Työtehtävät, joiden perusteella voi liittyä kassaan

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä voimassa olevan ja omaan opiskelualaan liittyvän työsuhteen perusteella. Liittymisen jälkeen kaikki palkkatyö voidaan lukea mukaan työssäoloehtoon.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi pääsee liittymään palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka

  1. työskentelee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alalla tai;
  2. on suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai;
  3. on hyväksytty suorittamaan alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja on samanaikaisesti opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä tai;
  4. on suorittanut tieteellisen, taiteellisen tai ammatillisen jatkotutkinnon tai tasoltaan sitä vastaavan koulutuksen tai on hyväksytty suorittamaan sitä ja on samanaikaisesti palkkatyössä tai;
  5. tekee koulutuksen, opetuksen, sivistyksen, psykologian tai tutkimuksen alan kehittämis- tai edunvalvontatyötä.

Työttömyyskassaan liittymispäivänä on siis oltava palkkatyössä ja lisäksi täytettävä jokin yllä mainituista edellytyksistä (1–5). Alla muutamia huomioita kohtiin 1–4 liittyen:

  1. Hakija voidaan hyväksyä kassan jäseneksi, jos hän on liittymispäivänä palkkatyössä jollain mainituista aloista. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös, jos hakija on liittymispäivänä (missä tahansa) palkkatyössä ja lisäksi työllistyy esim. apurahalla jollain manituista aloista. Tutkimusalalla työskentely voi tapahtua myös muualla kuin yliopistossa, korkeakoulussa, Suomen Akatemiassa tai tutkimuslaitoksessa, ja työskennellä voi siis myös esim. yrityksessä tai yhdistyksessä.
  2. Kassaan voi nyt liittyä (minkä tahansa alan) alemman/ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut hakija, joka on liittymishetkellä (missä tahansa) palkkatyössä.
  3. Kassaan voi liittyä myös (mitä tahansa) korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytty hakija, joka on liittymispäivänä omaan opiskelualaansa liittyvässä palkkatyössä. Tässä ei ole määritelty tarkempia kriteereitä, eli se, liittykö tietty työ tiettyyn opiskelualaan, perustuu hakijan omaan arvioon.
  4. Jatkotutkintoa suorittamaan hyväksytty voidaan hyväksyä kassan jäseneksi, jos hän on liittymispäivänä (missä tahansa) palkkatyössä.

Liittyminen on mahdollista lyhyen, jopa yhden tunnin sijaisuuden perusteella. Työssäoloehto kertyy kuitenkin vain niiltä kalenteriviikoilta, jolloin on tehnyt opettajan töitä vähintään 8 tuntia. Varhaiskasvatuksen opettajia ja muita kuin opetus- ja kasvatusalan työsuhteita koskee 18 tunnin perussääntö. (Huom! työssoloehdon kertymiseen on tulossa muutoksia syyskuusta 2024 alkaen.)

Lähde: Opetus ja tiede -työttömyyskassa

Jaa sivu somessa

Tweet