Matkavakuutukset

Sisältää matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen sekä matkavastuu- ja oikeusturvavakuutuksen.

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja ilman ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja, jos peruuntuminen tai keskeytyminen johtuu vakuutetun tai lähiomaisen äkillisestä sairastumisesta tai tapaturmasta. Vakuutuksesta korvataan myös matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.

Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla (myös opiskelumatkalla sekä palkattomalla ulkomaan työ- tai opetusharjoittelumatkalla) sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa kodin ja opiskelupaikan välisillä matkoilla eikä opiskelupaikalla.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat omat ja puolison lapset.

Kun lähdet matkalle, lataa puhelimeesi OAJ-sovellus, joka sisältää sähköisen jäsenkortin – tai vaihtoehtoisesti  vakuutusyhtiön oma TaskuTurva-sovellus.

Jos sairastut matkalla, sinulle sattuu tapaturma tai jos hoitolaitoksen kanssa tulee ongelmia, voit aina ottaa yhteyttä vakuutusyhtiö Turvan SOS-hätäpalveluun (24h kaikkialta maailmasta): +358 1019 5111.

Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkan aikana matkatavaralle äkillisesti ja odottamatta sattunut esinevahinko, kuten esimerkiksi varkaus tai rikkoutuminen. Vakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kestävillä Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-ajanmatkoilla sekä vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 20-vuotiaat omat ja puolison lapset sekä vakuutetun kanssa samassa taloudessa asuvat lähiomaiset. Omavastuu 150 euroa.

Matkavastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun matkalla yksityishenkilönä toiselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Omavastuu 50 euroa.

Matkan oikeusturvavakuutuksesta korvataan vahingon selvittelystä aiheutuneet kohtuulliset ja tarpeelliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Matkavakuutukset eivät ole voimassa, kun kyse on työskentelystä ulkomailla (työharjoittelu- tai työmatka). Mikäli sen sijaan kyse on opiskelusta ulkomailla, vakuutukset ovat voimassa.


Matkavakuutukset opiskelijavaihdossa

Matkavakuutukset ovat voimassa opiskelijavaihdon aikana ensimmäiset 45 päivää. Loppuajalle tulee ostaa lisävakuutus joko vakuutusyhtiö Turvasta tai jostain muusta vakuutusyhtiöstä.


 Vahingon sattuessa

Korvausta voi hakea arkisin myös soittamalla korvauspalveluun puh. 010 195 108. Mikäli lisäselvityksiä ei tarvita, voidaan korvaus maksaa saman tien antamiesi tietojen perusteella. Muista mainita, että kyseessä on "OAJ:n jäsenetuvakuutus".


 

 

Jaa sivu somessa

Tweet