13.11.2018

Talvipäiväohjeistus 2019

SOOLin Talvipäivät järjestetään Raumalla 22.-24. helmikuuta 2019. Jäsenyhdistykset keräävät ilmoittautumiset ja maksut omilta jäseniltään ja tilittävät ne Talvipäivien järjestäjälle Ol niingon gotonas ry:lle. Jäsenyhdistyksiin kuulumattomat SOOLin henkilöjäsenet sekä OAJ:n jäsenet ilmoittautuvat suoraan TP-sivujen kautta.

Talvipäivä-ilmoittautumisen ohjeet SOOLin jäsenyhdistyksille

HUOM! OHJETTA PÄIVITETTY 30.11.2018

 • Ilmoittautuminen alkaa ke 14.11.2018 ja päättyy ma 21.1.2019
 • Jokainen ainejärjestö luo Google forms -kyselylomakkeen ilmoittautumista varten (kaikki ilmoittautumiset sähköisessä muodossa)
 • Ilmoittautumislomakkeen sarakkeet:
  • Etu- ja sukunimi
  • Olen SOOLin jäsen / En ole SOOLin jäsen
  • Sähköposti
  • SOOL-jäsenyhdistys (ainejärjestö)
  • Majoitus: (Legendaarinen koulumajoitus, hiljainen majoitus, ei majoitusta)
  • Ruoka-aineallergiat
  • Lisävalinta: Olen talkoolainen/SOOL-aluetoimija/ilmainen ranneke
 • Lisäohje: HUOM! Talkoolainen muistathan ilmoittautua erikseen myös vapaaehtoisten ilmoittautumisen kautta
 • Kun Forms on täytetty ja palautettu varmistusviestiin muistutus ja linkki vapaaehtois-ilmoittautumiseen: https://goo.gl/forms/Gzzz1dYF8QIB1d563 Tämän pystyy tekemään Google Formsissa seuraavasti: mene kohtaan asetukset → välilehti esitys → vahvistusviesti
 • Mikäli haluatte, voitte liittää ilmoittautumislomakkeeseen myös oman osuuden ainejärjestönne bussi-/yhteiskuljetuksesta talvipäiville, esim. ”Osallistun yhteiskuljetukseen.”
 • ILMOITTAUTUMISLOMAKKEESEEN ON LOPPUUN LIITETTÄVÄ MUKAAN TIETOSUOJASELOSTE TAI LINKKI SIIHEN. TIETOSUOJASELOSTEEN MALLI LIITTEENÄ ALLA.
 • Jokainen Talvipäiville osallistuva ainejärjestö on velvollinen ilmoittamaan väliaikatiedotteen ilmoittautujien määrästä 15.12. Ol niingon gotonas ry:lle: tp-yhdistys@tp2019.fi
 • Ilmoittautuminen päättyy 21.1. ellei toisin ilmoiteta.
 • Ainejärjestöt lähettävät 22.1. listat ilmoittautuneista tämän linkin kautta SOOLin toimistolle, jossa tarkistetaan ilmoittautuneiden jäsenyydet oikean osallistumismaksun määrittämiseksi. Tarkistuksen jälkeen listat palautetaan ainejärjestöille maksujen keräämistä ja/tai tarkistusta varten. 
 • Tämän jälkeen ainejärjestöt toimittavat listat (ASAP) sähköisessä muodossa ja tietoturvallisella tavalla (esim. zip-pakattuna) Ol niingon gotonas ry:lle: tp-yhdistys@tp2019.fi
 • Lasku lähetetään ainejärjestöille ilmoittautujamäärän mukaisesti
  • Osallistujat maksavat jäsenyhdistyksille ja jäsenyhdistykset maksavat Ol niingon gotonas ry:lle.
  • Eräpäivä ainejärjestön maksulle Ol niingon gotonas ry:lle on 31.1., jollei toisin ilmoiteta.

Talvipäivien hinta on SOOLin ja OAJ:n jäsenille 50 € ja muille 100 € sisältäen ohjelman, majoitukset ja ruokailut.

ILMOITTAUTUNEIDEN JÄSENYYDET TARKISTETAAN SOOLin TOIMISTOLLA OIKEAN OSALLISTUMISMAKSUN MÄÄRITTÄMISEKSI. JOKAINEN AINEJÄRJESTÖ ON VELVOLLINEN PERIMÄÄN OSALLISTUMISMAKSUT TÄMÄN MUKAISESTI.

 • Oman jäsenyytensä voimassolon voi tarkistaa SOOLin toimistolta tai OAJ:n jäsenpalveluista.
 • Jäsen voi itse todistaa voimassaolevan jäsenyytensä ainoastaan näyttämällä (esim. verkkopankin) kuitin maksetusta SOOLin jäsenmaksusta (24 €) kuluvalle lukuvuodelle.

OAJ:n jäsenet ja SOOLin henkilöjäsenet (ilman omaa ainejärjestöä) ilmoittautuvat erikseen Talvipäivien nettisivujen kautta.

Jos järjestöstäsi lähtee vapaaehtoisia:

 • Vapaaehtoiset ilmoittavat itsensä sekä ainejärjestöille että Ol niingon gotonas ry:lle.
 • Ainejärjestöt luovat punaisen värikoodin Exceliin vapaaehtoisten kohdalle.
 • Linkki tähän ilmoon https://goo.gl/forms/Gzzz1dYF8QIB1d563

[MALLI]

TIETOSUOJASELOSTE – SOOLin Talvipäivien 2019 ilmoittautumisrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laatimispäivämäärä 7.11.2018.

Rekisterinpitäjä

[AINEJÄRJESTÖN / SOOL-JÄSENYHDISTYKSEN NIMI]
[OSOITE]
[POSTINUMERO, TOIMIPAIKKA]
[Y-TUNNUS, JOS ON]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

[NIMI]
[SÄHKÖPOSTI]
[PUHELINNUMERO]

Rekisterin nimi

SOOLin Talvipäivien 2019 ilmoittautumisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käytetään SOOLin Talvipäivien 2019 järjestämistä varten. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista. Osallistujien nimet voivat näkyä tapahtumien aikana välttämättömissä asioissa muille osallistujille. Nimitiedot luovutetaan osallistujaluettelona tapahtuman majoitusta, ruokailuja tai muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita varten tapahtuman järjestäjälle Ol niingon gotonas ry:lle tai muita tapahtuman järjestämiseen liittyviä asioita varten niitä hoitaville tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan sisältävät mm. seuraavat tiedot:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Jäsenyys Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:ssä
 • Osallistuminen yhteiskuljetuksiin
 • Majoitustiedot
 • Muut huomioitavat asiat

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot sekä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n jäsenrekisteri, josta jäsenyydet tarkistetaan. Tietojen säilyttämiseen saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluita kuten Google-palvelut, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat sijaita fyysisesti EU- ja ETA-alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 • Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
 • Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
 • Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi tai tapahtuman luonteen tai Suomen lain asettamien vaatimusten mukaisesti. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on päättynyt.

 


» Talvipäivät 2019 Facebookissa
» Viralliset TP-sivut 2019
» SOOLin TP-sivut


 


Lisää aiheesta

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

26.4.2019

Esittelyssä uusi jäsenetu jäsenyhdistyksille: Kotisivut ja jäsenrekisteri

SOOLin jäsenyhdistykset saavat nyt käyttöönsä SOOLin kautta Yhdistysavain-palvelun, joka sisältää helppokäyttöiset kotisivut sekä jäsenrekisterin. Kumpikin työkalu on mahdollista ottaa käyttöön maksuttomasti ja toisistaan riippumatta, yhdessä tai erikseen. Palvelua esittelevä webinaari pidetään maanantaina 6.5.

13.4.2019

Sanni Salmenojasta SOOLin puheenjohtaja

SOOLin liittokokous päätti viikonloppuna liiton toimintasuunnitelmista ja jäsenmaksusta sekä hyväksyi uudistetun tavoiteohjelman opettajankoulutuksen kehittämiseksi. Uuden puheenjohtajiston ja hallituksen toimikausi alkaa vappuna.

12.4.2019

Vuoden opeopiskelija Wilson Nuckols on kaikkien opiskelijoiden sankari

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja häntä oli esittänyt ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Jaa sivu somessa

Tweet