Tiedotteet

Tapahtumat

Hallitukseen?

Kiinnostaako koulutuspoliittinen vaikuttaminen ja näköalapaikka suomalaiseen opettajankoulutukseen? SOOLin hallituksessa pääset keskittymään olennaiseen, eli opettajankoulutuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden edunvalvontaan valtakunnallisesti.

TP-historia

Opettajaksi opiskelevien talvipäiväperinne on jatkunut katkeamattomana ensimmäisistä, vuonna 1947 pidetyistä Kajaanin Talvipäivistä lähtien. Alkuaikoina ohjelman pääpaino oli urheilu- ja kulttuuriaiheisissa kilpailuissa, sittemmin Talvipäivät on kehittynyt ohjelmaltaan monipuoliseksi opeopiskelijoiden suurtapahtumaksi.

Ilmoita yhteyshenkilöt

Vaihtuiko hallitus? Yhdistyksenne yhteyshenkilöiden vaihtuessa ilmoittakaa tällä lomakkeella tiedot uudesta puheenjohtajasta sekä viestintä- ja/tai SOOL-vastaavasta.

Teatteriopettaja ja tanssinopettaja

Teatteriopettajan ja tanssinopettajan koulutusohjelmat ovat kaksivuotisia maisteriohjelmia (120 opintopistettä), jotka perustuvat ko. taiteenalan kandidaatin tutkintoon.

Terveystieteiden opettaja

Terveystieteiden opettajakoulutus tuottaa pätevyyden toimia opettajana sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksessa. Koulutusta annetaan useissa yliopistoissa.

Tanssinopettaja

Tanssinopettajan (AMK) -tutkinnon suorittaneet saavat tanssitaiteellisen ja pedagogisen koulutuksen sekä valmiudet työskennellä tanssin perusopetusta ja ammatillista koulutusta antavissa kunnallisissa ja yksityisissä oppilaitoksissa.

Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon suorittaneet voivat toimia suuntautumisensa mukaisissa opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä esimerkiksi musiikkiopistoissa, konservatorioissa, vapaan sivistystyön piirissä ja musiikkileikkikouluissa sekä muiden kulttuuriorganisaatioiden palveluksessa.

Matkustusohjesääntö

Matkustusohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa SOOLin liittokokous.

Talousohjesääntö

Talousohjesäännön muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta päättää SOOLin liittokokous.

Vaaliohjesääntö

Vaaliohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa SOOLin liittokokous.

Säännöt

Sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Työtehtävät

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä voimassa olevan opetusalan työsuhteen sekä tiettyjen muiden työtehtävien perusteella. Liittymisen jälkeen myös kaikkien muiden alojen palkalliset työsuhteet luetaan mukaan työssäoloehtoon.

Mediatiedot

Ilmoittamalla SOOLin jäsenlehdessä saat edullisen ja takuuvarman kontaktin tulevaisuuden kasvattaja-vaikuttajiin! Lehdessä julkaistaan opettajaksi opiskeleville kohdennettuja ilmoituksia.

Ammatillisten opintojen opettaja

Ammatillisten opintojen opettajaksi pätevöidytään ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajaksi voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Erityisopettaja

Erityisopettajaksi voi opiskella Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa, Åbo Akademissa sekä ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Aineenopettaja

Aineenopettajaksi voi pätevöityä kahdella eri tavalla.

Luokanopettaja

Luokanopettajaksi voi opiskella useissa Suomen yliopistoissa.

Jaa sivu somessa

Tweet