17.2.2023

Rohkeammin vaikuttava ope

Kun yhteiskunnallisiin ongelmiin haetaan ratkaisuja, ovat koulu ja opettajat ratkaisun keskiössä.

NEA HAKALA
Opeopiskelija 1/23


Kirjoittaja on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan HYY:n hallituksen puheenjohtaja ja opiskelee luokanopettajaksi. Kuva: Vilma Viertola.

OPETTAJIEN TULISI olla rohkeammin vaikuttavia yhteiskunnan jäseniä. Välillä kuulee puheita siitä, ettei opettajan rooli ole poliittinen tai ettei opettajien tulisi vaikuttaa politiikassa. Tämä ajatus tuntuu etäiseltä, sillä politiikka vaikuttaa kaikkeen opettajan arjessa. Opetussuunnitelma, luokkakoko, resurssit… Kaikki ovat seurausta poliittisesta päätöksenteosta.

Opettajankoulutus ei ole irrallinen tästä yhtälöstä ja usein kun yhteiskunnallisiin ongelmiin haetaan ratkaisuja, ovat koulu ja opettajat ratkaisun keskiössä. On hyvä muistaa, että koko koulutusjärjestelmämme perustaminen on ollut poliittinen päätös.

JOILLEKIN POLITIIKKA ja vaikuttaminen on ollut taustalla opeopintoihin hakeutumisessa, oli kyse sitten opetussuunnitelman arvojen mukaisesta koulutuksesta tai halusta olla turvallinen aikuinen oppilaille. Itselleni ajatukset politiikasta ja opettajan poliittisuudesta olisivat tuntuneet etäisiltä opintojen opintojen alussa, eikä ajatus käynyt mielessänikään kun päätin hakea opettajaksi. Kuitenkin meidän opintomme valmistavat erinomaisesti hahmottamaan yhteiskuntaa, siinä vaikuttavia tekijöitä, näkemään yksilön sekä rakenteet yksilön taustalla. Juuri tällaisia taitoja tarvitaan vaikuttamistyössä ja politiikassa.

Oma haluni vaikuttaa lähti halusta vaikuttaa omiin opintoihini – kuinka voin tehdä opiskelija-arjesta parempaa kaikille? Toimin pitkään omassa ainejärjestössäni juuri edunvalvonnan parissa ja sieltä lähti kipinä vaikuttaa koko opettajankoulutukseen. Päädyinkin vuonna 2019 SOOLin hallitukseen ja valmistelin siellä yhdessä Asser Kakon kanssa SOOLin ensimmäistä koulutuspoliittista linjapaperia. Se, jos mikä, oli poliittista. 

ITSEÄNI VAIKUTTAMISTYÖHÖN on innostanut omassa arjessa esiin nousseet epäkohdat. Kerta toisensa jälkeen on kuitenkin tullut yhä selvemmäksi, että näihin epäkohtiin vaikuttavat päätökset tehdään juuri kunnissa ja valtakunnanpolitiikassa. Siitä syystä olen päätynyt edistämään parempaa opiskelijaelämää myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. 

Haluan, että koulutus on yhdenvertaista ja saavutettavaa myös korkeakouluissa. Tätä olen ajanut työssäni korkeakoulupoliitiikan parissa. 

Me opeopiskelijat ja opettajat näemme arjessa ja opinnoissa hyvin konkreettisesti miten yhteiskunnan muutokset vaikuttavat eri sukupolvissa. Siksi meidän tulee olla rohkeasti vaikuttava yhteisö. Me saamme eväitä hahmottaa kokonaisuuksia sekä ymmärrystä siitä, millä keinoilla koulun haasteisiin tulisi tarttua. Ollaan siis aktiivisia vaikuttajia – poliittisia, niin kouluissa, korkeakouluissa, kuin yhteiskunnassakin. 

Hyvä askel kohti rohkeammin vaikuttavaa opettajuutta on käyttää ääntään kevään eduskuntavaaleissa. Äänestetään ehdokkaita, joille koulutus on tärkeää!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet