille työlle, että löytää oman äänensä ja näkökulmansa opettamisessa.

Näköalat kokevat muutoksia opintojen aikana. Niihin saattavat vaikuttaa yhteiskunnalliset ilmiöt, mediapuhe ja alan vaikeudet, mutta kaikkea ei aina saa katsoa vain negatiivisen linssin läpi. On myös hyvä huomata, kuinka meidän on mahdollista oppia tältä näköalatasanteelta jotain, ennekuin siirrymme seuraavalle tasanteelle tai itse kentän huminaan. 

Meillä on mahdollisuus oppia, tarkkailla ja kyseenalaistaa. Meillä on yksilöinä mahdollisuus kehittyä, uudistaa, muuttaa ja vaikuttaa. Tulevaisuuden tekijät taotaan nyt, ja meistä tulee upeita sellaisia.

OMAAN KEHITTYMISEEN voi hakea evästystä opintojen sisältöjen lisäksi myös niiden ulkopuolelta. Osa hakee lisää kokemuksia vaihdosta, sijaisuuksista tai aktiivisesta järjestötoiminnasta. Ei ole olemassa vain yhtä toimivaa tapaa siihen, miten oman opiskeluaikansa suorittaa. Opiskeluaikana voi pitää kiirettä tai nauttia kyydistä, omista valinnoistaan riippuen.

Nämä sanat ovat siis teille, jotka mietitte omaa paikkaanne tai omia opintoja. Muistakaa, että vielä ei tarvitse olla valmis monitaituri ja osata löytää ne juuri täydelliset näkökulmat. Niihin on aikaa ja niiden tutkimiseen on aikaa. Teillä on aikaa myös opintojen jälkeen työelämässä kehittyä juuri sellaiseksi opettajaksi kuin te haluatte olla.

Teille uusille opiskelijoille, tahdon toivottaa paljon onnea ja menestystä. Onnittelut hyvästä valinnasta, tervetuloa joukkoon ja myötätuulta ensimmäisiin opintoihin ja orientaatioviikon seikkailuihin! Muistakaa, että opiskeluajasta saa nauttia, ja kukaan meistä ei ole seppä syntyessään.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet