Vuoden harjoittelunohjaaja

Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettajaidentiteetin löytymisessä. Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.

Vuoden opeopiskelija

Valitsemalla Vuoden opeopiskelijan SOOL haluaa olla mukana luomassa opettajan opinnoista ja ammatista kiinnostavaa ja positiivista kuvaa.

Yhdenvertaisuus

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n yhdenvertaisuusohjelman tarkoitus on kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen ja sen toteutumiseen sekä auttaa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä kaikessa liiton toiminnassa, sen jäsenyhdistyksissä, opettajaopiskelijoiden keskuudessa, opiskelijavalinnoissa, opettajankoulutuksessa sekä opetus- ja kasvatusalalla. Tavoitteena on edistää kaikkien liiton jäsenten yhdenvertaisuutta ja kannustaa jäsenyhdistyksiä yhdenvertaisuutta painottavaan toimintaan järjestelmällisen suunnittelun kautta.

Tavoitteet

Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan on kirjattu opettajaksi opiskelevien näkemykset opettajankoulutuksen kehittämistarpeista. Ohjelma on tarkoitettu käytettäväksi opettajankoulutuksen kehittämiseen niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Haalarisponsorointi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ sponsoroi SOOLin jäsenyhdistysten haalarihankintoja maksamalla 350 euroa mainospainatuksesta, joka sisältää OAJ:n ja SOOLin logot. Painatukselle tulee varata tila haalarin reisiosan etupuolelta.

Koulutukset

SOOLin omat koulutustilaisuudet ovat ruokailuineen maksuttomia SOOLin jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Ellei toisin mainita, matkakulut korvataan yhdelle osallistujalle jokaisesta jäsenyhdistyksestä. OAJ:n, SOOLin ja TJS Opintokeskuksen yhteistyössä järjestämät järjestökurssit ovat myös majoituksen osalta osallistujille maksuttomia viikonloppukoulutuksia, joita järjestetään kahdesti vuodessa.

Liittokokous

Liittokokouksessa SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten nimeämät kokousedustajat. Sääntömääräinen liittokokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja sen kutsuu koolle liiton hallitus.

Talvipäivät

Opettajaksi opiskelevat ovat perinteisesti kokoontuneet Talvipäiville nauttimaan hengen ja kehon kulttuurista. Nykyisin Talvipäivät on Suomen suurin yhden alan opiskelijatapahtuma, joka kokoaa vuosittain yhteen jopa lähes kolme tuhatta opeopiskelijaa ja tarjoaa monipuolista ohjelmaa ulkourheilusta livemusaan. #soolintalvipäivät

Vaikuttaminen

SOOL on valtakunnallinen opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja vaikuttamisen väylä opettajaopiskelijoita koskevissa asioissa. Edunvalvontatyön tueksi SOOL tekee yhteistyötä opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatahojen sekä muiden nuorisojärjestöjen kanssa.

Yhdistyksille

Jäsenyhdistysten kanssa tehtävällä paikallisella yhteistyöllä vahvistetaan positiivista SOOL-yhteishenkeä opettajankoulutuspaikkakunnilla. SOOLin aluetoiminta kattaa myös paikallisen jäsenhankinnan ja jäsenpalvelun opekampuksilla sekä yhteistyön OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa.

Jäsenelle

SOOL yhdistää Suomen #opeopiskelijat opiskelupaikkaan ja koulutusohjelmaan katsomatta! Jäsenenä saat henkilökohtaisia etuja ja olet mukana kehittämässä opettajankoulutusta.

Jaa sivu somessa

Tweet