Kassan jäseneksi

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi voi SOOLin kautta liittyä lyhyenkin opetusalan työsuhteen, esimerkiksi sijaisuuden perusteella. Kassan jäsenenä jo kahdeksan tuntia opettajantyötä kalenteriviikon aikana kerryttää työssäoloehtoa, varhaiskasvatuksen opettajia koskee perussääntö 18 tuntia viikossa.

1. Hakeminen

Erillinen hakemus työttömyyskassan jäseneksi on jätettävä opetusalan työsuhteen voimassaoloaikana. Hakemuksen voi lähettää myös ennen työsuhteen alkamista, mutta työsuhteen päättymisen jälkeen jätettyä hakemusta ei voida hyväksyä. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin hakemus on SOOLin toimistolla vastaanotettu.

Siirry hakemuslomakkeelle

Jos siirryt Opettajien Työttömyyskassaan toisesta työttömyyskassasta, lähetä ensin jäsenhakemus ja ilmoita eroamisesta edelliseen kassaan vasta sitten, kun olet saanut varmistuksen uudesta jäsenyydestä. Aiemmin kerryttämäsi työssäoloehto siirtyy mukana uuteen jäsenyyteen.

Jäsenhakemukseen ei tarvita todistusliitteitä. Todistus ja tiedot hakemuksen perusteena olevasta työsuhteesta sekä muusta kassajäsenyyden aikana tehdystä palkkatyöstä tulee voida esittää työttömyyskassalle työttömyyspäivärahaa haettaessa.

2. Jäsenmaksujen maksaminen

Lukuvuosittain maksettavan SOOLin vuosijäsenmaksun (24 euroa) lisäksi sinulle lähetetään viitelista työttömyyskassan jäsenmaksua varten (5,00 euroa kuukaudessa vuonna 2019). Jäsenmaksut tulee maksaa SOOLille sekä työ-, että opiskeluajalta siihen saakka, kun liityt ammattijärjestön jäseneksi tai eroat Opettajien Työttömyyskassasta. Kassamaksujen tulee olla maksettuna koko kassajäsenyyden ajalta, jotta työssäoloehto kertyy ja jotta voit myöhemmin saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta.

3. Tulevat työsuhteet

Työttömyyskassaan liittymisen jälkeen ei uusista työsuhteista tarvitse enää ilmoittaa. Tärkeää on säilyttää itsellään työtodistukset ja palkkakuitit kaikista kassajäsenyyden aikaisista työsuhteista. Niitä tarvitaan työttömyyskorvausta haettaessa. Liittymisen jälkeen myös muut kuin opetusalan työsuhteet luetaan mukaan työssäoloehtoon, jos työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

4. Ammattijärjestön jäseneksi

Kun valmistut ja saat lyhyenkin opetusalan työ- tai virkasuhteen tai jos jo opintojesi loppuvaiheessa saat koko lukukauden mittaisen sijaisuuden, voit liittyä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin jäsenyytesi SOOLissa päättyy mutta Opettajien Työttömyyskassan jäsenyys jatkuu OAJ:n kautta. OAJ:n jäseneksi liittyminen käy kätevästi nettilomakkeella osoitteessa www.oaj.fi. Lisätietoja saat myös työpaikkasi OAJ-yhteysopettajalta.

5. Työttömyys

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE- eli työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Sieltä saat työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella voit hakea ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta, jos 26 viikon työssäoloehto on kassajäsenyytesi aikana täyttynyt. Muista, että päätoimiselle opiskelijalle ei yleensä voida myöntää päivärahaoikeutta.

Jos haluat erota Opettajien Työttömyyskassasta, lähetä eroilmoitus sähköpostitse tai kirjeitse SOOLin toimistolle.


Tietosuojaseloste


 

Jaa sivu somessa

Tweet