6.5.2021

Eiku hommiin

Moni työuraa aloitteleva opettaja kokee työssään riittämättömyyden tunteita, vaikka moni asia olisi korjattavissa. 

KALLE LIUSKI
Opeopiskelija 2/21

KUN ELETÄÄN kevättä ja lähestytään kesää, opetus- ja kasvatusalalla se tarkoittaa myös vilkasta keskustelua seuraavasta opetusvuodesta. Monille meidän opeopiskelijoistamme se tarkoittaa myös valmistumista ja työelämään siirtymistä.

Opettajankoulutus on antanut paljon, mutta onko se antanut riittävästi työelämävalmiuksia? Joissain tapauksissa myös viimeiset harjoittelut ja sitä kautta valmistautuminen työelämään on voinut jäädä etäharjoittelun toteuttamiseen.

Muutama vuosi sitten SOOL laati Suositukset uuden opettajan perehdytykselle, jotka on tässä vaiheessa hyvä nostaa esille. Suositusten tarkoituksena on varmistaa uusien opettajien mahdollisuudet yhdenvertaiseen työskentelyn aloittamiseen työpaikasta riippumatta, sillä selvityksemme mukaan perehdytykselle olisi todella tarvetta. Kyselyyn vastanneista jopa 61 prosenttia piti perehdytystä puutteellisena tai lähes olemattomana. 

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUS riittävästä perehdytyksestä on kirjattu työturvallisuuslakiin, mutta omaa kirjausta mentoroinnista ei ole vielä saatu aikaiseksi. Moni työuraa aloitteleva opettaja kokeekin työssään riittämättömyyden tunteita, vaikka moni asia olisi korjattavissa. 

SOOLin suositusten mukaan perehdytyksen tulee olla suunnitelmallista ja yksilöllistä, ja siihen on varattava riittävästi aikaa. Myös nimetylle mentorille on varattava tehtävän hoitoon työaikaa ja hänelle on maksettava siitä korvausta. Jokaiselle uudelle opettajalle tulisi mahdollistaa myös riittävä suunnitteluaika ennen varsinaisen opetustyön alkua.

Perehdytystä tulee lisäksi arvioida säännöllisin väliajoin, sillä sen tulee olla jatkuvaa ja vuorovaikutuksellista toimintaa tuottaakseen parhaan lopputuloksen.

TULEVANA SYKSYNÄ työuraansa aloittaville uusille opettajille myös mentorointi poikkeusoloista olisi paikallaan. Kun haastavaa tilannetta on jatkunut jo yli vuoden, löytyy kokeneemmilta opettajilta tietoa ja osaamista eteenpäin välitettäväksi.

Kukaan ei tiedä miten nopeasti etenemme kohti normaalia, mutta varmasti syksylläkin tiettyjä poikkeuksia opetusalalta löytyy. Perehdyttäminen asiasta auttaa myös tulevaisuudessa, jos kohtaamme samanlaisia haasteita. 

Keskustelu perehdytyksestä ja sen toteuttamisesta jatkunee vielä, mutta toivottavasti myös valtakunnan tasolla asiaan saadaan pian ­linjausta. Jokainen opettaja voi kuitenkin vaatia itselleen riittävää perehdytystä, ja joissakin kunnissa mentrointia on tarjolla erittäin hyvin.

Suosittelen jokaista opiskelijaa ja opettajaa lukemaan SOOLin suositukset perehdytykselle!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet