9.5.2019

On uudistumisen aika

Edes parhaista näkökulmista ei ole hyötyä, jos kukaan ei niitä kuule.

ALEKSI VEHMASSALO
Soolibooli 2/19 pääkirjoitus

Pitelet käsissäsi viimeistä Sooliboolia. Syksyn saapuessa SOOLin jäsenten postiluukuista saapuu uudistunut jäsenlehtemme Opeopiskelija.

Vuonna 2018 SOOLin liittokokous päätti vuoteen 2026 kestävästä strategiasta, jolla liitto saadaan uuteen uskoon. Strategian tavoitteena oli, että kahdeksan vuoden päästä jokainen opettajaksi opiskeleva kokee olevansa soolilainen. Tätä tavoitetta kohti liittomme kulkee neljässä vaiheessa. Ensimmäinen nyt käynnissä oleva ja vuoden 2020 loppuun asti kestävä vaihe kulkee nimellä "näkyvä". SOOLin on vaikea vaikuttaa tai tavoittaa jäseniään, jos viestintä ja näkyvyys ei ole kunnossa.

Samaisessa liittokokouksessa päätettiin myös, että jäsenlehtemme täytyy uudistaa. Jäsenlehden uudistaminen on siis yksi osa tätä näkyvyyden kehittämisprosessia. Uudistus ei jää kuitenkaan pelkän nimen ja ilmeen muutokseen. Jatkossa jokaiselle lehdelle tullaan valitsemaan teema lukijoita kiinnostavista aiheista. Näin opettajaksi opiskelevat pystyvät syventymään paremmin eri aiheisiin, kun teemasta on tarjolla muutama artikkeli eri näkökulmista.

Lisäksi uudistuksen yhteydessä on avattu blogi, jossa eri kirjoittajat pystyvät tuomaan näkökulmiaan esille. Kun jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, verkkoalustan kautta pystymme kommentoimaan entistä paremmin myös nopeasti ajankohtaisia asioita yhteiskunnassamme.

On tärkeää, että SOOL kykenee uudistumaan, kun koulutuksen kenttä ja työelämä on jatkuvan ja kiihtyvän muutoksen: hakijamäärät opettajankoulutukseen ovat olleet laskussa ja koulutukseen on panostettu yhä vain vähemmän. Jotta voimme näihin haasteisiin vastata, tulee SOOLin hioa ensin näkyvyytensä ja viestintänsä huippuunsa. Edes parhaista näkökulmista ei ole hyötyä, jos kukaan ei niitä kuule.

Kun uudet toimijat jatkavat SOOLin toimintaa, toivon näkeväni uusia tapoja viedä opeopiskelijoiden asioita eteenpäin – tapoja, joita en olisi itse uskaltanut kuvitellakaan. Vain uusien näkökulmien ja tekojen kautta pystymme saamaan opeopiskelijoiden asioille huomioita. SOOLin ja opeopiskelijoiden on se itse tehtävä, kukaan muu ei sitä puolestamme tee.


Soolibooli 2/19 artikkelit


Lisää aiheesta

9.5.2019

Maailman merkityksellisin työ

Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

9.5.2019

Aimo Jalla: Kieltäytymisiä

Aimo listasi kelvolliset syyt kieltäytyä.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

Jaa sivu somessa

Tweet