Ilmoittautuminen

Steinerkoulun opettaja

Steinerpedagogista opettajankoulutusta tarjoaa Snellman-korkeakoulu Helsingissä.

Haku 2021

Vuoden harjoittelunohjaajaksi 2021 voi ehdottaa millä tahansa opettajankoulutusalalla harjoittelunohjaajana toimivaa opettajaa tai kentällä toimivaa harjoittelunohjaajaa. Jätä esityksesi 7.3. mennessä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Turvallinen tila

SOOLin toimintaa ohjaa yhdenvertaisuusohjelma ja turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on olla työkalu yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Sitoumus

Kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntien tehtävänä on taata, että laadukas kasvatus ja koulutus on turvattu kaikkina aikoina. Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia. Kuntien tulee myös osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.

Ilmoittautuminen

Harjoittelusuositukset

Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on tarkoitettu kaikkien opetusharjoittelijoiden ja harjoittelun ohjaajien käyttöön. Julkaisu tukee myös SOOLin jäsenyhdistysten tekemää paikallista edunvalvontaa ja opettajankoulutusyksiköiden harjoittelusta vastaavien työtä.

Koulutuspoliittinen linjapaperi

SOOLin strategiaan pohjautuvat koulutuspoliittiset linjaukset varhaiskasvatuksesta täydennys- ja aikuiskoulutukseen on tarkoitettu liiton edunvalvontatyötä tekevien käyttöön. Tarvittaessa linjapaperi avataan tuleviin liittokokouksiin tarkasteluun.

Toimintasuunnitelma 2021

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmista ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Jani Patrakka

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Emma Heikkilä

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Karoliina Kovalainen

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Sami Perkiö

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Annabella Nummelin

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Markus Helin

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Aatu Korhonen

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2020 - 2021.

Petro Pitkänen

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020 - 2021.

Jaa sivu somessa

Tweet