Milloin kassaan kannattaa liittyä?

Työttömyyskassaan liittyminen on vähän kuin vakuutuksen ottaminen. Siinä varaudutaan tiettyyn riskiin (työttömyys) ja pyritään ennakoimaan niitä taloudellisia vaikutuksia, joita riskin toteutumisesta seuraa. Työttömyyskassojen jäsenilleen maksama ansioon suhteutettu työttömyyspäiväraha on huomattavasti Kelan maksamaa työttömyysturvan peruspäivärahaa suurempi.

Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan "ansaitaan" työttömyyskassan jäsenyysaikana tehdyn palkallisen työn ja jäsenmaksujen perusteella. Työttömyyskassaan kuuluminen siis maksaa, mutta työttömyyskassajärjestelmä eroaa vakuutustoiminnasta sikäli, että siinä ei ole kyse liiketoiminnasta eikä tavoitteena ole liikevoiton tekeminen.

Opettajan työuran alussa usein pätkätyöttömyyttä

Monen opettajaksi valmistuneen ensimmäiset työsuhteet ovat erilaisia sijaisuuksia, joiden välissä on työttömyysjaksoja ja uusien pätkäpestien etsintää. Niin sanottu koko lukuvuoden sijaisuuskin päättyy usein – ei pitkään kesälomaan – vaan vähintään elokuulle kestävään työttömyyteen.

Kun valmistuttuaan ja ensimmäisen työpaikkansa saatuaan liittyy ammattijärjestön jäseneksi ja samalla työttömyyskassaan, pitää työssäoloviikkoja kertyä 26, ennen kuin on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Jo opiskeluaikaisten työsuhteiden perusteella kertyneestä työssäoloehdosta voi siis olla rahanarvoista hyötyä juuri työuran alkuvaiheessa. (Huom. Työttöoloehdon kertymiseen on tulossa muutoksia syksystä 2024 alkaen.)

SOOLin kautta Omat tiedot -sivuilla 

Ammattijärjestöihin liitytään tietyssä ammatissa toimimisen perusteella, ja niiden jäsenet kuuluvat yleensä samalla myös kyseisen alan työttömyyskassaan. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet kuuluvat Opetus ja tiede -työttömyyskassaan (aiemmin nimeltään Opettajien Työttömyyskassa).

Koska SOOLin jäsenet ovat päätoimisia opiskelijoita, he voivat liittyä työttömyyskassaan vasta sijaisuuden tai muun omaan opiskelualaan liittyvän palkallisen työsuhteen perusteella. Opiskelijan kannattaa liittyä kassan jäseneksi varsinkin opintojen loppuvaiheessa, mikäli tekee runsaasti sijaisuuksia tai muuta ansiotyötä.

Työssäoloehto karttuu myös muiden alojen työsuhteista

Työttömyyskassaan liittymisen jälkeen työssäoloehtoon luetaan mukaan kaikki palkalliset työsuhteet ja parhaimmassa tapauksessa koko työssäoloehdon saa täyteen jo opiskeluaikana. Tällöin oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan alkaa heti valmistumisen jälkeen. Päätoimiselle opiskelijalle päivärahaa ei myönnetä.

Yksi työssäoloehtoviikko on sellainen kalenteriviikko, jonka aikana on ollut vähintään kahdeksan tuntia opettajan työssä tai 18 tuntia varhaiskasvatuksen opettajana tai muun alan palkkatyössä.

 

Muutoksia työttömyysturvaan 2024

Hallituksen suunnittelemat säästötoimet vaikuttavat monella tavalla työttömyysturvaan, muun muassa työssäoloehdon kertymiseen sekä ansiopäivärahan tasoon. Päivitämme ohjeistuksia näillä sivuilla sitä mukaa, kun lakimuutoksia tulee voimaan.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan sivuille on jo koottu ennakkotietoa tulevista muutoksista:
» Lakimuutokset 2024

 

Jaa sivu somessa

Tweet