Thea Venho

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2022 - 2023.

Opiskelee: varhaiskasvatuksen opettajaksi
Opiskelupaikka: Tampereen yliopisto
Opinnot alkoivat: 2018
Jäsenyhdistys: Itu ry


LINJAUKSET

1. Jokaisen opeopiskelijan liitto

Opettajuutta on erilaista, jonka takia on tärkeää tuoda esiin, että kaikki opettajuus on arvokasta ja jokaisen ammattialan osaaminen yhtä tärkeää. Yhteisen opettajuuden tukeminen ei tarkoita, etteikö eri alojen erityispiirteitä tulisi huomioida jatkossakin. Moniammatillisuus ja sen arvostaminen alkaa jo opiskeluaikana ja SOOLin tulee olla tukemassa opeopiskelijoiden yhteistä opettajuutta. Opettajan ammattiarvostus alkaa opeopiskelijoista ja SOOL pystyykin liittona inspiroimaan opeopiskelijoita kohti parempaa ja monipuolisempaa opettajuutta. SOOLin tulee rakentaa siltoja opeopiskelijoiden välille toimimalla läheisesti jäsenjärjestöjen kanssa eri alojen asioiden eteen. Tuomalla yhteen niin saman kuin eri alan opeopiskelijoita SOOL luo parempaa yhteistyö verkostoa tulevaisuuden opettajille.

2. Yhdenvertainen opettajankoulutus

Opettajaksi pystyy opiskelemaan yli 10 eri paikkakunnalla, kuitenkin koulutuksissa saattaa olla suuriakin eroja, riippuen siitä missä opiskelee. SOOLin tulee selvittää näitä eroja ja varmistaa, että jokaisella opettajaopiskelijalla on yhtäläiset eväät siirtyä työelämään valmistuttuaan. Se kuinka paikkakunnittain painotetaan asioita, ei saisi vaikuttaa siihen millaiset lähtökohdat opeopiskelija saa tulevaan ammattiinsa.

Tämä koskee etenkin opetusharjoitteluita, joiden yhtenäistämistä ja yhdenvertaistamista SOOLin tulisi viedä eteenpäin. Jokaiselle opeopiskelijalle opetusharjoittelut ovat iso osa omaan opettajuuteen kasvua, käytänteet kuitenkin vaihtelevat. Tärkeää olisikin tehdä selvitys siitä, kuinka opetusharjoitteluita toteutetaan eri paikkakunnilla ja kuinka voidaan taata, että jokaisella opettajaksi opiskelevalla on mahdollisuus saada yhtä laadukasta opetusta ja samat lähtökohdat työelämään siirtymiseen.

3. Jäsenjärjestöjen SOOL

Valtakunnallisena järjestönä SOOL tarvitsee jäsenjärjestöjään vaikuttaakseen paikkakunnallisesti. SOOLin tuleekin jatkaa aktiivista yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa, etenkin nyt kun siirrymme hiljalleen kohti pandemian jälkeistä aikaa. Jokaisella järjestöllä on Sun Soolilainen, joka muodostuu SOOLin hallituslaisesta sekä SOOLin aluetoimijasta. Sun Soolilaisten yhteistyötä niin keskenään kuin järjestöjen kanssa tulee edistää ja kehittää tulevalla kaudella niin, että se palvelee parhaiten jäsenjärjestöjä. SOOLin tulee näkyä ja kuulua kampuksilla, jotta se pystyy inspiroimaan jäseniään, tähän tarvitsemme avuksi jäsenjärjestöjä. Jäsenjärjestöjä kouluttamalla sekä heitä kuuntelemalla SOOL voi kehittää opettajankoulutusta paikkakunnilla sekä edistää opiskelijoiden hyvinvointia siirryttäessä takaisin lähiopetukseen. SOOL pystyykin tukea järjestöjä erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Yhdenvertaisuus-fasilitaattoriryhmä, jossa itse olen ollut kuluneella kaudella mukana, on yhdessä SOOLin toimiston kanssa tehnyt jäsenjärjestöille tänä keväänä yhdenvertaisuus kyselyn. Kyselyn tuloksia tarkastelemalla pystymme tukemaan yhdenvertaisuuden toteutumista jäsenjärjestöissä, koulutusyksiöissä sekä SOOLin sisällä.


MIKSI MINÄ?

Opiskelen Tampereen yliopistossa neljättä vuotta varhaiskasvatuksen opettajaksi ja olen nyt kuluneen kauden toiminut myös vaka-äänenä SOOLin hallituksessa. Järjestötaustaa itseltäni löytyy myös kotijärjestöstäni ITU ry:stä, jossa olen toiminut kolme vuotta, 2019–2021, mm SOOL- ja edunvalvonta vastaavana sekä viimeisimmäksi puheenjohtajana. Tällä hetkellä toimin SOOLin hallituksen lisäksi myös Tampereen kasvatustieteen tiedekunnan kattojärjestössä Kasvo ry:ssä edunvalvontavastaavana. Olin myös syksyllä mukana laatimassa yhdessä Suomen muiden vaka ainejärjestöjen puheenjohtajien kanssa valtakunnallista kyselyä, jossa tavoitteenamme oli selvittää vakalaisten opintojen tilannetta. Ensi syksynä tarkoituksenani on jatkaa maisteriopintoihin, joiden ansioista pystyisin antamaan vielä ainakin vuoden SOOLille, valtakunnalliselle edunvalvonnalle ja opeopiskelijoille.

SOOLin hallitukseen lähdin viime vuonna toiveena pystyä vaikuttamaan opeopiskelijoiden asioihin valtakunnallisesti. Kulunut vuosi SOOLin hallituksessa onkin ollut opettava ja olen päässyt vaikuttamaan valtakunnallisesti, kuten toivoinkin. Valtakunnallinen toiminta on kuitenkin erilaista kuin paikkakuntakohtainen ja vuosi on myös mennyt opeteltaessa SOOLin käytäntöjä sekä miten SOOLin kokoinen liitto toimii. Olen päässyt tapaamaan opeopiskelijoita ympäri Suomea, osallistumaan erilaisiin työryhmiin ja kouluttamaan jäsenjärjestöjen jäseniä järjestökursseilla. Mitä enemmän olen päässyt tekemään sitä enemmän omalle jutulle, valtakunnallinen vaikuttaminen on tuntunut. Siksi uskonkin, että tulevalla kaudella pystyisin vielä paremmin lähteä ajamaan asioita, sillä käytänteet ja se, miten asiat toimivat, olisivat jo tuttuja. SOOLin hallitukseen toisinkin siis tulevalla kaudella tällä kaudella hankitun osaamisen, josta olisi helpompi lähteä tulevaan vuoteen.

Oman persoonani lisäksi tuon hallitukseen myös varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevien näkökulmaa. Varhaiskasvatuksen asiat ovat lähellä sydäntäni, vaikka SOOLin hallituksessa toimisinkin kaikkien opeopiskelijoiden asialla. Persoonani puolesta taas toisin hallitukseen myös rauhallista energiaa, sillä olen enemmän rauhallinen kuuntelija kuin jatkuvasti äänessä oleva. Osaan tuoda mielipiteeni rohkeasti julki sekä tarvittaessa puolustaa itselleni tärkeitä asioita. En siis jää sivusta seuraajaksi. Kuluneen vuoden aikana kerätty osaaminen tuokin varmasti itsevarmuutta toimia eri tilanteissa jatkossakin. Toivottavasti pääsen siis tulevallakin kaudella vaikuttamaan Suomen Opettajaksi Opiskelevien liitossa ja tuomaan sitä kautta meidän opeopiskelijoiden ääntä kuuluviin.« Ehdokkaat 2022

Jaa sivu somessa

Tweet