11.4.2024

SOOLin vetoomus OKM:lle: Pedagogiikan toteutumisen voi taata vain koulutettu pedagogiikan ammattilainen

SOOLin mukaan päiväkodin johtajilta tulee edellyttää kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Laadukas varhaiskasvatus vaatii laadukasta, tutkimusperustaiseen koulutukseen pohjautuvaa johtamista taustalleen.

Varhaiskasvatuslain pykälä vaatii, että vuoteen 2030 mennessä päiväkodin johtajalla on oltava kasvatustieteiden maisterin tutkinto. Nyt kuitenkin maan hallituksen norminpurkutalkoiden vuoksi tästä kelpoisuusvaatimuksesta ollaan luopumassa ja jatkossa myös ylempi AMK-tutkinto riittäisi päiväkodin johtajan pätevyydeksi. 

Laissa varhaiskasvatus määritellään lapsen suunnitelmallisena ja tavoitteellisena kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuutena, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kasvatustieteen maisteri on tutkimusperustainen koulutus, joka antaa opiskelijalle valmiuksia johtamistehtävissä toimimiseen ja syventää opiskelijan pedagogista osaamista. 

Kasvatustieteiden maisteriohjelma sisältöineen on räätälöity syventämään ja tukemaan varhaiskasvatuksen arjessa tarvittavaa osaamista aikaisemmista opinnoista. Varhaiskasvatuksen opettajan ja päiväkodin johtajan tutkinnossa pohjana olevat pedagogiset opinnot ovat perusta lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen ymmärtämiseksi. Päiväkodin johtajan tärkeimpiä työtehtäviä on varhaiskasvatusyksikön pedagoginen johtaminen, eikä tähän tehtävään ole riittäviä valmiuksia ilman pedagogista osaamista.

Vetoamme opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta päiväkodin johtajan pätevyys vaatisi jatkossakin kasvatustieteen maisterin tutkinnon. Päiväkodin johtaja on omassa työyhteisössään pedagogisen johtamisen ja pedagogiikan toteutumisen avainasemassa. Laadukas varhaiskasvatus vaatii laadukasta, tutkimusperustaiseen koulutukseen pohjautuvaa johtamista taustalleen. Lapsilla on oikeus laadukkaaseen ja pedagogisesti perusteltuun varhaiskasvatukseen, jonka toteutumisesta yksiköissä huolehtii maisterikoulutettu pedagogiikan asiantuntija, päiväkodin johtaja.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet