Uudelle opettajalle

Opettajat työskentelevät joko virka- tai työsuhteessa. Julkisessa haussa olevia työpaikkoja löytyy esimerkiksi Opettaja-lehdestä ja Kuntarekry-palvelusta.

Opettajan työn hakeminen

Toistaiseksi voimassa olevat (eli vakinaiset) opettajan virat sekä tuntiopettajuudet täytetään yleensä julkisella haulla. Joskus tämä koskee myös määräaikaisten opettajan tehtävien täyttämistä. Ilman julkista hakua virkasuhteeseen voidaan ottaa sijainen tai määräaikainen avoimen viran hoitaja. Ei julkisessa haussa olevista työpaikoista saa parhaiten tietoa joko kunnan koulutoimistoista tai ottamalla yhteyden suoraan oppilaitoksen/päiväkodin rehtoriin tai johtajaan.

Julkisessa haussa olevia työpaikkoja löytyy esimerkiksi Kuntarekry-palvelusta ja kuntien omilta rekrytointisivuilta ja ilmoitustauluilta, TE-palveluiden verkkosivuilta sekä valtakunnallisista ja alueellisista sanomalehdistä.

Opiskeluaikana kannattaa oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä suoraan oppilaitoksiin/päiväkoteihin ja ilmaista kiinnostuksensa opettajan töistä. Opettajan sijaisuuksien myötä tutuiksi tulleista oppilaitoksista tai päiväkodeista voi löytyä helposti töitä valmistumisen jälkeen.

Opettajan työhakemuksen ja ansioluettelon laatimiseen löytyy ohjeet OAJ:n Työelämäoppaasta. Opettajan työn hakemisessa on useita vaiheita ja hakuprosessiin kannattaa tutustua ennen työnhakua.

Kuinka voin saada vakituisen opettajan paikan?

Opettajan virkaan, toimeen tai tuntiopettajaksi toistaiseksi voidaan valita vain laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä hakija. Kelpoisuusvaatimukset on täytettävä annetun hakuajan päättyessä. Esimerkiksi opintorekisteriote ei riitä, vaan kelpoisuus on osoitettava opinnoista saadulla todistuksella. Koulutuksen järjestäjä päättää virkojen nimikkeistä ja kelpoisuus määritellään oikeutena antaa määrätyn sisältöistä opetusta tai toimia rehtorina.

Opettajan tulee siis olla kelpoinen tehtäväänsä tai siihen aineeseen/opintoihin mitä opettaa. Kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää sitä, että opettaja on suorittanut kaikkien opettamiensa aineiden opinnot, opintokokonaisuudet tai tutkinnon. Ammattikorkeakoulun opettajalta edellytetään soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan jatkotutkinnon suorittamista.

Epäpätevää henkilöä ei saa palkata yli kuuden kuukauden mittaiseen palvelussuhteeseen ilman, että ensin on selvitetty, onko kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita saatavilla. Selvittämisen tulee tapahtua esimerkiksi julistamalla tehtävä haettavaksi. Varhaiskasvatuksessa epäpätevä voidaan palkata vastaavilla perusteilla enintään vuoden ajaksi.

Jos ulkomailla tutkintonsa suorittanut haluaa kelpoisuuden opettajan virkaan tai tehtävään Suomessa, hänen on saatava Opetushallitukselta päätös tutkinnon tunnustamisesta.

Paikan vastaanottaminen ja virka- tai työsuhteen solmiminen

Opetus- ja varhaiskasvatusalalla työssä olevat henkilöt ovat joko virkasuhteisia tai työsuhteisia. Valtion ja kuntien palveluksessa olevat julkista valtaa käyttävät henkilöt ovat virkasuhteisia. Yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa työskentelevät henkilöt ovat aina työsuhteisia.

Kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoille on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys. Jos olet tullut valituksi hakemaasi virkaan tai tuntiopettajuuteen sinulta pyydetään yleensä vielä suostumus ottaa virkasuhde vastaan. Työsuhteisen työntekijän tai toimihenkilön kanssa tehdään työsopimus, jonka allekirjoittavat työnantaja ja työntekijä.

Kuntien ja kuntayhtymien opettajan virkaan valitun on esitettävä rikostaustaote. Velvollisuus esittää rikostaustaote koskee myös valtion ja yksityisen opetuksenjärjestäjän palveluksessa aloittavia opettajia. Rikostaustaotteen työnhakija tilaa itse oikeusrekisterikeskuksesta. Työnantaja voi myös pyytää virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä valittua toimittamaan selvityksen terveydentilastaan. Selvitykseksi riittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Sekä työ- että virkasuhteen alussa voi olla koeaika, joka antaa molemmille osapuolille mahdollisuuden harkita, halutaanko palvelussuhdetta jatkaa. Koeaika voi työsuhteessa olla enintään neljä kuukautta, virkasuhteessa enintään kuusi kuukautta.

Mitä voin tehdä, jos olen tyytymätön toteutuneeseen valintaan?

Valintapäätöksestä valittamiseen kannattaakin ryhtyä vain, jos siihen on vahvat perusteet. Tällaisia ovat lähinnä epäilykset valinnassa tapahtuneesta perustuslain yleisten virkanimitysperusteiden kannalta ansioituneemman hakijan syrjäyttämisestä, laissa edellytetyn kelpoisuusvaatimuksen laiminlyönnistä tai tasa-arvolain/yhdenvertaisuuslain vastaisesta syrjinnästä.

Tarkempaa tietoa muutoksenhakuprosessista saat OAJ:n sivuilta tai paikalliselta luottamusmieheltä. Valtion virkanimityksistä ja yksityisen koulutuksen järjestäjän opettajavalinnoista ei ole muutoksenhakumahdollisuutta.

Valmistumisen jälkeen ammattijärjestön jäseneksi

Valmistumisen jälkeen voit liittyä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäseneksi, kun saat lyhyenkin opetusalan työ- tai virkasuhteen. OAJ:n jäseneksi liittyminen käy vaivattomasti Omat tiedot -sivuillla.

Lisätietoa OAJ:n jäsenyydestä antaa tarvittaessa työpaikkasi OAJ-yhteysopettaja. Siirtyessäsi OAJ:n jäseneksi päättyy jäsenyytesi SOOLissa automaattisesti. Jäsenetusi säilyvät ennallaan.

Ammattijärjestön jäseneksi on syytä liittyä heti, kun se on mahdollista, sillä SOOLin jäsenenä olet oikeutettu luottamusmiesten ja OAJ:n palkka-asiantuntijoiden neuvonta- ja edunvalvontapalveluihin ainoastaan opiskeluaikana tekemiesi sijaisuuksien osalta.

Jaa sivu somessa

Tweet