14.3.2014

Pelastetaan koulutus

Hallituksen rakennepaketissa linjattiin, että työmarkkinoiden tulee olla joustavammat ja koulutusvaatimuksia tulee tarkastella uudella tavalla. Tehtävä sinänsä on yksinkertainen, mutta työmarkkinat eivät.

MARKUS ROPPONEN
Soolibooli 2/14

Työmarkkinat toimivat tällä hetkellä niin, että "vain maisterin paperit" katsotaan minimikoulutukseksi yliopistosta valmistuttaessa. Kandin tai ammattikorkeakoulututkinnolla ei ole siis käytännön merkitystä, kun tehtävänkuvan vaatimuksissa lukee ylempi korkeakoulututkinto. Tämä ei tosin koske lastentarhanopettajia/varhaiskasvattajia.

Ilmoille on toisaalta myös heitetty ajatus kaksivuotisista korkeakouludiplomeista.

No mitä tekemistä tällä on koulutuksen tulevaisuuden kanssa? On puhuttu siitä, että suomalaisista pitäisi tulla maailman korkeakoulutetuin kansa. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että näin tulee tapahtumaan, mutta se tehdään koulutuksesta leikkaamalla ja tutkintojen laajuuksia rajaamalla.

Juhlapuheissa on vakuuteltu, että tämä ei tietenkään koskisi opettajia jne. jne. Mutta uskallan väittää, että jos yllä mainitut visiot toteutuvat, ei opettajankoulutus jää leikkausten ulkopuolelle. Esimerkiksi nykyisen kaltaisen peruskoulujärjestelmän rakentamiseen on mennyt 40 vuotta. Nyt kaivataan kipeästi paljon nopeampaa muutosta. Siinä ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa korkeakoulutuksen saaneet opettajat. Heillä on koulutuksen puolesta valmiudet kehittää omaa työtään, arvioida omia opetus- ja oppimismenetelmiään ja siten parhaimmalla mahdollisella tavalla tukea lapsia ja nuoria.

Oppimisen iloa etsimään

Tutkimusten mukaan oppimistulokset Suomen oppilaitoksissa ovat kääntyneet laskusuuntaan. Avainsyyksi on mainittu heikentyneet koulu- ja opiskeluasenteet. Koulutuksen merkitys ja tulevaisuuden osaamisvaatimukset kuitenkin vain kasvavat.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ järjestää Helsingissä huhtikuun 9. päivänä Pelastetaan koulutus -suurtapahtuman. Tarkoituksena on nostaa puheenaiheeksi suomalaisen koulutuksen pelastaminen ja oppimisen ilo. Tapahtumassa ajatusten herättelijöinä ovat muun muassa pääministeri Jyrki Katainen, opetusministeri Krista Kiuru ja professori Jouni Välijärvi. Päivän keskutelupaneelin juontaa uutisankkuri Peter Nyman.

Suurtapahtumassa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mihin opiskelun ja oppimisen ilo on kadonnut? Mikä innostaa nuoria oppimaan? Millaisessa oppilaitoksessa opiskelu olisi innostavinta? Mitä muuttaisit oppimisen ilon löytämiseksi?

Avainasemassa tulisi olla laadukas ja korkeatasoinen koulutus, johon kaikilla on mahdollisuus. Nykyisetkin alemmat korkeakoulutasoiset tutkinnot tulisi nostaa ylempien tutkintojen tasoisiksi, koska tarvitsemme riittävillä tiedoilla ja taidoilla varustettuja opettajia kaikille opetusasteille varhaiskasvatuksesta alkaen. Tämän kaiken lisäksi tarvitsemme uusia tapoja niin oppia kuin opettaakin. Sitä varten parhaat ideat palkitaan suurtapahtuman yhteydessä.

OAJ:n julistamassa kilpailussa etsitään uusia keinoja oppimisen ilon palauttamiseksi suomalaisten lasten ja nuorten opiskeluun. Muun muassa opettajaksi opiskelevia pyydetään ideoimaan omat ehdotuksensa. Idea voi olla melkein mitä vain: mainoskampanja, televisiosarja, ehdotus uudenlaisista toimintatavoista oppilaitoksiin, kilpailu, performanssi, pienoismalli innostavasta koulusta tai mitä muuta tahansa.

Kilpailuun voi osallistua yksin tai porukalla. Ehdotukset arvioi raati, joka koostuu opetusalan asiantuntijoista ja nuoriso- sekä opiskelijajärjestöjen edustajista. Erityisesti kiinnitetään huomiota idean omaperäisyyteen ja käyttökelpoisuuteen. Tule kertomaan mikä sinun mielestäsi on suomalaisen koulutuksen tulevaisuus!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet