Webinaarit

Kodin ja koulun yhteistyö

Taloustaitojen opettaminen innostavasti – miksi ja miten?

Taloustaidot ovat tärkeä osa jokaisen ihmisen elämää ja tässä webinaarissa keskitytään erityisesti siihen, miten arjen taloustaitoja voi opettaa innostavasti.

Lapset ja nuoret uutistulvassa – mediakasvatus koulussa

Isot uutiset sodista, ilmastonmuutoksesta, energiakriisistä ja muista negatiivisista asioista puhuttavat oppijoita välitunneilla ja koulun arjessa. SOOLin webinaarissa tarjotaan konkreettisia työkaluja mediakasvatukseen ja uutisten käsittelyyn oppitunneilla. Vaikka uutisten aiheet saattavat olla vaikeita, mediakasvatus tarjoaa oivallisen mahdollisuuden käsitellä vaikeitakin uutisia lasten ja nuorten kanssa.

Sijaistaminen

Suosittu sijaistamis-webinaari on taas täällä! Ilmoittaudu mukaan ja saat tärkeää tietoa siitä, mistä sijaiselle maksetaan ja mitä sijaisen toimenkuvaan kuuluu? SOOLin ja OAJ:n webinaari tarjoaa kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin jokaisen sijaisen tueksi.

Valmistuvien info musiikki-, tanssi- ja taidepedagogeille

Musiikki-, tanssi- ja taidepedagogeille suunnatussa valmistuvien infossa tarjotaan hyödyllistä tietoa palkkauksesta, työsuhteesta, työsopimuksesta, työajasta sekä työnhausta. Infon tavoitteena on tukea opettajaksi valmistuneen ensimmäisiä askelia työelämässä ja helpottaa työuran aloitusta.

Valmistuvien info, perusopetus ja lukio

Oletko valmistumassa luokanopettajaksi, aineenopettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Nyt kannattaa ilmoittautua mukaan SOOLin ja OAJ:n peruskoulun ja lukion opettajille suunnattuun valmistuvien webinaariin.

Valmistuvien info, varhaiskasvatus

Oletko valmistumassa varhaiskasvatuksen opettajaksi? Nyt kannattaa ilmoittautua mukaan SOOLin ja OAJ:n varhaiskasvatuksen opettajille suunnattuun valmistuvien webinaariin.

Kielitietoiset toimintatavat ja S2-oppijoiden tukeminen

Kielitietoiset toimintatavat tuovat arvokkaita työkaluja kaikkien opettajien arkeen, joten SOOLin maaliskuun webinaarissa tarjotaan käytännönläheistä tietoa kielitietoisesta opetuksesta ja S2-oppijoiden tukemisesta.

Jaksamisen tukeminen ja opiskelu-uupumuksen ehkäisy

Webinaarin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta opiskelijoiden jaksamiseen liittyvistä haasteista sekä opiskelu-uupumuksesta. Lisäksi webinaarissa tarjotaan monipuolisia keinoja uupumisen ehkäisyn sekä opiskelijoiden jaksamisen tueksi. Sisällöt soveltuvat kaikille opettajaksi opiskeleville.

Webinaarit

Jäsenille maksuttomissa webinaareissa perehdytään ajankohtaisiin ja opettajankoulutuksessa vähäiselle huomiolle jääviin aihepiireihin.

Jaa sivu somessa

Tweet