16.5.2014

Dont' need no thought control

Opettajankoulutus ei ole täydellistä, joidenkin mielestä jopa aika kaukana siitä. Vaihtoehtoja on etsinyt muun muassa jyväskyläläinen Herätyskellomafia.

NICO RISSANEN
Soolibooli 3/14

Jyväskylässä kyseenalaistavat kasvatustieteilijät kyllästyivät muodollisiin vaikuttamiskanaviin ja perustivat vuoden 2013 alkupäivinä ryhmän, jonka perusajatus oli kehittää (opettajan)koulutusta, tarjota vaihtoehtoinen oppimispolku ja herätellä ihmisiä näkemään toisin. Dialogisuus ja demokratia antoivat muodon ja tavoitteen Herätyskellomafiaksi ristitylle ryhmälle, johon kuului tusina aktiivijäsentä ja jopa 70 passiivijäsentä eri pääaineista ja vuosikursseilta.

Herätyskellomafia oli oma-aloitteista ja kirjavaa toimintaa. Avasimme esimerkiksi dialogisen oppimisympäristön "Varjoakatemian", jonka pedagogiikka perustui kiireettömään oppijalähtöiseen keskustelemiseen – mitä toivoisimme näkevämme enemmän muodollisessa koulutuksessamme. Vuoden mittaan Varjoakatemiassa keskusteltiin muun muassa demokraattisesta koulutuksesta, ilosta kasvatuksessa, koulutuspolitiikasta, kiusaamisesta ja unelmoinnista. Paikataksemme tutkintojemme kasvatusfilosofista anemiaa, perustimme myös klassikoihin suuntautuneen lukupiirin.

Herätyskellomafiassa sana oli vapaa, ja kirjoittamisesta nauttivat saattoivat tuottaa tekstejä internetin Cosa Nostra -palstallemme. Esilläolosta nauttivat (ja nauttimattomatkin) järjestivät puolestaan monenlaisia kasvatuskriittisiä viestejä sisältäneitä tempauksia: roolileikkimistä luennolla, värikkään pakkotenttigallupin, porkkanatarjoilua opettajille sekä flashmobeja Pink Floydin ja Paulo Freiren hengessä.

Ryhmämme luova ja oppimishaluinen henki näkyi kampuksella, ja vuoden mittaan saimme kiinnostusta ja symppausta niin kanssaopiskelijoilta kuin myös tiedekuntamme henkilökunnalta – sovimmekin jo opintopisteiden suorittamisesta toimintaamme osallistumalla ja vastaanotimme tapaamispyynnön opettajankoulutuslaitoksemme johtajalta.

Emme koskaan vastanneet hänen aikaehdotukseensa.

Herätyskellomafian todellinen toiminta nimittäin loppui yhtä yllättäen kuin se oli alkanutkin. Syksyllä 2013 pöytä oli katettu Herätyskellomafian ankkuroimiseksi kampukselle jopa pysyvästi – mutta ketään ei enää näkynyt maihin nousemassa. Kärsimme kriittisestä aktiivijäsenkadosta, minkä vuoksi viikkotapaamisia jouduttiin perumaan ja emme saaneet järjestettyä enää kevään kaltaista toimintaa.

Ironista kyllä, valtaosa koki olevansa pakotettu keskittymään nimenomaan liiallisiin muodollisiin opintoihinsa Herätyskellomafian kustannuksella. Ylitsepääsemättömään kriisiin taisi vaikuttaa osaltaan myös ryhmän perustajan valmistuminen, jolloin eräänlainen "puheenjohtajuus" hävisi ryhmästä.

Näinpä vuoden 2014 alussa Herätyskellomafia vaivutettiin syväuneen – toistaiseksi, ei lopullisesti. Aika näyttää jatkuuko Herätyskellomafian taru vielä, mutta ainakin Jyväskylässä uusia tarinoita on jo alkanut.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet