14.3.2014

Mitä hallitus duunaa?

Liittokokous valitsee SOOLille uuden puheenjohtajiston ja hallituksen toimikaudelle 1.6.2014–31.5.2015. Haluaisitko itse asettua ehdolle? Ketä muita on tyrkyllä? Miten ainejärjestösi äänestää?

Soolibooli 2/14

SOOLin hallitus kokousti haalarivalmiudessa Talvipäivien alla Joensuussa.

SOOLin nykyisen hallituksen jäsenen Maiju Laurilan mukaan hallituksessa toimiminen ottaa, mutta ennen kaikkea antaa.

– Työ vaatii sitoutumista, kiinnostusta ja intoa. Tehtävien puitteissa pääsee kuitenkin oppimaan paljon uutta, tapaamaan uusia ihmisiä ja saa lukuisia hienoja kokemuksia, joista on hyötyä sekä opinnoissa että tulevassa työssä, musiikinopettajaksi Jyväskylässä opiskeleva Maiju kertoo.

Tukena asiantunteva organisaatio

Toisin kuin ainejärjestötoiminnassa SOOLin hallituksella on tukenaan ammattitaitoinen ja asiantunteva toimistohenkilöstö, joka työnsä puolesta vastaa liiton jäsenhankinnasta, jäsenpalvelusta, taloushallinnosta ja viestinnästä. Hallituksella on siten mahdollisuus keskittyä täysipainoisesti koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan valtakunnallisella tasolla sekä tiiviiseen yhteydenpitoon ainejärjestökentän sekä muiden opettajankoulutuksen parissa toimivien tahojen kanssa.

Tärkeä osa hallituksen työtä on myös SOOLin tulevan toiminnan suunnittelu muun muassa valmistelemalla liittokokoukselle tulevien vuosien toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset.

Kokouksia kerran kuussa

SOOLin hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa yleensä parin päivän ajaksi. Kokouksia järjestetään pääkaupungin lisäksi myös muilla opettajankoulutuspaikkakunnilla, usein SOOLin tapahtumien yhteydessä.

– Kokouksien ja muiden edustustehtävien takia tulee junassa matkustaminen hyvin tutuksi ja matkalaukku tuntuu olevan vähän väliä oven suussa valmiina, Maiju kertoo

Maijun mukaan kokousten aikana tulee joskus myös elettyä jonkinlaisessa "SOOL-kuplassa".

– Aamusta iltaan kokousmateriaalien käsittelyä sekä tapaamisia jäsenistön, ainejärjestöaktiivien, koulutusyksiköiden henkilöstön ja OAJ:n asiantuntijoiden kanssa. Ennen kaikkea kokousreissut ovat keskustelua ja päätöksentekoa SOOLin toimintaa koskien ja päivän päätteeksi myös hieman iloista yhdessäoloa.

– Usein kokousrupeaman jälkeen olo on hyvin väsynyt, mutta onnellinen, Maiju tiivistää.

Matkustusajalta päivärahaa

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita mutta kokousten ja muiden SOOLin tapahtumien osalta SOOL tarjoaa matkat, ruoat ja majoituksen sekä maksaa päivärahaa matkustukseen käytetyltä ajalta. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kertyy edustustehtäviä ja toimistopäiviä muuta hallitusta enemmän ja heille maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimen hoitamisesta.

Jos toiminta SOOLin hallituksessa kiinnostaa, lähetä esittelysi ennakolta SOOLin nettisivuille ja pyri oman ainejärjestösi liittokokousedustajaksi. Siitä se lähtee!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet