6.5.2020

Erilainen harjoittelupaikka

Ihanteellinen harjoittelukokonaisuus muodostuu harjoitteluiden monipuolisesta yhdistelmästä.

Opeopiskelija 2/20


Harjoittelun voi tehdä muuallakin kuin norssissa, esimerkiksi Siirtolaisuusinstituutissa Turussa. (Kuva: Wikimedia Commons)

Pääosin harjoittelut tulee järjestää oman koulutusalan harjoittelupaikoissa mutta opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus tutustua myös muihin tehtäviin, jotta he voivat muodostaa monipuolisen ja laaja-alaisen käsityksen opetuksen ja kasvatuksen koko kentästä.

Tässä pari esimerkkiä.


KUKA OLET?
Olen Saara Vuorinen ja opiskelen Turun yliopistossa pääaineenani uskontotiedettä. Sivuaineinani opiskelen muun muassa psykologiaa ja filosofiaa.

MISSÄ TEIT HARKAN?
Tein harjoitteluni syksyllä 2017 Siirtolaisuusinstituutissa Turussa.

MITÄ OPIT?
Erityisesti iso oppimisen paikka oli oman osaamisen tunnis­tamisessa. Oli hienoa päästä näkemään myös hektisen työn toteuttamista, kun instituutilta saatettiin pyytää lyhyelläkin aikataululla raportteja ajankohtaisista kysymyksistä.

KENELLE SUOSITTELISIT PAIKKAA?
Siirtolaisuusinsituutti sopii harjoittelupaikaksi etenkin yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille. Monet tutkijoista olivat koulutukseltaan maantieteilijöitä, joten myös matemaattis-luonnontieteellisiä aineita opiskelevat saisivat paikasta varmasti irti paljon. Teen itse gradua kanadansuomalaisista siirtolaisista, joten itselleni harjoittelupaikka oli luon­nollinen lisä gradun tekoon. Lähtökohtaisesti paikka sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä.

JOTAIN ERITYISTÄ HARKKAPAIKASTASI?
Oma harjoittelupaikkani oli piristävä muistutus siitä, että paikkoja löytyy myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.


KUKA OLET? Olen Reeta Mäki-Pollari. Olen kasvatustieteen kandidaatti ja varhaiskasvatuksen opettaja. Opiskelen tällä hetkellä kasvatustieteen maisteriksi ja olen gradua vaille valmis. Opiskelen Oulun yliopistossa.

MISSÄ TEIT HARKAN?
Suoritin harjoitteluni Suomen Kuntaliitossa opetus- ja kulttuuriyksikössä. Olin pääasiassa kehittämispäällikkö Jarkko Lahtisen matkassa mukana. Hänellä on vastuullaan varhaiskasvatus, esiopetus, kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki.

MITÄ OPIT?
Opin harjoittelussa valtavasti varhaiskasvatuksesta, sen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi tietämykseni syveni kokonaisuudessaan, mitä sivistystoimi pitää sisällään. Pääsin tutustumaan monipuolisesti muun muassa Kuntaliiton sisäisiin asioihin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja kuntien toimintaan. Sain myös tehdä kyselytutkimuksen kunnille esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä, mikä julkaistiin Kuntaliiton sivuilla.

KENELLE SUOSITTELISIT PAIKKAA?
Suosittelen paikkaa lämpimästi kaikille, joita kiinnostaa varhaiskasvatuksen hallinnollinen puoli ja varhaiskasvatuksen kehittäminen. Varhaiskasvatuksen järjestäminen oli kompleksisempaa, mitä olin osannut ajatella ja sain paljon uutta tietoa, jota opinnoissa ei ollut tullut esille. Kuntaliitossa olin myös ns. aikaani edellä, sillä siellä visioitiin tulevaisuuden suuntia.

JOTAIN ERITYISTÄ HARKKAPAIKASTASI?
Sain harjoittelupaikan oman aktiivisuuteni kautta. Äitini suositteli minulle paikkaa, sillä hän oli kuullut navetassa Jarkon haastattelun radiosta ja olin puhunut äidille unelmieni harjoittelupaikasta. Kirjoitin hakemuksen ja kävin haastattelussa. Sain paikan ja unelmani toteutui. Harjoittelupaikka ei siis ollut avoimessa haussa, vaan olin ensimmäinen korkeakouluharjoittelija koko yksikössä. Asuin harjoitteluajan Pasilassa Helsingin opiskelija-asuntosäätiön (HOAS) soluasunnossa, joka oli edullinen ja hyvä sijainniltaan.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet