Kassan jäseneksi

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi voi SOOLin kautta liittyä lyhyenkin omaan opiskelualaan liittyvän työsuhteen, esimerkiksi sijaisuuden perusteella. Kassan jäsenenä jo kahdeksan tuntia opettajantyötä kalenteriviikon aikana kerryttää työssäoloehtoa, varhaiskasvatuksen opettajia koskee perussääntö 18 tuntia viikossa.

(Huom! työssoloehdon kertymiseen on tulossa muutoksia syyskuusta 2024 alkaen.)

1. Kassan jäseneksi liittyminen

Liittyminen Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäseneksi on tehtävä työsuhteen voimassaoloaikana. Liittymisen voi tehdä myös etukäteen ennen työsuhteen alkamista, mutta työsuhteen päättymisen jälkeen se ei ole mahdollista. Jäsenyys alkaa aikaisintaan liittymispäivästä.

Työttömyyskassaan liittymiseen SOOLin kautta ei tarvita todistusliitteitä. Todistus ja tiedot liittymisen perusteena olevasta työsuhteesta sekä muusta kassajäsenyyden aikana tehdystä palkkatyöstä tulee voida esittää työttömyyskassalle työttömyyspäivärahaa haettaessa. 

Jos siirryt Opetus ja tiede -työttömyyskassaan toisesta työttömyyskassasta, siirtyy jo keräämäsi työssäoloehto mukanasi uuteen jäsenyyteen. Halutessasi voit valtuuttaa meidät irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä kassasta.

Kassan jäseneksi SOOLin kautta:

1. Tarkista ensin Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenyysehdot

2. Liity kassaan Omat tiedot -sivuilla
Kirjautuminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Valitse sitten valikosta →Jäsentiedot →Henkilö- ja jäsentiedot.

2. Jäsenmaksujen maksaminen

Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2024 on 4,5o € kuukaudessa.

Lukuvuosittain maksettavan SOOLin vuosijäsenmaksun (24 euroa) lisäksi kassan kuukausimaksut tulee maksaa SOOLille sekä työ-, että opiskeluajalta siihen saakka, kun liityt ammattijärjestön jäseneksi tai eroat Opetus ja tiede -työttömyyskassasta. Kassamaksujen tulee olla maksettuna koko kassajäsenyyden ajalta, jotta työssäoloehto kertyy ja jotta voit myöhemmin saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. 

3. Tulevat työsuhteet

Työttömyyskassaan liittymisen jälkeen ei uusista työsuhteista tarvitse enää ilmoittaa. Tärkeää on säilyttää itsellään työtodistukset ja palkkakuitit kaikista kassajäsenyyden aikaisista työsuhteista. Niitä tarvitaan työttömyyskorvausta haettaessa. Liittymisen jälkeen myös muut kuin opetusalan työsuhteet luetaan mukaan työssäoloehtoon, jos työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. 

4. Ammattijärjestön jäseneksi

Kun valmistut ja saat lyhyenkin opetusalan työ- tai virkasuhteen tai jos jo opintojesi loppuvaiheessa saat koko lukukauden mittaisen sijaisuuden, voit liittyä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin jäsenyytesi SOOLissa päättyy mutta Opetus ja tiede -työttömyyskassan jäsenyys jatkuu OAJ:n kautta. OAJ:n jäseneksi liittyminen tapahtuu Omat tiedot -sivuilla

5. Työttömyys

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE- eli työ- ja elinkeinopalveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Sieltä saat työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella voit hakea ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa Opetus ja tiede -työttömyyskassasta, jos 26 viikon työssäoloehto on kassajäsenyytesi aikana täyttynyt. (Huom! työssoloehdon kertymiseen on tulossa muutoksia syyskuusta 2024 alkaen.)

Muista, että päätoimiselle opiskelijalle ei yleensä voida myöntää päivärahaoikeutta.

Jos haluat erota Opetus ja tiede -työttömyyskassasta, lähetä eroilmoitus yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse SOOLin toimistolle.


Tietosuojaseloste


 

Muutoksia työttömyysturvaan 2024

Hallituksen suunnittelemat säästötoimet vaikuttavat monella tavalla työttömyysturvaan, muun muassa työssäoloehdon kertymiseen sekä ansiopäivärahan tasoon. Päivitämme ohjeistuksia näillä sivuilla sitä mukaa, kun lakimuutoksia tulee voimaan.

Opetus ja tiede -työttömyyskassan sivuille on jo koottu ennakkotietoa tulevista muutoksista:
» Lakimuutokset 2024

 

Jaa sivu somessa

Tweet