Kannanotot

12.4.2016

SOOL: Savonlinnan kampuksen lakkauttaminen oli lyhytnäköinen päätös

Itä-Suomen yliopiston päätös lakkauttaa Savonlinnan opettajankoulutusyksikkö oli lyhytnäköinen ja yhteiskunnallisesti vahingollinen. Opiskelijoiden asemaan tulee SOOLin mukaan kiinnittää muutostilanteessa erityistä huomiota, ja yliopiston tulee turvata opintojen keskeytymätön jatkuminen sekä opiskelijoiden osallistuminen muutosprosessiin.

23.2.2016

Kontaktiopetus takaa laadukkaan opettajankoulutuksen

SOOL tyrmää kannanotossaan Turun opettajankoulutuslaitoksen suunnitelmat kontaktiopetuksen vähentämisestä. Opettajan työ on vuorovaikutustyötä, ja tämän työn luonteen tulee SOOLin mukaan kuulua myös kaikkeen opettajankoulutukseen.

17.2.2016

Opettajien korkeaa osaamista arvostetaan

SOOL on tyytyväinen hallituksen päätökseen säilyttää opettajien kelpoisuusehdot ennallaan tänään julkistetussa kuntien tehtävien keventämisohjelmassa.

1.12.2015

Vaadimme yhdenvertaisuutta nuorisolakiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistusta, jossa opettaja-, insinööri- ja lääketieteen opiskelijoiden järjestöt rajattaisiin valtionavustusten ulkopuolelle. Järjestöt pitävät rajausta epäoikeudenmukaisena ja täysin perusteettomana.

23.11.2015

Savonlinnan kampus on säilytettävä

SOOL vaatii Savonlinnan opettajankoulutuksen säilyttämistä nykyisellään ja tyrmää vaihtoehdot lakkauttaa Savonlinnan kampus tai siirtää sen toimintoja muualle. Itä-Suomen yliopiston tulisi ottaa mallia Turun yliopistosta, joka on turvannut Rauman opettajankoulutusyksikön rahoituksen.

6.10.2015

Suunnitelmallisuudesta ponnistusvoimaa osaamisloikalle

SOOL on tyytyväinen siihen, että hallitus haluaa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeissa vauhdittaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönottoa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Vaikka loikkimalla voi päästä pitkälle, SOOL muistuttaa, että ilman tarkkaan harkittua ja jatkuvaa kehittämistyötä vaarana on kompurointi ja kaatuilu.

7.8.2015

Monella opettajalla edessä hyppy tuntemattomaan

Liitot ovat huolissaan siitä, miten oppilaiden turvallinen ja laadukas koulun aloitus turvataan kunnissa, joissa osa opettajista aloittaa työnsä vasta samaan aikaan oppilaiden kanssa. Vanhempainliitto ja SOOL vaativat, että kunnat jatkossa palkkaavat opettajat koko perusopetuslaissa määritellyn lukuvuoden ajaksi.

28.5.2015

Hallitusohjelma leikkaa tulevaisuuden osaamisesta

SOOL on järkyttynyt hallitusohjelman 600 miljoonan euron leikkauksista koulutukseen. Vaalien alla kaikkien puolueiden johtajat lupasivat, ettei koulutuksesta leikata. Nyt tehdyt valinnat tulevat kostautumaan tulevaisuudessa.

12.4.2015

Liittokokous: Opetusharjoitteluista ei saa leikata!

SOOLin liittokokous on erittäin huolissaan koulutusleikkauksista ja erityisesti opetusharjoitteluiden karsimisesta opettajankoulutuksissa. Opetusharjoitteluista ei tule taloudellisista syistä karsia, vaan laadukasta ohjattua opetusharjoittelua on tarjottava kaikille opettajaksi opiskeleville useammassa jaksossa opintojen alkuvaiheista lähtien.

6.3.2015

Erityispedagogiikkaa lisättävä opettajankoulutukseen

Erityispedagogiikan opintojen osuus opettajankoulutusohjelmissa ei SOOLin mielestä ole määrällisesti ja laadullisesti riittävää. Inkluusio, monikulttuurisuus ja erilaiset oppijat vaativat opettajalta entistä enemmän erityispedagogista osaamista, mutta opettajankoulutus ei vastaa tältä osin työelämän tarpeisiin.

23.1.2015

Uuden opettajan oltava tarkkana työnhaussa

Osa kunnista suunnittelee palkkaavansa uudet opettajat ensi lukuvuodelle vasta elokuun puolivälistä eikä vakiintuneen käytännön mukaisesti 1.8. alkaen. Tämä vie pohjan laadukkaalta opetustyön suunnittelulta ja useissa tapauksissa vaikeuttaa merkittäväsi vastavalmistuneen opettajan ensimmäistä työvuotta.

19.12.2014

Opetuksen laadusta leikataan

SOOL on pettynyt hallituksen ehdottamiin toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksiin ja rahoitusmalliin. Koulutuksesta leikataan nyt kaikilla asteilla. SOOL näkee näin mittavilla säästöillä vain surullisia seurauksia.

19.12.2014

Varhaiskasvatuslaki: Nimi yksin ei takaa laadukasta varhaiskasvatusta

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi on SOOLin mukaan tyydytty lähinnä muuttamaan lain nimi päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi. Sisällölliset uudistukset ovat jääneet tekemättä, muun muassa henkilöstön tehtävät olisi tullut määritellä paremmin.

14.11.2014

Lukion tuntijaossa hukattiin mahdollisuus uudistua

SOOL on tyytymätön lukion tuntijakouudistukseen, jossa pitkän valmistelun tuloksena on vain vanhoja ratkaisuja muutamilla pienillä lisäyksillä. SOOL olisi kaivannut enemmän uudistushalua ja muun muassa lisää valinnaisuutta opintoihin.

6.11.2014

SOOL tyrmää Helsingin, Espoon ja Vantaan aikeet leikata opettajien palkkoja

Pääkaupunkiseudun isot kunnat suunnittelevat palkkaavansa uudet opettajat jatkossa vasta elokuun puolivälistä. Tämä halvaannuttaisi lukuvuoden aloituksen, vaarantaisi oppilaiden oikeusturvan ja tarkoittaisi yksipuolista palkanalennusta opettajile. SOOL tulee tarvittaessa suosittamaan, että sen jäsenet hakeutuvat töihin muualle.

17.10.2014

Turvallisuuden työkaluja tuleville opettajille

SOOLin mielestä opettajankoulutus ei anna riittäviä valmiuksia turvallisuuskasvatuksen, turvallisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja opettajan oman turvallisuuden takaamiseen. Joensuussa 17.10. järjestettävässä Turvatakuu-seminaarissa käsitellään oppimisympäristöjen turvallisuutta.

19.9.2014

Varhaiskasvatukseen ei euroakaan?

SOOLin ja Lastantarhanopettajaliiton mielestä on huolestuttavaa, ettei valtion ensi vuoden budjettiin ole varattu euroakaan varhaiskasvatuslain uudistamiseen. Järjestöt vaativat lakivanhuksen päivittämistä nykypäivään.

15.9.2014

Koulutusverkko on uhattuna

SOOL ei hyväksy opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmia, joissa toisen asteen oppilaitosverkkoa karsitaan ja resursseja leikataan rajusti vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudistuksilla on kielteisiä vaikutuksia sekä opettajille että lukiolaisille ja ammattikoululaisille.

27.4.2014

Tulevaisuudesta ei ole varaa säästää

Opettajankoulutukseen kohdistuvat leikkaukset vaarantavat liittokokouksen mukaan tulevien kasvattajien laaja-alaisen osaamisen ja työllistymisen. Lasten ja nuorten koulutuksen tulevaisuus turvataan asiantuntevilla ja pedagogisesti taitavilla opettajilla.

21.3.2014

Varhaiskasvatuslaki tuotava nykypäivään

SOOLin mielestä varhaiskasvatuslakia valmistelleen työryhmän esitys ei sisällä riittäviä uudistuksia. Muun muassa alan ammatti- ja koulutusrakenne tulisi selkiyttää, jotta henkilöstön koulutus parhaiten tukisi lasten tarpeita ja varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita. Laki varhaiskasvatuksesta ja perhepäivähoidosta pitäisi tuoda nykypäivään, eikä juuttua vanhoihin käsityksiin tai tämänhetkiseen taloustilanteeseen.

Jaa sivu somessa

Tweet