13.5.2024

Vuoden opeopiskelijaksi valitulla Lotta Nuutisella on jo valmistuessaan pitkä työkokemus

Kotitalousopettajaksi Helsingin yliopistosta valmistuvan Lotta Nuutisen mukaan vähentyvät resurssit ovat haastaneet sekä harjoitteluja että joitain opintoja, joita on tiivistetty ja vähennetty.


Lotta Nuutinen innostui kotitaloudesta toimiessaan koulunkäyntiavustajana yläkoulussa. Kuva: Irja Vaateri.

Ainejärjestö Kopedan mukaan Lotta on ollut kotitalousosaamisen ja asiantuntijuuden puolestapuhuja koulutusyksikössään ja pyrkinyt muun muassa saamaan kotitalousopettajan maisterinohjelmaan lisää käytännön kotitalousosaamista.

Hän on myös toiminut yhdessä ainejärjestön ja kotitaloustieteen opintosuunnan kanssa opiskelijoiden että opettajakunnan hyvinvoinnin parantamiseksi ja nähnyt vaivaa yhdistääkseen opiskelijoita kannustamalla heitä tutustumaan toisiinsa yli vuosikurssirajojen. Lotalla on jo seitsemän vuoden kokemus opettamisesta opintojen ohessa ja ainejärjestön mielestä hänessä on ainesta sekä opettajaksi että asiantuntijaksi.

Lotan omien opintojen alkuvuosia kuritti korona, mikä ymmärrettävästi vaikutti opetuksen laatuun myös Helsingin yliopistossa. Vähentyvät resurssit ovat Lotan mukaan myös haastaneet sekä harjoitteluja että joitain opintoja näiden vuosien aikana. Harjoitteluja on tiivistetty ja vähennetty sekä käytännön opetukseen tarkoitettuja kursseja muutettu teoreettisemmiksi, mikä on hänestä harmillista.

Lotta antaa kuitenkin erityiskiitokset kotitalouden opintosuunnan henkilökunnalle, jonka kanssa yhteistyö niin opintojen kuin joidenkin epäkohtien suhteen on ollut helppoa ja toiminut aina tarpeen vaatiessa puolin ja toisin.

SOOL on valinnut vuoden opettajaksi opiskelevan jo vuodesta 2001. Valinta julkistetaan vuosittain keväällä, ja valintaa esittäneelle jäsenyhdistykselle luovutetaan kiertopalkinto. Valitsemalla Vuoden opeopiskelijan SOOL haluaa olla mukana luomassa opettajan opinnoista ja ammatista kiinnostavaa ja positiivista kuvaa.

» Lue Lotta Nuutisen haastattelu 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet