Virpi Manninen

Ehdolla SOOLin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022 - 2023.

Opiskelee: aineenopettajaksi
Opiskelupaikka: Jyväskylän yliopisto
Opinnot alkoivat: 2019
Jäsenyhdistys: Sporticus ry


LINJAUKSET

Valtakunnallisesti

SOOL kokoaa kaikki Suomen opeopiskelijat yhteen. Toiminnan tulee olla saavutettavaa ja jäsenjärjestöjä osallistavaa, sillä liiton päätehtävänä on toimia kaikkien opeopiskelijoiden edunvalvojana. Valtakunnallisesti liiton tulee vaikuttaa yhdenvertaisen opettajankoulutuksen puolesta ja selvittää miten yhdenvertaisuus toteutuu ja miten sitä käsitellään opettajankoulutuksessa. Edunvalvonnassa tulee myös korostaa laajempaa opetusalan ymmärtämistä sekä opettajuuden merkitystä yhteiskunnassamme, jotta opettajan ammatti olisi arvostettu ja haluttu myös tulevaisuudessa.

Paikallisesti

SOOLin tulee myös jatkossa näkyä paikkakunnilla. Näkyvyyteen ja kohtaamisiin tulee panostaa pandemia-ajan jälkeisessä arjessa jäsenjärjestöjä unohtamatta. Yhteistyö hallituksen jäsenten sekä vastuujärjestöjen ja paikkakunnan aluetoimijan kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Näkyvyyttä voidaan lisätä viestinnän keinoin sekä esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja vierailuja toteuttamalla. Hallituksen kokouksia eri paikkakunnille viemällä voidaan edistää niin näkyvyyttä kuin yhteistyötä paikallisesti. Kohtaamisilla on suuri merkitys opettajankoulutuspaikkakunnilla.

Liiton sisäisesti

Pääsihteerin vaihtuessa toiminnan jatkuvuuden ja toimijoiden hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että puheenjohtajistossa on monipuolista ja vankkaa osaamista. Puheenjohtajiston on tärkeää pystyä johtamaan hallitusta, ja tarvittaessa toimia osaltaan uuden pääsihteerin tukena. Omalla toiminnallani haluaisin myös luoda uusia toimintakäytänteitä osaksi hallituksen toimintaa, jotta liiton toiminta olisi läpinäkyvämpää ja saavutettavaa.


MIKSI MINÄ?

Kipinän SOOLin hallitukseen hakemisesta sain kevään järjestökurssilla 2020. Ensiyrittämällä paikka hallitukseen ei auennut, mutta vuoden 2021 liittokokouksessa minut valittiin edustamaan opeopiskelijoita liiton hallitukseen. Tämä kausi on opettanut hyvin paljon niin SOOLista kuin OAJn rakenteista, sekä vahvistanut entisestään paloa vaikuttaa meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi. Koen, että työ opeopiskelijoiden hyväksi on vielä kesken omalla kohdallani ja minulla on vielä paljon annettavaa. Haen SOOLin puheenjohtajistoon kaudelle 2022-2023, sillä haluan johtaa ja jatkaa työtä opeopiskelijoiden eteen, kehittäen liiton toimintaa ja luoda SOOLista inspiroivan sekä entistä vaikuttavamman edunvalvojan.

Opiskelen Jyväskylän yliopistossa liikunnan ja terveystiedon aineenopettajaksi kolmatta vuotta. Tavoitteenani on tehdä kolmoispätevyys eli sisällyttää niin koulutusjohtamisen, kuin luokanopettajan opinnot tutkintooni. Opeopintojeni polku on siinä pisteessä, että seuraava SOOLin toimikausi olisi oiva mahdollisuus toimia valtakunnallisesti meidän kaikkien hyväksi.

Olen ennen kaikkea tekijä ja pystyn tuomaan erilaiset äänet kuuluviin. Vaikka isossa ryhmässä en aina ole se näkyvin persoona, pystyn verkostoitumaan ja luomaan kontakteja omalla tyylilläni keskustellen. Olen tottunut esiintyjä ja pystyn toimimaan erilaisissa tilanteissa. Haen liiton puheenjohtajistoon, sillä palan halusta päästä oppimaan ja näkemään vieläkin enemmän! Haluan myös kehittää liiton toimintaa entisestään ja päästä hyödyntämään työelämän johtotehtävissä hankittuja taitoja kuten palautteenantotaitoja vieläkin paremmin.

Kokemusta edunvalvonnasta minulla on valtakunnantason lisäksi myös tiedekunta- ja paikallistasolta. Ensikosketuksen vaikuttamiseen sain nuorisovaltuustosta 2013. Olen toiminut hallinnon opiskelijaedustajana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, kuten myös yliopistotasolla kollegiossa. Tämän lisäksi vaikutan aktiivisesti liikuntapedagogiikan koulutuksen kehittämisen ryhmässä ja olen omassa kotiainejärjestössäni (Sporticus) toiminut niin ikään koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana kuten myös varapuheenjohtajana. Nämä erilaiset luottamustoimet ovat opettaneet paljon edunvalvonnasta. Koen suurta paloa edunvalvontaa ja työtä yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Olen tekijä, joka ymmärtää kenttämme monimuotoisuuden.

Pääsihteerin vaihtuessa toisin puheenjohtajistoon vankkaa osaamista ja omilla organisointitaidoillani pystyisin olla myös pääsihteerin tukena hänen alkutaipaleellansa. Vaikka opiskelen Jyväskylässä, on toinen kotini Etelä-Suomessa. Tämä toisi omalta osaltaan helpotusta toimia liiton puheenjohtajistossa ja roolin tuomissa edustustehtävissä, jotka järjestörakenteen seurauksena usein painottuvat Etelä-Suomeen sekä matkustamiseen ympäri Suomen.

Tutkivan työotteen kautta pystyn kehittämään myös omaa toimintaani, annan aktiivisesti palautetta ja toivon, että pystyn omalla toiminnallani auttaa myös muita kehittymään hallitustyöskentelyssä. Olen opetuksen kehittämisen ryhmässä saanut palautetta siitä, miten pystyn tuomaan asiat esille moniäänisesti, enkä vain omista lähtökohdista. Tätä samaa haluan jatkaa myös Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton puheenjohtajistossa. Edustaen meitä kaikkia opeopiskelijoita.« Ehdokkaat 2022

Jaa sivu somessa

Tweet