Kassan jäseneksi

Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi voi SOOLin kautta liittyä lyhyenkin opetusalan työsuhteen, esimerkiksi sijaisuuden perusteella. Kassan jäsenenä jo kahdeksan tuntia opettajantyötä kalenteriviikon aikana kerryttää työssäoloehtoa, varhaiskasvatuksen opettajia koskee perussääntö 18 tuntia viikossa.

1. Kassan jäseneksi liittyminen

Liittyminen Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi on tehtävä opetusalan työsuhteen voimassaoloaikana. Liittymisen voi tehdä myös etukäteen ennen työsuhteen alkamista, mutta työsuhteen päättymisen jälkeen se ei ole mahdollista. Jäsenyys alkaa aikaisintaan liittymispäivästä.

Työttömyyskassaan liittymiseen SOOLin kautta ei tarvita todistusliitteitä. Todistus ja tiedot liittymisen perusteena olevasta työsuhteesta sekä muusta kassajäsenyyden aikana tehdystä palkkatyöstä tulee voida esittää työttömyyskassalle työttömyyspäivärahaa haettaessa. 

Tarkista ensin, että työsuhteesi kuuluu Opettajien Työttömyyskassan toimialalle

Liity kassaan Omat tiedot -sivuilla
Kirjautuminen tapahtuu SOOL-jäsentunnuksilla, pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Valitse sitten valikosta >Jäsentiedot
 >Henkilö- ja jäsentiedot.

2. Jäsenmaksujen maksaminen

Lukuvuosittain maksettavan SOOLin vuosijäsenmaksun (24 euroa) lisäksi kassan kuukausimaksut tulee maksaa SOOLille sekä työ-, että opiskeluajalta siihen saakka, kun liityt ammattijärjestön jäseneksi tai eroat Opettajien Työttömyyskassasta. Kassamaksujen tulee olla maksettuna koko kassajäsenyyden ajalta, jotta työssäoloehto kertyy ja jotta voit myöhemmin saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. 

HUOM. Kuukausittain vaihtuvat viitenumerot eivät ole enää käytässä ja kassan kuukausimaksut maksetaan nyt pysyvällä henkilökohtaisella viitteellä.

Maksuohjeet loppuvuoden 2021 työttömyyskassamaksuja varten on lähetetty elokuussa sähköpostitse kaikille SOOLin kautta kassaan kuuluville. Oman maksutilanteen voi tarkistaa ja maksuja maksaa myös Omat tiedot -sivuilla.

3. Tulevat työsuhteet

Työttömyyskassaan liittymisen jälkeen ei uusista työsuhteista tarvitse enää ilmoittaa. Tärkeää on säilyttää itsellään työtodistukset ja palkkakuitit kaikista kassajäsenyyden aikaisista työsuhteista. Niitä tarvitaan työttömyyskorvausta haettaessa. Liittymisen jälkeen myös muut kuin opetusalan työsuhteet luetaan mukaan työssäoloehtoon, jos työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa.

4. Ammattijärjestön jäseneksi

Kun valmistut ja saat lyhyenkin opetusalan työ- tai virkasuhteen tai jos jo opintojesi loppuvaiheessa saat koko lukukauden mittaisen sijaisuuden, voit liittyä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin jäsenyytesi SOOLissa päättyy mutta Opettajien Työttömyyskassan jäsenyys jatkuu OAJ:n kautta. OAJ:n jäseneksi liittyminen tapahtuu Omat tiedot -sivuilla

5. Työttömyys

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu heti TE- eli työ- ja elinkeinopalveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Sieltä saat työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella voit hakea ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa Opettajien Työttömyyskassasta, jos 26 viikon työssäoloehto on kassajäsenyytesi aikana täyttynyt. Muista, että päätoimiselle opiskelijalle ei yleensä voida myöntää päivärahaoikeutta.

Jos haluat erota Opettajien Työttömyyskassasta, lähetä eroilmoitus yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse SOOLin toimistolle.


Tietosuojaseloste


 

Jaa sivu somessa

Tweet