Webinaarit

SOOL&OAJ: Opettajan virka- ja työnhaku

Mitä asioita opettajan kannattaa ottaa huomioon virka- ja työnhaun yhteydessä? Miten työnhaku eroaa virka- ja työsuhteisessa tehtävässä? Mitkä seikat vaikuttavat valintapäätöksiin? Miten valmistautua työhaastatteluun?

SOOL&OAJ: Kiusaamiseen puuttuminen

Miten opeopiskelijat ja opettajat voivat puuttua kiusaamiseen? Millaisilla toimintamalleilla kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä päiväkodeissa ja kouluissa? Miten varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteissa käsitellään kiusaamista? Mitä tutkimukset kertovat kiusaamisesta ja miten tutkimustietoa voidaan hyödyntää kiusaamisen kitkemisessä?

ADHD-webinaari

SOOLin marraskuun webinaarissa tarjotaan opeopiskelijoille tärkeää tietoa adhd:sta ja esitellään konkreettisia keinoja adhd-oireisten lasten tukemiseen kouluissa. Lisäksi webinaarissa käsitellään kodin ja koulun välistä yhteistyötä nepsy-lapsen vanhemman näkökulmasta.

SOOL&OAJ: Opettajan moniammatillinen yhteistyö

Syksyn ensimmäisessä SOOL&OAJ-webinaarissa perehdytään opettajan moniammatilliseen yhteistyöhön ja erityisesti opettajan sekä koulunkäynninohjaajan väliseen työskentelyyn.

Antirasistinen työote kasvatuksessa ja koulutuksessa

Webinaari tarjoaa työkaluja rasistiseen kiusaamiseen ja häirintään puuttumiseen sekä keinoja antirasistisen työotteen soveltamiseen opetus- ja kasvatustyössä. Lisäksi webinaarin aikana käsitellään rakenteelliseen rasismiin sekä etuoikeuksien tunnistamiseen liittyviä teemoja.

Oma talous kuntoon

Tietoa sijoittamisesta, asuntolainasta sekä Danske Bankin tarjoamista jäseneduista SOOLin ja OA:n jäsenille.

Päihde- ja pelikasvatus 2020-luvulla

Mikä on koulun rooli päihdekasvatuksessa? Miten pelikasvatus ja opettajan työ liittyvät yhteen? SOOLin toukokuun webinaarissa käsitellään päihde- ja pelikasvatusta kouluissa sekä oppilaitoksissa.

Koulu osana kestävyyskriisin ratkaisua

SOOLin maaliskuun webinaarissa tarjotaan konkreettisia ideoita, apukeinoja ja työkaluja kestävyyskriisin ratkaisuun opettajaksi opiskeleville sekä jo työelämässä toimiville opettajille.

Tietoa autismista opeopiskelijoille

Webinaarissa esitellään autismikirjon erityispiirteitä ja tarjotaan käytännönläheistä tietoa autismista opettajan työn tueksi. 

SOOL&OAJ: Sijaistaminen

Vuoden ensimmäinen SOOL&OAJ-webinaari tarjoaa kattavan tietopaketin sijaistamiseen liittyvistä asioista. Ilmoittautumisen yhteydessä voit lähettää mieltäsi askarruttavia ennakkokysymyksiä webinaarin asiantuntijoille.

Webinaarit

Jäsenille maksuttomissa seminaareissa perehdytään ajankohtaisiin ja opettajankoulutuksessa vähäiselle huomiolle jääviin aihepiireihin.

Jaa sivu somessa

Tweet