Historia

SOOLin toiminta alkoi vuonna 1959 nimellä Suomen opettajanvalmistuslaitosten oppilas- ja ylioppilaskuntien liitto (SOOL).

Liitto perustettiin ylläpitämään kansakoulunopettajia valmistavien laitosten opiskelijoiden välisiä yhteyksiä. Opettajankoulutuksessa ja opettajajärjestöissä tapahtuneiden muutosten myötä Opettajaksi Opiskelevien Liitto on organisoitunut uudelleen kahteen otteeseen. Nykyisessä muodossaan SOOL on toiminut vuodesta 1995.

Anna-Mari Saarenmaa on kuvannut pro gradu -tutkielmassaan Kahden tulen välissä SOOLin toiminnan muotoutumisen vuosia 1971–1981, jolloin luokanopettajaksi ja aineeopettajaksi opiskelevien järjestöt yhdistyivät ja SOOL solmi yhteistyösopimuksen opettajajärjestö OAJ:n kanssa.

1947 Ensimmäiset opettajaksi opiskelevien Talvipäivät Kajaanissa.
1951 Yhteistoimintakokous Hämeenlinnassa valtakunnallisen liiton perustamiseksi.
1959 Toiminta alkaa. Suomen Opettajanvalmistuslaitosten Oppilas- ja ylioppilaskuntien Liiton (SOOL) järjestäytymiskokous pidetään Jyväskylässä 26.9.1959.
1972 Nimeksi tulee Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto. Uusissa säännöissä toiminnan tavoitteeksi asetetaan opettajaksi opiskelevien edunvalvonta.
1981 Aineenopettajaksi opiskelevat mukaan toimintaan: SOOL ja Suomen Auskultantit ry yhdistyvät.
1995 Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat mukaan toimintaan: SOOL ja Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto ry (SLOL) yhdistyvät.
2005 Sääntömuutoksella mahdollistetaan suora henkilöjäsenyys silloinkin, kun sopivaa jäsenyhdistystä (ainejärjestöä) ei ole. SOOLiin voivat nyt kuulua kaikki opettajaksi opiskelevat opiskelupaikasta ja koulutusalasta riippumatta.
2018 SOOLille myönnetään äänioikeus OAJ:n hallituksen alaisissa toimikunnissa.
2023 SOOL saa äänivaltaisen edustuksen OAJ:n valtuustoon ja hallitukseen.

 


Entisiä SOOL-toimijoita


Kahden tulen välissä – SOOLin toiminnan muotoutumisen vuodet 1971–1981 (pdf)


 

Jaa sivu somessa

Tweet