Saana Ylikruuvi

Ehdolla SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Podcast

SOOLin podcastissa käsitellään ajankohtaisia kasvatus- ja opetusalaan liittyviä aiheita sekä opekoulutuksessa hieman liian vähälle huomiolle jääviä sisältöjä.

Lähetä esittely

Tällä lomakkeella SOOLin puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi pyrkivä voi lähettää esittelytietonsa, valokuvansa sekä SOOLin toimintaa ja koulutuspolitiikkaa koskevat linjauksensa lisättäväksi sivuille.

Blogi

Opeopiskelija-lehti

Målsättningar för lärarutbildningen

Finska lärarstuderandes synpunkter på de för tillfället viktigaste prioriteterna för lärarutbildningens utvecklingsarbete.

Goals for teacher education

Finnish teacher students’ views on the most important focal points of developing teacher education.

Kotisivut ja jäsenrekisteri

SOOLin jäsenyhdistykset saavat maksutta käyttöönsä Yhdistysavain-palvelun, joka sisältää helppokäyttöiset kotisivut sekä jäsenrekisterin. Kumpaakin työkalua on mahdollista käyttää yhdessä tai erikseen.

Perehdytys

SOOLin laatimien suositusten tarkoituksena on varmistaa uusien opettajien mahdollisuudet yhdenvertaiseen työskentelyn aloittamiseen työpaikasta riippumatta. Perehdytystä tarvitaan, sillä opettajankoulutus ei selvitysten mukaan anna riittävästi valmiuksia opettajan työhön.

Työelämävalmiudet

Noin kolme neljäsosaa SOOLin ja Otuksen kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä tutkintoonsa työelämän kannalta. Parhaiten opettajankoulutus onnistuu perustehtävässään eli opetusosaamisen kehittämisessä. Kaikkein heikoimmat eväät opettajankoulutus antaa kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen, ensiaputaitoihin ja oppilaitoksen turvallisuutta koskeviin asioihin.

Opinnäytteet

Opinnäyteteesit on laadittu opiskelijan tueksi ja oikeuksien varmistamiseksi opinnäytetyötä tehdessä. Sanaa opinnäytetyö on käytetty kuvaamaan sekä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia että ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.

Koulutusmateriaaleja

Koulutusten luento- ja työpajamateriaaleja pdf-tiedostoina.

SOOLin strategia

SOOLin strategia on Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n ylin toimintaa ohjaava asiakirja. Strategiassa kuvataan liiton visio, missio ja arvot, sekä asetetaan tavoitteet seuraavien kahdeksan vuoden jaksolle kahden vuoden osissa.

SOOL-sanasto

Seuraavasta löydät keskeisimpiä käsitteitä sekä oheismateriaaleja liittoomme ja OAJ:hin liittyen.

Yhdistyksen hallinto

Jokaisen yhdistyksen arkea ohjaavat yhdistyksen säännöt sekä yhdistyslaki. Seuraavasta löydät keskeisimpiä nostoja aiheeseen liittyen.

Tapahtuman järjestäjän ABC

Mitä asioita on otettava huomioon tapahtumaa järjestettäessä? Tähän on koottu neuvoja muistilistan laatimiseen, käytännön toteutukseen sekä uusia ideoita paikallisille tapahtumille.

Viestintä

Viestinnän avulla välitetään tietoa yhdistyksen toiminnasta jäsenistölle, yhteistyötahoille ja muille ulkopuolisille. Suunnitelmallisella ja ajanmukaisella toiminnalla voidaan varmistaa, että viestintä tavoittaa kohderyhmänsä ja haluttu viesti leviää yhdistyksen seuraajien tietoisuuteen.

Koulutuspolitiikka

Tähän lukuun koottujen ohjeiden on tarkoitus auttaa erityisesti paikallisten opiskelijajärjestöjen uusia, mutta myös kokeneempia koulutuspoliittisia vastaavia, tuttavallisemmin kopoja. Jos teksti tuntuu sinun lähtökohdistasi olevan täynnä niin sanottua peruskauraa, onnittelut! Olet siis jo kokenut kopo. Koulutuspolitiikan saralla riittää kuitenkin aina tehtävää, eikä maailma tule koskaan valmiiksi. Kun peruspalikat ovat kasassa, voi alkaa kehittämään itseään ja sektorin toimintaa eteenpäin.

Mediakasvatus

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on tehnyt Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvityksen yhteistyössä SOOLin kanssa. Selvityksen mukaan valtaosa opettajaopiskelijoista kokee pakollisten opintojensa mediakasvatussisällöt riittämättömiksi tulevaa ammattiaan silmälläpitäen.

Opettajaksi?

Jaa sivu somessa

Tweet