16.5.2014

Maiju Laurila on SOOLin seuraava puheenjohtaja

Helsingissä kokoontunut SOOLin liittokokous valitsi liitolle uuden puheenjohtajiston ja hallituksen 1. kesäkuuta alkavalle toimikaudelle. Kokouksessa päätettiin myös muun muassa liiton lähiaikojen toimintasuunnitelmista sekä eduskuntavaalitavoitteista.

Soolibooli 3/14

Maiju Laurila opiskelee musiikinopettajaksi Jyväskylän yliopistossa.

Liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman painopisteinä ovat muun muassa SOOLin näkyvyyden kasvattaminen opettajankoulutuksen asiantuntijana sekä opettajaopiskelijoiden järjestäytymisasteen nostaminen. Jäsenmaksu säilyy ensi lukuvuonna ennallaan.

Tänä vuonna liittokokous päätti myös SOOLin kärkiteemoista ja tavoitteista ensi vuonna pidettävien eduskuntavaalien yhteydessä käytävässä keskustelussa. SOOLin tavoitteissa korostuu huoli opettajankoulutuksen resursseista ja niihin kohdistuvista leikkauksista. Lisäksi SOOL kehottaa panostamaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja vaatii työnantajille velvoitetta huolehtia vastavalmistuneille opettajille tarjottavasta työhöntulovaiheen ohjauksesta.

Puheenjohtajaksi valittu Maiju Laurila opiskelee musiikin aineenopettajaksi Jyväskylän yliopistossa ja hänen vastaehdokkaanaan oli Oulun yliopistossa lastentarhanopettajaksi opiskeleva Henna Määttä. Molemmat ovat SOOLin nykyisen hallituksen jäseniä. Varapuheenjohtajaksi Helsingissä 26.–27. huhtikuuta kokoontunut liittokokous valitsi Joonas Molkkarin, joka opiskelee luokanopettajaksi Turun yliopistossa Raumalla.

Kesäkuussa vuoden mittaisen toimikautensa aloittavaan hallitukseen valittiin kymmenen eri opettajankoulutusalojen opiskelijaa. SOOLin liittokokouksessa liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten eli opettajaopiskelijoiden koulutusala- ja ainejärjestöjen edustajat. Jäsenyhdistysten äänimäärät määräytyvät niiden jäsenmäärän perusteella.

Liittokokouksessa julkistettiin myös Erkka Pönnin valinta Vuoden opettajaopiskelijaksi ja Jaana Ailinpietin valinta Vuoden harjoittelunohjaajaksi. Lisäksi SOOLin kultainen ansiomerkki liiton hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä luovutettiin Kirsti "Titti" Laineelle (SOOLin hallitus 1995–1998, puheenjohtaja 1998–1999), Markus Söderlundille (SOOLin hallitus 2002–2003, puheenjohtaja 2003–2004), Kaisa Viitaselle (SOOLin hallitus 2007–2008, puheenjohtaja 2008–2009), Petri Lindroosille (OAJ:n järjestöjohtaja 2013 asti) ja Jaakko Sarmolalle (OAJ:n opiskelijatoimikunnan puheenjohtaja 2012–2014).


Lisää aiheesta

9.5.2019

On uudistumisen aika

Edes parhaista näkökulmista ei ole hyötyä, jos kukaan ei niitä kuule.

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

9.5.2019

Mitä kuuluu 70-vuotias SOOL?

Rakas SOOL saavuttaa tänä vuonna 2019 kunnioitettavan 60 vuoden iän. Kymmenen vuotta sitten liiton aktiivit pohtivat kirjeen muodossa, mitä SOOLille kuuluu 60 vuoden iässä. Iloksemme voimme heille todeta, että hyvää kuuluu. Monet tänä päivänä SOOLin arkeen kuuluvat asiat olivat vielä vuonna 2009 vain ”villejä visioita”.

Jaa sivu somessa

Tweet