26.10.2020

Opetusharjoitteluiden on jatkuttava

Opetusharjoittelut ovat suomalaisen opettajankoulutuksen kivijalka ja laadun tae eivätkä ne saa keskeytyä tai niiden laatu heiketä pandemiatilanteessakaan. SOOLin mukaan yhdenkään opeopiskelijan ei tule joutua valmistumaan ilman kokemusta lähiopetusharjoittelusta.

SOOLilla on pandemiatilanteen opetusharjoitteluihin neljä teesiä.

1. Lähiopetusharjoittelut turvattava pandemiatilanteessa

Yksikään opettajaopiskelija ei voi valmistua suorittamatta lähiopetusharjoittelua. Varsinkin yliopistojen harjoittelukoulujen on huolehdittava erityisjärjestelyistä, joilla opetusharjoitteluja saadaan jatkettua lähikontaktissa. Erityisesti lähiopetusharjoitteluja on priorisoitava sellaisilla opiskelijaryhmillä, joiden kaikki opetusharjoittelut keskittyvät yhteen lukuvuoteen.

Koulujen ollessa auki, emme näe yksiselitteistä perustetta siirtyä kaikkien opiskelijoiden osalta etäharjoitteluun samaan aikaan kun ainejärjestöt saavat sijaispyyntöjä. Lähiopetus on edelleen pääsääntöinen opetustapa ja siihen valmistuvilla uusilla opettajilla tulee olla osaamista, mikä edellyttää riittävää lähiopetusharjoittelua. 

Lähiopetusta voidaan järjestää turvatoimin sekä lähikontaktit minimoimalla. Näitä toimia on jo useammassa korkeakoulussa hyödynnetty maskikäytännöllä sekä suunnittelemalla ja koordinoimalla opiskelijaryhmien opetusharjoittelut siten, että opiskelijoiden väliset kontaktit pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Opiskelijoiden liikkumista harjoittelukouluilla voidaan rajata esimerkiksi vastuuryhmillä ja vakinaisilla seurattavilla opetusryhmillä.

2. Etäopetusharjoittelujen laadusta on huolehdittava

Täysin etänä toteutetut opetusharjoittelut ovat mielestämme perusteltuja, mikäli alueellinen tartuntatautitilanne sitä edellyttää ja terveysviranomainen on koulujen sulkemisen todennut tarpeelliseksi toimeksi. Näissäkin tilanteissa toivomme huomioitavan, ettei yksikään opeopiskelija voi valmistua suorittamatta pätevyyden edellyttämää lähiopetusharjoittelua.

Etäharjoittelujen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Etäopetusta on ollut aikaa kehittää puoli vuotta ja myös opeopiskelijoille on nyt mahdollista antaa tilaa sen kehittämisessä. Laadukkaasti toteutettua etäopetusta ei ole puhuva pää luokan etuosassa, vaan digipedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, johon oppilaatkin osallistuvat verkon välityksellä. Etäopetuksessa pedagogisen vuorovaikutuksen ja oppijan todellisen kohtaamisen on toteuduttava. Etäopetusharjoittelulle on selkeä paikka ja tarve, mutta sillä ei voida korvata lähiopetusharjoittelusta saatavaa kokemusta.

3. Toivomme joustoja harjoittelun järjestämiseen opiskelijan yksilöllisen tilanteen perusteella

Opettajaopiskelijan yksilöllinen tilanne on mahdollisuuksien mukaan huomioitava opetusharjoittelun järjestämisessä. Toivomme joustoja sekä etäopetusharjoitteluun siirtymisen että koko harjoittelun siirtämisen osalta erityisesti riskiryhmäläisten osalta, jotka eivät voi lähiopetusharjoittelua suorittaa.

Tällä hetkellä on myös useampia opiskelijoita, jotka ovat kotipaikkakunnillaan etäopintojen vuoksi ja opiskelupaikkakunnalle matkustamiseen sisältyy tartuntariski. Toivomme tällaisten opiskelijoiden kohdalla tarjottavan joustoja harjoittelupaikkojen osalta.

4. Toivomme luottamusta opiskelijoiden kykyyn toimia vastuullisesti

Samalla toivomme jokaisen opetusharjoittelijan toimivan vastuullisesti niin harjoittelussa kuin vapaa-ajallaan. Vastuullisesti toisia kohtaan siten, että välttää harjoittelussa ollessaan tarpeettomia lähikontakteja ja siten pyrkii ehkäisemään mahdollisuuksien mukaan taudin leviämistä. Vastuullisesti itseään kohtaan siten, että kuuntelee itseään ja tarkkailee hyvinvointiaan. Jokaisen opiskelijan tärkein asia on hänen oma hyvinvointinsa, jonka varaan koko työkyky rakentuu. Toivomme luottamusta opiskelijoihin ja siihen, että me opiskelijat kannamme oman osamme vastuusta pandemiatilanteessa.

Pidetään pandemia-aikana huolta itsestämme ja toisistamme sekä tulevaisuuden pätevästä opetushenkilöstöstä.


Lue myös:
Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle


 


Lisää aiheesta

4.5.2021

Hyvä opettaja osaa laittaa työkoneen ja koulun oven kiinni

Vuoden harjoittelunohjaaja 2021 on Jyväskylän normaalikoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen harjoittelunohjaajana toimiva Mari Mäki-Paavola.

4.5.2021

Vuoden harjoittelunohjaaja Mari Mäki-Paavola: Opella pitää olla elämää koulurakennuksen ulkopuolellakin

Mäki-Paavola toimii Jyväskylän normaalikoulussa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen harjoittelunohjaajana.

11.4.2021

SOOLin etäliittokokous: Markus Helin puheenjohtajaksi

Henkilövalintojen lisäksi SOOLin sääntömääräinen liittokokous päätti liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi liitolle uuden yhdenvertaisuusohjelman. Liittokokous järjestettiin kaksipäiväisenä 10.–11. huhtikuuta ja jo toista kertaa etäyhteyksin.

11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

25.3.2021

Sanoista teoiksi – kestävyyskasvatus konkretian tasolle

Vaadimme kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi päiväkodin ja koulun rutiineja ja jokapäiväisiä valintoja. Kestävien valintojen tekemisen ei tule olla yksittäisten opettajien vastuulla, vaan koulun rakenteiden tulee mahdollistaa ja ohjata niiden tekemiseen. Ympäristökasvatus- ja opetusalan järjestöt ovat laatineet esityksen Kestävä koulu -ohjelmasta, jonka toteutumista kannatamme.

Jaa sivu somessa

Tweet