7.8.2023

Opetusalan vetovoimaisuus säilyy, jos resurssit turvataan

OAJ:n tekemän kyselyn mukaan opettajaksi opiskelevilla on intoa ja korkeat odotukset työstään mutta myös huolenaiheita riittää. Keväällä tehdyn kyselyn kohderyhmänä olivat opettajaksi opiskelevat sekä noin viisi vuotta koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla toimineet.


OAJ toteutti kyselyn yhteistyössä muun muassa SOOLin kanssa.

Kyselyn mukaan tärkeimpiä syitä hakeutua opetusalalle ja pysyä alalla olivat kiinnostus toimia vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten kanssa, mahdollisuus vaikuttaa oppijoiden kehitykseen sekä mahdollisuus omien vahvuuksien hyödyntämiseen työssä.

Suurimmat huolenaiheet liityivät työsuhteiden määräaikaisuuteen sekä työn kuluttavuuteen ja työstä palautumisen haasteisiin. Kyselyyn vastanneista jopa 80 prosenttia ennakoi, että työ muuttuu sisällöltään vaativammaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Opettajankoulutuksen ei myöskään koettu antavan riittäviä valmiuksia esimerkiksi huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Lue lisää OAJ:n sivuilta


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet