Työtehtävät, joiden perusteella voi liittyä kassaan

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi voi hakea voimassa olevan opetusalan työsuhteen sekä tiettyjen muiden työtehtävien perusteella. Liittymisen jälkeen myös kaikkien muiden alojen palkalliset työsuhteet luetaan mukaan työssäoloehtoon.

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi pääsee palkkatyöntekijä, joka

  • toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajan tai siihen verrattavassa työssä tai
  • toimii opetus- ja sivistystoimen asiantuntijatehtävissä tai
  • on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon tai alan vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tai
  • on hyväksytty suorittamaan psykologian maisterin tutkintoa ja työskentelee psykologin ammattiin valmentavassa tai siihen rinnastettavassa palkkatyössä
  • toimii opetus-, tutkimus- tai niitä tukevissa tehtävissä yliopistossa, korkeakoulussa, Suomen Akatemiassa tai tutkimuslaitoksessa tai
  • suorittaa edellä mainittujen alojen edunvalvontatyötä.

Jäseneksi voidaan lisäksi hyväksyä päiväkodissa lastenhoitajana työskentelevä SOOLin jäsen. 

Liittyminen on mahdollista lyhyen, jopa yhden tunnin sijaisuuden perusteella. Työssäoloehto kertyy niiltä kalenteriviikoilta, jolloin on tehnyt opettajan töitä vähintään 8 tuntia. Varhaiskasvatuksen opettajia ja muita kuin opetus- ja kasvatusalan työsuhteita koskee 18 tunnin perussääntö.

 

Jaa sivu somessa

Tweet