19.8.2022

Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia ei pidä väljentää

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on esittänyt varhaiskasvatuslain muuttamista niin, että päiväkoteihin ja esiopetukseen voisi helpommin palkata ammattikorkeakoulutuksen saanutta henkilökuntaa. SOOLin mukaan varhaiskasvatuksessa opetuksen pedagoginen vastuu tulee olla jatkossakin yliopistokoulutuksen saaneilla varhaiskasvatuksen opettajilla.

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL tiedostaa nykyisen tilanteen, mutta ministeri Honkosen STT:n haastattelussa esittämä ratkaisuehdotus varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta opettajaksi on lyhytkatseinen eikä tuo pitkällä aikajänteellä ratkaisua varhaiskasvatuksen kentän työvoimapulaan.

SOOL on yhtä mieltä Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kanssa siitä, että lisää varhaiskasvatuksen opettajia saadaan parantamalla palkkausta, huolehtimalla työoloista sekä riittävällä koulutuksella. Yliopistojen pysyvä rahoitus tähän on taattava.

Varhaiskasvatuksen laadukkuus rakentuu ennen kaikkea moniammatillisen tiimin yhteistyöstä, joka koostuu erilaisista asiantuntijoista. Varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuus pohjautuu pedagogiseen osaamiseen sekä pedagogiseen johtamiseen, joka perustuu opettajankoulutuksen tutkittuun tietoon.

Kelpoisuuksia ei tule löyhentää, vaan nimenomaan tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena tuleekin olla maisterin tutkinto. Nykyisin vaatimuksena on kanditutkinto. Tulevaisuuden työkentällä laadukkaan varhaiskasvatuksen takana ovat lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä opettaja omissa asiantuntijarooleissaan.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet