JäsenelleOman toiminnan lisäksi SOOL tarjoaa jäsenilleen lähes kaikki Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenedut. Jo pelkästään kattavat jäsenetuvakuutukset ja joka toinen viikko ilmestyvä Opettaja-lehti antavat moninkertaisen hyödyn jäsenmaksuun nähden.

SOOLilla on ohjelma

SOOLin tärkein tehtävä on opettajaksi opiskelevien koulutuspoliittinen edunvalvonta valtakunnallisella tasolla ja opettajankoulutuksen kehittämiseen vaikuttaminen. SOOLin jäsenenä olet mukana toiminnassa paremman opettajankoulutuksen puolesta.

Opettajankoulutuksessa ei kerrota kaikkea

SOOLin järjestämät teematapahtumat ja koulututustilaisuudet ovat maksuttomia liiton jäsenille ja koska SOOL toimii valtakunnallisesti, korvataan jäsenyhdistysten edustajille yleensä myös matkakulut.

Turvaa työssäkäyvälle

Opetus- ja kasvatusalalla sijaisuuksia tekevät SOOLin jäsenet ovat oikeutettuja OAJ:n palkka-asiantuntijoiden ja luottamusmiesten palveluihin työsuhdeasioissa. SOOLin kautta on myös mahdollista liittyä työttömyyskassaan ja kartuttaa tulevaa työttömyysturvaansa jo opiskeluaikana.

 

 

Kalenteri

RSS

Paikalliset

RSS