Opettajan työ ja palkkaus

Opetus- ja kasvatusalan palkkausjärjestelmä on melko monimutkainen. Neuvoa palkkaukseen liittyvissä asioissa kannattaa kysyä aina ensisijaisesti omalta esihenkilöltä tai työpaikan luottamusmieheltä.

Opettajan työ-/virkasuhde

Opetus- ja varhaiskasvatusalalla työssä olevat henkilöt ovat joko virkasuhteisia tai työsuhteisia. Valtion ja kuntien palveluksessa olevat julkista valtaa käyttävät henkilöt ovat virkasuhteisia. Yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa työskentelevät henkilöt ovat aina työsuhteisia.

Opettajien palkkausjärjestelmästä ja vähimmäispalkasta sekä mm. työajasta, vuosilomasta, sairausloman ja äitiysvapaan palkkauksesta, kustannusten korvauksista ja irtisanomisajoista sovitaan virka- ja työehtosopimuksissa. Esimerkiksi Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES) määritellään kunnallisten koulujen ja oppilaitosten opettajien, ja nykyisin myös varhaisakasvatuksen opetushenkilöstön virka- ja työsuhteiden ehdoista. 

Valtakunnallisissa sopimuksissa sovitut palvelussuhteen ehdot ovat vähimmäisehtoja, joita on noudatettava. Niitä voidaan täydentää paikallisilla työnantajakohtaisilla sopimuksilla. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on mukana sopimassa opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstöä koskevia virka- ja työehtosopimuksia.

Palkkausjärjestelmä

Opettajan työn palkkaus perustuu kuvassa näkyviin tekijöihin. Palkkausjärjestelmä ei siis ole aivan yksinkertainen.

Opettajan palkan rakenne (OVTES).

Kaikissa opetus- ja varhaiskasvatusalan sopimuksissa tehtävän vaativuus on palkkauksen perusteena. Tehtävän vaativuus palkkauksen perusteena tarkoittaa sitä, että uusien opettajien ja varhaiskasvattajien ei enää tarvitse automaattisesti tyytyä vähimmäisperuspalkkaan, vaan heidän täytyy pyytää tehtävän vaativuutta vastaavaa palkkaa sekä henkilökohtaista lisää aloittaessaan uudessa työpaikassa.

Työpaikan luottamusmies neuvoo palkkausasioissa

Jos sinulla on ongelmia palkkauksesi suhteen tai haluat tarkistaa, että sinulle maksetaan varmasti oikean suuruista palkkaa, kysy neuvoa ensisijaisesti omalta esihenkilöltäsi tai työpaikan luottamusmieheltä. Luottamusmiehen ja oman ammattiyhdistyksesi tiedot tulee olla näkyvillä jokaisessa päiväkodissa/oppilaitoksessa.

SOOLin jäsenet ovat opiskeluaikanaan oikeutettuja OAJ:n asiantuntijoiden ja luottamusmiesten neuvonta- ja edunvalvontapalveluihin opetus- ja kasvatusalan sijaisuuksia tehdessään. Valmistumisen jälkeen edunvalvontapalvelut saa liittymällä OAJ:n jäseneksi.

Palkkataulukot netissä

Palkkatietoja löydät myös kirjautumalla OAJ:n sivuille, jossa on vähimmäispalkkataulukot ja palkkalaskuri (kirjautuminen myös SOOLin jäsenille esim. pankkitunnistuksella tai mobiilivarmenteella). Kunta-alan keskimääräisiä kokonaisansioita voi tarkastella tehtävänimikkeittäin Kuntatyönantajien verkkosivuilla.

Jaa sivu somessa

Tweet