26.10.2020

Opetusharjoitteluiden on jatkuttava

Opetusharjoittelut ovat suomalaisen opettajankoulutuksen kivijalka ja laadun tae eivätkä ne saa keskeytyä tai niiden laatu heiketä pandemiatilanteessakaan. SOOLin mukaan yhdenkään opeopiskelijan ei tule joutua valmistumaan ilman kokemusta lähiopetusharjoittelusta.

SOOLilla on pandemiatilanteen opetusharjoitteluihin neljä teesiä.

1. Lähiopetusharjoittelut turvattava pandemiatilanteessa

Yksikään opettajaopiskelija ei voi valmistua suorittamatta lähiopetusharjoittelua. Varsinkin yliopistojen harjoittelukoulujen on huolehdittava erityisjärjestelyistä, joilla opetusharjoitteluja saadaan jatkettua lähikontaktissa. Erityisesti lähiopetusharjoitteluja on priorisoitava sellaisilla opiskelijaryhmillä, joiden kaikki opetusharjoittelut keskittyvät yhteen lukuvuoteen.

Koulujen ollessa auki, emme näe yksiselitteistä perustetta siirtyä kaikkien opiskelijoiden osalta etäharjoitteluun samaan aikaan kun ainejärjestöt saavat sijaispyyntöjä. Lähiopetus on edelleen pääsääntöinen opetustapa ja siihen valmistuvilla uusilla opettajilla tulee olla osaamista, mikä edellyttää riittävää lähiopetusharjoittelua. 

Lähiopetusta voidaan järjestää turvatoimin sekä lähikontaktit minimoimalla. Näitä toimia on jo useammassa korkeakoulussa hyödynnetty maskikäytännöllä sekä suunnittelemalla ja koordinoimalla opiskelijaryhmien opetusharjoittelut siten, että opiskelijoiden väliset kontaktit pysyvät mahdollisimman vähäisinä. Opiskelijoiden liikkumista harjoittelukouluilla voidaan rajata esimerkiksi vastuuryhmillä ja vakinaisilla seurattavilla opetusryhmillä.

2. Etäopetusharjoittelujen laadusta on huolehdittava

Täysin etänä toteutetut opetusharjoittelut ovat mielestämme perusteltuja, mikäli alueellinen tartuntatautitilanne sitä edellyttää ja terveysviranomainen on koulujen sulkemisen todennut tarpeelliseksi toimeksi. Näissäkin tilanteissa toivomme huomioitavan, ettei yksikään opeopiskelija voi valmistua suorittamatta pätevyyden edellyttämää lähiopetusharjoittelua.

Etäharjoittelujen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Etäopetusta on ollut aikaa kehittää puoli vuotta ja myös opeopiskelijoille on nyt mahdollista antaa tilaa sen kehittämisessä. Laadukkaasti toteutettua etäopetusta ei ole puhuva pää luokan etuosassa, vaan digipedagogisesti suunniteltu kokonaisuus, johon oppilaatkin osallistuvat verkon välityksellä. Etäopetuksessa pedagogisen vuorovaikutuksen ja oppijan todellisen kohtaamisen on toteuduttava. Etäopetusharjoittelulle on selkeä paikka ja tarve, mutta sillä ei voida korvata lähiopetusharjoittelusta saatavaa kokemusta.

3. Toivomme joustoja harjoittelun järjestämiseen opiskelijan yksilöllisen tilanteen perusteella

Opettajaopiskelijan yksilöllinen tilanne on mahdollisuuksien mukaan huomioitava opetusharjoittelun järjestämisessä. Toivomme joustoja sekä etäopetusharjoitteluun siirtymisen että koko harjoittelun siirtämisen osalta erityisesti riskiryhmäläisten osalta, jotka eivät voi lähiopetusharjoittelua suorittaa.

Tällä hetkellä on myös useampia opiskelijoita, jotka ovat kotipaikkakunnillaan etäopintojen vuoksi ja opiskelupaikkakunnalle matkustamiseen sisältyy tartuntariski. Toivomme tällaisten opiskelijoiden kohdalla tarjottavan joustoja harjoittelupaikkojen osalta.

4. Toivomme luottamusta opiskelijoiden kykyyn toimia vastuullisesti

Samalla toivomme jokaisen opetusharjoittelijan toimivan vastuullisesti niin harjoittelussa kuin vapaa-ajallaan. Vastuullisesti toisia kohtaan siten, että välttää harjoittelussa ollessaan tarpeettomia lähikontakteja ja siten pyrkii ehkäisemään mahdollisuuksien mukaan taudin leviämistä. Vastuullisesti itseään kohtaan siten, että kuuntelee itseään ja tarkkailee hyvinvointiaan. Jokaisen opiskelijan tärkein asia on hänen oma hyvinvointinsa, jonka varaan koko työkyky rakentuu. Toivomme luottamusta opiskelijoihin ja siihen, että me opiskelijat kannamme oman osamme vastuusta pandemiatilanteessa.

Pidetään pandemia-aikana huolta itsestämme ja toisistamme sekä tulevaisuuden pätevästä opetushenkilöstöstä.


Lue myös:
Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle


 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet