Työtehtävät, joiden perusteella voi liittyä kassaan

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä voimassa olevan ja omaan opiskelualaan liittyvän työsuhteen perusteella. Liittymisen jälkeen kaikki palkkatyö voidaan lukea mukaan työssäoloehtoon.

Opettajien Työttömyyskassan jäsenyysehtoja on päivitetty aiempaa avoimemmiksi. Kassan jäseneksi pääsee 13.6.2022 alkaen liittymään palkkatyöntekijä, joka

  • työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai;
  • on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai;
  • on hyväksytty suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä tai;
  • on suorittanut tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan sitä ja on samanaikaisesti palkkatyössä tai;
  • tekee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alan kehittämis- tai edunvalvontatyötä.

Liittyminen on mahdollista lyhyen, jopa yhden tunnin sijaisuuden perusteella. Työssäoloehto kertyy kuitenkin vain niiltä kalenteriviikoilta, jolloin on tehnyt opettajan töitä vähintään 8 tuntia. Varhaiskasvatuksen opettajia ja muita kuin opetus- ja kasvatusalan työsuhteita koskee 18 tunnin perussääntö.

 

Jaa sivu somessa

Tweet